بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من دیگر برای تو سرد است، تو از همان اول مهاجر بودی پرستوی من... کوچ کن به آغوش گرم دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شبـــــــــ ها چقدر دلـــــــــم می خواهد کسی آرامـــــــــ بگوید "بمیری ان شاءالله" و مــــــــنـــــــ فــــــریــــاد بــــــــزنـــــم "آمــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دلتنگ شد تا دید که چگونه بهترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

◣ﻫـمیـشــه ﮐـه بـاشــے⇣  ◣خـســــتـه مے شـونــد⇣  ◣هـمــان آدم هــایے کــه اگــــﺮ نبــاشــے⇣  ↩مے گــــوینــد ⇣  بــــــــــــــــــــے  معـــــــــ فتے ــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي عشقي كه طالعش با تو نبود و تو هنوزم دوسش داري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی وتنهایی آدم ازونجایی شروع میشه که آدم فکرمیکنه این یکی با بقیه فرق داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی  من یه بسته آدامس نعنایی دارم که فقط به خودم تعارف میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت ی نخ روشن کن دوتایی بکشیم.... از وقتی رفته سیگارهارا نصفه کشیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که در مخروبه ی دلم ترک های دیوار نامت را ساختند . . . . . . . فهمیدم در هوای تو از سنگ هم نباید انتظار استقامت داشت:ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عجیب ترین حس دنیاست انقدر عجیب که گاهی زمان و مکان را از بین میبرد تو را غرق میکند در خاطرات  به خود که می آیی خیس از خاطرات اشکهایت شده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تمام شدن یک روز بیش از یک روز طول می کشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از خداحافظي بايد ماسك اكسيژن از سقف پايين بيافتد.. ، كه نمي افتد كه نمي افتي از سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگـاه کــن! ایـــن آســـمـان نـیــــســت کــــه دلــــش گــــرفــتـه دل مــن اسـت کــه یــک آســمـان گــرفـتــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند، آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت، به راستی انسان از تنهایی دق می کند! “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــي روزا هســـت كه خيـــلي بيشتـــر از يـــه روز پيـــر ميشيـــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است ديگر نيايد منتظر نمي مانم از او ياد گرفتم تاوان اشتباه را دونگي حساب كنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من دیگر برای تو سرد است، تو از همان اول مهاجر بودی پرستوی من... کوچ کن به آغوش گرم دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شبـــــــــ ها چقدر دلـــــــــم می خواهد کسی آرامـــــــــ بگوید "بمیری ان شاءالله" و مــــــــنـــــــ فــــــریــــاد بــــــــزنـــــم "آمــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دلتنگ شد تا دید که چگونه بهترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

◣ﻫـمیـشــه ﮐـه بـاشــے⇣  ◣خـســــتـه مے شـونــد⇣  ◣هـمــان آدم هــایے کــه اگــــﺮ نبــاشــے⇣  ↩مے گــــوینــد ⇣  بــــــــــــــــــــے  معـــــــــ فتے ــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي عشقي كه طالعش با تو نبود و تو هنوزم دوسش داري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی وتنهایی آدم ازونجایی شروع میشه که آدم فکرمیکنه این یکی با بقیه فرق داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی  من یه بسته آدامس نعنایی دارم که فقط به خودم تعارف میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت ی نخ روشن کن دوتایی بکشیم.... از وقتی رفته سیگارهارا نصفه کشیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که در مخروبه ی دلم ترک های دیوار نامت را ساختند . . . . . . . فهمیدم در هوای تو از سنگ هم نباید انتظار استقامت داشت:ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عجیب ترین حس دنیاست انقدر عجیب که گاهی زمان و مکان را از بین میبرد تو را غرق میکند در خاطرات  به خود که می آیی خیس از خاطرات اشکهایت شده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تمام شدن یک روز بیش از یک روز طول می کشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از خداحافظي بايد ماسك اكسيژن از سقف پايين بيافتد.. ، كه نمي افتد كه نمي افتي از سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگـاه کــن! ایـــن آســـمـان نـیــــســت کــــه دلــــش گــــرفــتـه دل مــن اسـت کــه یــک آســمـان گــرفـتــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند، آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت، به راستی انسان از تنهایی دق می کند! “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــي روزا هســـت كه خيـــلي بيشتـــر از يـــه روز پيـــر ميشيـــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است ديگر نيايد منتظر نمي مانم از او ياد گرفتم تاوان اشتباه را دونگي حساب كنم...