بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله مثل تَرَک روی شیشه است ... ، هرچقدر هم کم امّا وقتی افتاد دائم هراس شکستن و ریختن داری . پاره‌پاره . تیزتیز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كارناوال عشق، عشق بازي را از قو ياد گرفتم زماني كه جفتش مرد اوج گرفت و به ناگهان يك سقوط آزاد و پايان. شايد وفاداري همين باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم من با مداد سیاه ، دنیا با مداد سفید... من روزهای او را... او موهای مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او كه خود روزي مرا قسم ميداد تنهايش نگذارم حال مرا خالي از بودنش كرده كدام يك را باور كنم  نبودنش را يا  دروغ هايي كه درباره ي ماندن ميگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو روزا باهامی نه شب ها تو رویامی فک کنم تو هم واسه من تحریم شده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی . . . . اما بدان چیزی عوض نمیشود . . . . پای ما تا ابد گیر است . . . . من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کـه پـیـشـش هـسـتـی ؛ عـشـقـم حـالـیـشـه . . . هـه...امـیـدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن بميـــرم هم نمي گويـــم بمان...امـــا بمان...! مثل مـــن حتـــي نديـــدي از خودت مغـــرورتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب وهوای دلم آنقدربارانیست که درخت های دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست، اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرامـوش شـده هـا؛فـرامـوشـکـاران را نـمـی بـخـشـنـد هـرگـز. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف‏!‏ چطور دلت میاد تنهایی غصه بخوری‏?‏ یه لقمه هم به من بده تا شب راحت تربخوابی‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به قلبی که فرق بین محبت و وظیفه رو نفهمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه جـایـی رسـیـدم کـه دیـگـه حـوصـلـه ی آهـنـگ گـوش دادنـم نـدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره... یکی میشه همه زندگیت! ولی...هیچ جای زندگیت حضور نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:همیشه فرصتی برای از نو شروع کردن هست درخت را که از ته میزنی جوانه ای سبز مزند گفتم:همیشه فرصتی برای دوباره شروع کردن هست به شرطی که ریشه ات را نسوزانده باشند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرت نمیگم که اون به من خیانت کرد به همه میگم من واسه اون کم‌گذاشتم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله مثل تَرَک روی شیشه است ... ، هرچقدر هم کم امّا وقتی افتاد دائم هراس شکستن و ریختن داری . پاره‌پاره . تیزتیز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كارناوال عشق، عشق بازي را از قو ياد گرفتم زماني كه جفتش مرد اوج گرفت و به ناگهان يك سقوط آزاد و پايان. شايد وفاداري همين باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم من با مداد سیاه ، دنیا با مداد سفید... من روزهای او را... او موهای مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او كه خود روزي مرا قسم ميداد تنهايش نگذارم حال مرا خالي از بودنش كرده كدام يك را باور كنم  نبودنش را يا  دروغ هايي كه درباره ي ماندن ميگفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو روزا باهامی نه شب ها تو رویامی فک کنم تو هم واسه من تحریم شده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی . . . . اما بدان چیزی عوض نمیشود . . . . پای ما تا ابد گیر است . . . . من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کـه پـیـشـش هـسـتـی ؛ عـشـقـم حـالـیـشـه . . . هـه...امـیـدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن بميـــرم هم نمي گويـــم بمان...امـــا بمان...! مثل مـــن حتـــي نديـــدي از خودت مغـــرورتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب وهوای دلم آنقدربارانیست که درخت های دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست، اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـرامـوش شـده هـا؛فـرامـوشـکـاران را نـمـی بـخـشـنـد هـرگـز. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف‏!‏ چطور دلت میاد تنهایی غصه بخوری‏?‏ یه لقمه هم به من بده تا شب راحت تربخوابی‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به قلبی که فرق بین محبت و وظیفه رو نفهمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه جـایـی رسـیـدم کـه دیـگـه حـوصـلـه ی آهـنـگ گـوش دادنـم نـدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره... یکی میشه همه زندگیت! ولی...هیچ جای زندگیت حضور نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:همیشه فرصتی برای از نو شروع کردن هست درخت را که از ته میزنی جوانه ای سبز مزند گفتم:همیشه فرصتی برای دوباره شروع کردن هست به شرطی که ریشه ات را نسوزانده باشند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرت نمیگم که اون به من خیانت کرد به همه میگم من واسه اون کم‌گذاشتم.