بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران کاش درمن فریاد میکند مدت هاست که کوچانده ام بغض های بی آشیانه را به لبخندهای ناشیانه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خاطره ای بیش نبود/نزد من جز غم و تشویش نبود/به کدام خاطره اش خوش باشم/که کدام خاطره اش نیش نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺴﺨﺮه ﺗﺮ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم، ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺘﺮک داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد سردی آمد.... تکه کاغذی را با خود آورد .... روی آن حک شده بود .... من تو را از یاد بردم. ..!! نکند آن تکه کاغذ گوشه ای از دفتر شعر تو باشد........؟؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مهابا عمقت را ورق زدم  در لابلای نگاهت صدای غریبی شنیدم  غافل از درون خود دوان دوان به آغاز رسیدم  آنگاه بریدم  آری یاد من جامانده ی لبخند توست .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چِه ساده ام کِه ُُگُمان میکنم اگر نَباشَم دلی بَرایَم تنگ میشود... اما حَقیقَت این است کِه... اگر نَباشَم، فَقَط نیستَم.... هَمیــــن..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنبالش بدوی او هم قدم هايش را تندتر خواهد كرد بگذار برود آرام آرام اين طور لااقل می توانی تا پيچ كوچه تماشايش كنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونای نم نم باز دوباره داره توی چشمام می باره تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقد دل تنگ کسی میشوی که اگر خودش بفهمد . از نبودنش خجالت میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دلتنگ ک نه...محتاج صدای توام...باور کن این یکی دیگر شعر نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار آمد اما… بهار من نيامد و من هنوز توى هواى سرد زمستانم سر ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایت... عکس هایت... خاطرات دیروزت... همه هستند ولی تو........(نیستی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن آدم برفی من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: یک شب دل ات بماند روی دستت و نفهمی چطور میتوانی … بدون او آرامش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍَﺯ ﮐَﺴـــﯽ ﮐــِﻪ ﺑِـــﻬِـﺖ ﺩُﺭﻭﻍ ﮔُــﻔــﺘــِﻪ ﻧَﭙـُـــﺮﺱ ﭼِـــــﺮﺍ ✘⇝  ✘⇜ﭼـــﻮﻥ ﺑﺎ ﯾِــﻪ ﺩُﺭﻭﻍ ﺩﯾـــﮕـِﻪ ﻗﺎﻧِــﻌـِـــــﺖْ ﻣــﯿـــﮑُﻨــﻪِ ... ⇝✘

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران کاش درمن فریاد میکند مدت هاست که کوچانده ام بغض های بی آشیانه را به لبخندهای ناشیانه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خاطره ای بیش نبود/نزد من جز غم و تشویش نبود/به کدام خاطره اش خوش باشم/که کدام خاطره اش نیش نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺴﺨﺮه ﺗﺮ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم، ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺘﺮک داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد سردی آمد.... تکه کاغذی را با خود آورد .... روی آن حک شده بود .... من تو را از یاد بردم. ..!! نکند آن تکه کاغذ گوشه ای از دفتر شعر تو باشد........؟؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مهابا عمقت را ورق زدم  در لابلای نگاهت صدای غریبی شنیدم  غافل از درون خود دوان دوان به آغاز رسیدم  آنگاه بریدم  آری یاد من جامانده ی لبخند توست .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چِه ساده ام کِه ُُگُمان میکنم اگر نَباشَم دلی بَرایَم تنگ میشود... اما حَقیقَت این است کِه... اگر نَباشَم، فَقَط نیستَم.... هَمیــــن..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنبالش بدوی او هم قدم هايش را تندتر خواهد كرد بگذار برود آرام آرام اين طور لااقل می توانی تا پيچ كوچه تماشايش كنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونای نم نم باز دوباره داره توی چشمام می باره تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقد دل تنگ کسی میشوی که اگر خودش بفهمد . از نبودنش خجالت میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دلتنگ ک نه...محتاج صدای توام...باور کن این یکی دیگر شعر نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار آمد اما… بهار من نيامد و من هنوز توى هواى سرد زمستانم سر ميكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایت... عکس هایت... خاطرات دیروزت... همه هستند ولی تو........(نیستی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نکن آدم برفی من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: یک شب دل ات بماند روی دستت و نفهمی چطور میتوانی … بدون او آرامش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍَﺯ ﮐَﺴـــﯽ ﮐــِﻪ ﺑِـــﻬِـﺖ ﺩُﺭﻭﻍ ﮔُــﻔــﺘــِﻪ ﻧَﭙـُـــﺮﺱ ﭼِـــــﺮﺍ ✘⇝  ✘⇜ﭼـــﻮﻥ ﺑﺎ ﯾِــﻪ ﺩُﺭﻭﻍ ﺩﯾـــﮕـِﻪ ﻗﺎﻧِــﻌـِـــــﺖْ ﻣــﯿـــﮑُﻨــﻪِ ... ⇝✘