بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن! يک روز مي آيي و مي بيني نه من هستم؛ نه اين کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذتایی که بعد رفتنش دیگه ندارم نفس کشیدنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شودجای آلو راخرمالو می گیردجای دلتنگی را ...دلتنگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این جمله،عبارت،حرف!! "مگه به من اعتماد نداری که..." از زبان کسی که می گوید دوستت دارم!  جوابش این خواهد بود:آری اعتماد ندارم،نه به خودت،نه به حرفایت،نه به قسم هایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا فقیر خواند انکه در راهش کفشهایم پاره شد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... واسه دستاي خاصترين مخاطب زندگيم... واسه وقتايي که موهامو نوازش ميکرد... دلتنگه روزايي ام که مامانم موهامو ميبافت برام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم ازاين همه دلتنگي چه کنم؟؟؟ دلتنگ که باشي،هرجابروي، هرکاري کني...بازهم نميتواني دلتنگي ات رامداوا کني.....دلتنگي را،،دلتنگ کرده مداواميکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب خدا بگویید:زمستانش هم سرد نبود... جمع کتد تکرار فصل هایش را!!! من در نابستانش هم از بی وفایی دندان ب دندان ساییدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا . . . اين سرنوشتي كه برام بافتي،قسمت يقش يخورده تنكه،قربون دستت شلش كن، دارم خفه ميشم از دل تنگي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حس و حال بدی دارم. از دیروز تا حالا مثل اینکه یه چیزی توو دلم سنگینی میکنه. نه میتونم گریه کنم نه بخندم دوست دارم یه گوشه خلوت باشه و خودم و خدای خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین رفیق!!! "درد"،همه جوره "درده".... چه از پشت بهم خنجر بزنی... چه دلمو بذاری زیر پات.... "درد"داااااره بفهم لدفن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پایم که نیامدی... دست به دستم که ندادی... سر به سرم نگذار که قولش را به بیابان داده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اوج تلاطم قلبم فقط سكوت كردم فقط سكوت نه سيكار نه كريه نه 4جوك !! هيجي آرومم نميكنه جز صداي وز وز دلتنكي هام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار... تسلیـــــمم... سہمم از عشق هم ، برای تــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منتظرشی ... هر یه باری که صفحه گوشیت روشن میشه ... قلبت میریزه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هــــر حســـ ـــی کـهـ دوستـــــ داری بخــــوان‎ ‎ ‎ولی حرمتــــــ نگهـ دار‎ ... ‎ اینجــــا خانه ی دل من استــــ ــ‎ ...‎ تازه واردم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن! يک روز مي آيي و مي بيني نه من هستم؛ نه اين کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذتایی که بعد رفتنش دیگه ندارم نفس کشیدنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شودجای آلو راخرمالو می گیردجای دلتنگی را ...دلتنگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این جمله،عبارت،حرف!! "مگه به من اعتماد نداری که..." از زبان کسی که می گوید دوستت دارم!  جوابش این خواهد بود:آری اعتماد ندارم،نه به خودت،نه به حرفایت،نه به قسم هایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا فقیر خواند انکه در راهش کفشهایم پاره شد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... واسه دستاي خاصترين مخاطب زندگيم... واسه وقتايي که موهامو نوازش ميکرد... دلتنگه روزايي ام که مامانم موهامو ميبافت برام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نميدانم ازاين همه دلتنگي چه کنم؟؟؟ دلتنگ که باشي،هرجابروي، هرکاري کني...بازهم نميتواني دلتنگي ات رامداوا کني.....دلتنگي را،،دلتنگ کرده مداواميکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب خدا بگویید:زمستانش هم سرد نبود... جمع کتد تکرار فصل هایش را!!! من در نابستانش هم از بی وفایی دندان ب دندان ساییدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا . . . اين سرنوشتي كه برام بافتي،قسمت يقش يخورده تنكه،قربون دستت شلش كن، دارم خفه ميشم از دل تنگي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حس و حال بدی دارم. از دیروز تا حالا مثل اینکه یه چیزی توو دلم سنگینی میکنه. نه میتونم گریه کنم نه بخندم دوست دارم یه گوشه خلوت باشه و خودم و خدای خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین رفیق!!! "درد"،همه جوره "درده".... چه از پشت بهم خنجر بزنی... چه دلمو بذاری زیر پات.... "درد"داااااره بفهم لدفن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پایم که نیامدی... دست به دستم که ندادی... سر به سرم نگذار که قولش را به بیابان داده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اوج تلاطم قلبم فقط سكوت كردم فقط سكوت نه سيكار نه كريه نه 4جوك !! هيجي آرومم نميكنه جز صداي وز وز دلتنكي هام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار... تسلیـــــمم... سہمم از عشق هم ، برای تــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منتظرشی ... هر یه باری که صفحه گوشیت روشن میشه ... قلبت میریزه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هــــر حســـ ـــی کـهـ دوستـــــ داری بخــــوان‎ ‎ ‎ولی حرمتــــــ نگهـ دار‎ ... ‎ اینجــــا خانه ی دل من استــــ ــ‎ ...‎ تازه واردم....