بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جـــوری دلــم تنــگ میــشه بـــرات،...  محـــالِ بتونی تصـــور کنــی...  گــمـــونـــم نــمـی تــونی حتــی خــودِت, جــای خالیـــتُ پُــر کنـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی … هنوزم سعی میکنی از توی رفتارش و حرفهاش یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـــی چـــه نـــاقـــص مـــیـــشــــود از نـــبـــودنـــت... کـــامـــل تـــریـــن مـــوجـــود خـــدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشقم پرسیدم تو زیباىى یا من??  گفت من!!! نگاهی کردم و دیدم راست میگوىد!!! من پیر عشقش شدم و او با شور دیگرى جوانی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما ؛ همیشه منتظریم و کسی نمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده اونی که بهت میگفت دلش برای صدات تنگ شده، بهت صد بار پشت گوشی بگه کاری نداری ؟نامرد مگه این تو نبودی منو عاشق کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به خاروخشکی بیابان  این همان سرابیست که معشوقم  نشان داد و گفت  این است دریای احساس رسیدم به تهی شدن از جای خالی معشوقی که  خیال میکردم پشتم میماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم بــراى مـــعـلـمم تـنــگــــــــ شــده انــگـار فـقــــطــ بـــرای او مـــهـــم بـــود حـــاضــر بــاشـــم يـا غـــايــــب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقـــدر دنـــیـــام غـــمـــگـــیـــن مـــیـــشـــه وقـــتـــی زیـــر لـــب مـــیـــگـــم‌ : مــــــنــــــم دلــــــم خــــــواســــــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فارسی میشود دروغ ترین زبان دنیا وقتی که میگویند :::ها::: نشان جمع فارسی هست ولی وقتی میبینی که تن ها شدی خودت ماندی و خودت و خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی لحــظهِ اگهِ دوُبـاره بشـی مـثل اوُنـروزاچی مــیشهِ اَگـهِ دوُبـاره چشـمات واسـه دیدنـم ابری شـه ِچی میشهِ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام میدم یعنی دلم تنگ شده ولی.. وقتی پیام نمیدم منتظرم دل تو تنگ شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط میدونی یعنی چی این که توی تفریح حوصله ات سر بره میفهمی یعنی چی حرفمم رو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی سهم ماست... ، از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند ، زندگی بودند ....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جـــوری دلــم تنــگ میــشه بـــرات،...  محـــالِ بتونی تصـــور کنــی...  گــمـــونـــم نــمـی تــونی حتــی خــودِت, جــای خالیـــتُ پُــر کنـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی … هنوزم سعی میکنی از توی رفتارش و حرفهاش یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـــی چـــه نـــاقـــص مـــیـــشــــود از نـــبـــودنـــت... کـــامـــل تـــریـــن مـــوجـــود خـــدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشقم پرسیدم تو زیباىى یا من??  گفت من!!! نگاهی کردم و دیدم راست میگوىد!!! من پیر عشقش شدم و او با شور دیگرى جوانی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما ؛ همیشه منتظریم و کسی نمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده اونی که بهت میگفت دلش برای صدات تنگ شده، بهت صد بار پشت گوشی بگه کاری نداری ؟نامرد مگه این تو نبودی منو عاشق کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به خاروخشکی بیابان  این همان سرابیست که معشوقم  نشان داد و گفت  این است دریای احساس رسیدم به تهی شدن از جای خالی معشوقی که  خیال میکردم پشتم میماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم بــراى مـــعـلـمم تـنــگــــــــ شــده انــگـار فـقــــطــ بـــرای او مـــهـــم بـــود حـــاضــر بــاشـــم يـا غـــايــــب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقـــدر دنـــیـــام غـــمـــگـــیـــن مـــیـــشـــه وقـــتـــی زیـــر لـــب مـــیـــگـــم‌ : مــــــنــــــم دلــــــم خــــــواســــــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فارسی میشود دروغ ترین زبان دنیا وقتی که میگویند :::ها::: نشان جمع فارسی هست ولی وقتی میبینی که تن ها شدی خودت ماندی و خودت و خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی لحــظهِ اگهِ دوُبـاره بشـی مـثل اوُنـروزاچی مــیشهِ اَگـهِ دوُبـاره چشـمات واسـه دیدنـم ابری شـه ِچی میشهِ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام میدم یعنی دلم تنگ شده ولی.. وقتی پیام نمیدم منتظرم دل تو تنگ شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط میدونی یعنی چی این که توی تفریح حوصله ات سر بره میفهمی یعنی چی حرفمم رو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی سهم ماست... ، از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند ، زندگی بودند ....!!!