بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه آمد... میخواستم سراغت را بگیرم! اما... خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم... باز زیر چتر دیگرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر نه بحث ميكنم نه توضيح ميخواهم نه توضيح ميدهم نه دنبال دليل ميگردم فقط نگاه ميكنم سكوت ميكنم وفاصله ميگيرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ،سه حرف دارد ؛اما کلی حرف دارد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته دلتنگ کسی باشی و اون نه وقتی که میره تو تنهاشی و اون نه... سخته خیلی سخته 〒_〒

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست!!!  که مرد گریه نمی کند.. گاهی انقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی!!!!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي هست كه جز تو هيچكس نمي تواند آن را پر كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانو هایم را به اغوش کشیدم بودم وقتی که تو برای اغوش دیگری زانو زده بودی..... پست اولمه حمایت لطفا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به پایان "من و تو" اندیشیدی باورت نبود که پایان من و تو فقط پایان "ما" نیست آغاز دنیایی است بی "ما" و دنیا بدون "ما " پر است از هزاران "من و تو" ی تنها! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی دلت بگیره ولی دلگیری نکنی شاکی بشی ولی شکایت نکنی گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن…. خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری خیلی ها دلتو بشکن و تو فقط سکوت کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به امدن كسي دلخوشم ،نه از رفتن كسي دلگير ،بيكسي هم عالمي دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی "دریا" اشک برای ریختن دارم ی "دل" گرفته ی "زندگی" پراز خالی من سرشارم از "تنهایی"و"دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم . چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت ، نبودن منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت زندگیمون <درد> بود که هر چقدر کشیدیم پاره نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکید قطره های عشقم به زمین . . . در مسیری بازگشت قرار همیشگی گفتن سلام به جای بدرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... وقتی ناتوان می ایستی در مقابل از دست دادن با ارزش ترین چیز زندگیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ . . . ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﮑﻨﻢ . . . ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ! ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﺷﺪﻡ . . . ! . . . ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﻢ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ . . . !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه آمد... میخواستم سراغت را بگیرم! اما... خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم... باز زیر چتر دیگرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر نه بحث ميكنم نه توضيح ميخواهم نه توضيح ميدهم نه دنبال دليل ميگردم فقط نگاه ميكنم سكوت ميكنم وفاصله ميگيرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ،سه حرف دارد ؛اما کلی حرف دارد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته دلتنگ کسی باشی و اون نه وقتی که میره تو تنهاشی و اون نه... سخته خیلی سخته 〒_〒

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست!!!  که مرد گریه نمی کند.. گاهی انقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی!!!!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي هست كه جز تو هيچكس نمي تواند آن را پر كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانو هایم را به اغوش کشیدم بودم وقتی که تو برای اغوش دیگری زانو زده بودی..... پست اولمه حمایت لطفا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به پایان "من و تو" اندیشیدی باورت نبود که پایان من و تو فقط پایان "ما" نیست آغاز دنیایی است بی "ما" و دنیا بدون "ما " پر است از هزاران "من و تو" ی تنها! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی دلت بگیره ولی دلگیری نکنی شاکی بشی ولی شکایت نکنی گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن…. خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری خیلی ها دلتو بشکن و تو فقط سکوت کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به امدن كسي دلخوشم ،نه از رفتن كسي دلگير ،بيكسي هم عالمي دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی "دریا" اشک برای ریختن دارم ی "دل" گرفته ی "زندگی" پراز خالی من سرشارم از "تنهایی"و"دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم . چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت ، نبودن منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت زندگیمون <درد> بود که هر چقدر کشیدیم پاره نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکید قطره های عشقم به زمین . . . در مسیری بازگشت قرار همیشگی گفتن سلام به جای بدرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... وقتی ناتوان می ایستی در مقابل از دست دادن با ارزش ترین چیز زندگیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ . . . ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﮑﻨﻢ . . . ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ! ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﺷﺪﻡ . . . ! . . . ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﻢ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ . . . !