بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که از تنهایی .. .. .. تنها هم دمت بشه مزاحم تلفنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط یعنی وسط تفریح هم حوصلت سربره! می فهمی چی می گم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون می خواهمت ! همچون رگی که خــــون لازم است ، یا قلبــــی کـــه یک شوک کوچک می خواهـــد، تا شاید زنده بماند . . . مــــی آیــــــی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف های مردم کاری نداشته باش… به زیبایی ت ادامه بده میان خیالهای شبانه ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست... در ذهن من حقیقت یک ماجرا کم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز وقت نکردی واسه مریضیت گریه کنی که یه درد دیگه میاد سراغت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو زیاد نشده,حرف راسته که مفت هم نمی ارزه . . . . راه که بی راه بشه,غریبه میشه راه بلد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات من در زندگی همین دو تا جمله ست دنیایم تویی و من … ندارمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــــــاهی بـــــــــــــه قــــدری دلـــــــــــــمــ... برایـــــــت تنـــــــگ میشود.!.!.! کــــــه . . . . حــــــــــاضرم حــــــــتی بادیگــــــری * ببینمت * اما فقط ببینمت.❤❎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نمیگردم هه ... دنبال کسی میگردم تا تو را نشانش بدهم و بگویم مثل تو نباشد ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه دل دیوونه میگیره همش بهونه آه اتیشم میزنه هرشب جای خالیت توی خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است خیلی بی خیال ... همان کسی که تمام خیال من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "قطار زندگی" مواظب خودت باش! روزگار "ریزعلی ها" گذشته است... آدمهای این دوره قطاری را فدای یک پیراهن می کنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه بعضی از آدم ها هستند که : بی غذا ، دو ماه دوام می آورند ؛ بی آب ، دو هفته ؛ بی هوا ، چند دقیقه ؛ ولی بی “وجـــدان” ، خـیلی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که از یک حدی گذشت دیگر تمام آدم های دنیا هم ترکت کنند مهم نیست. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه کــــســـــی بـــاور کــــــــرد... جـــنـــگـــل جــــــــــان مــــــــــرا  آتـش عـشـق تــو خـاکـسـتـر کــرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که از تنهایی .. .. .. تنها هم دمت بشه مزاحم تلفنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته خط یعنی وسط تفریح هم حوصلت سربره! می فهمی چی می گم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اکنون می خواهمت ! همچون رگی که خــــون لازم است ، یا قلبــــی کـــه یک شوک کوچک می خواهـــد، تا شاید زنده بماند . . . مــــی آیــــــی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف های مردم کاری نداشته باش… به زیبایی ت ادامه بده میان خیالهای شبانه ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست... در ذهن من حقیقت یک ماجرا کم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز وقت نکردی واسه مریضیت گریه کنی که یه درد دیگه میاد سراغت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو زیاد نشده,حرف راسته که مفت هم نمی ارزه . . . . راه که بی راه بشه,غریبه میشه راه بلد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات من در زندگی همین دو تا جمله ست دنیایم تویی و من … ندارمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــــــاهی بـــــــــــــه قــــدری دلـــــــــــــمــ... برایـــــــت تنـــــــگ میشود.!.!.! کــــــه . . . . حــــــــــاضرم حــــــــتی بادیگــــــری * ببینمت * اما فقط ببینمت.❤❎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نمیگردم هه ... دنبال کسی میگردم تا تو را نشانش بدهم و بگویم مثل تو نباشد ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه دل دیوونه میگیره همش بهونه آه اتیشم میزنه هرشب جای خالیت توی خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است خیلی بی خیال ... همان کسی که تمام خیال من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "قطار زندگی" مواظب خودت باش! روزگار "ریزعلی ها" گذشته است... آدمهای این دوره قطاری را فدای یک پیراهن می کنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه بعضی از آدم ها هستند که : بی غذا ، دو ماه دوام می آورند ؛ بی آب ، دو هفته ؛ بی هوا ، چند دقیقه ؛ ولی بی “وجـــدان” ، خـیلی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی که از یک حدی گذشت دیگر تمام آدم های دنیا هم ترکت کنند مهم نیست. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه کــــســـــی بـــاور کــــــــرد... جـــنـــگـــل جــــــــــان مــــــــــرا  آتـش عـشـق تــو خـاکـسـتـر کــرد...