بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی فقط کمی باران میخواهد.......... اما حیف حیف که در قعر این کویر حبسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدما مثل یه تیغ میمونه که رو رگت میکشی نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی این جاده تابلویی نصب میشد برای دلخوشی ام : تو ، دو کیلومتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نفهمیدم چرا؟؟؟؟؟؟؟ درست همان کسی که فکرمیکنی باهمه فرق میکند زودترازهمه تنهات میذاره...:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم یاد رویت میکند گاه با دیدار گل یاد بویت میکندگاه با دلواپسی در کنار پنجره از هزاران قاصدک پرس و جویت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ب دور از تمام قانون ها ... جدا از باید ها و نباید ها... دلم برایت تنگ است امشب میخاهم تنها ب تو بیندیشم.. تنها ب تو"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی....دلم براش تنگ شده اما هیچ غلطی نمی تونم بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه بهش گفتم نرو من دوستدارم با خنده گفت! میرم خب منم دوسش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قلبــت گنجشــک مضطربــی سـت .. سکوت کرده ای و او .. به در و دیــوار میکوبــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! سرنوشتی که برام بافتی قسمت یقه اش یه خورده تنگه قربون دستت یه کم شلش کن دارم خفه میشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غــرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ایــــــن بــــارون دلــــ❤ـــــتنگیـــــــو تنهایــــــے.... بِهــــــــم چیــــــــزے بِگـــــــو بِفهـــــــــمَم  اینجایـــــــے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف زیاداست و برای گفتن مجالی نیست میروم تو فکر کن کم آورده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــوصـلـــه اتـــــ کـــــه ســـــر مـی رود; بـا دلـــــم بـــــازی نـــــکـن، مـن در بـی حــــوصـلـگـــــی هـایـم با تـــــو زنـــــدگـــــی کـردم لـعـنـتـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" در " باز و بسته شد... باز باد بازی اش گرفته...ادای آمدنت را درمیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است. جایی که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای...به جای همدردی برایت پول خرد می اندازند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی فقط کمی باران میخواهد.......... اما حیف حیف که در قعر این کویر حبسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدما مثل یه تیغ میمونه که رو رگت میکشی نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی این جاده تابلویی نصب میشد برای دلخوشی ام : تو ، دو کیلومتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نفهمیدم چرا؟؟؟؟؟؟؟ درست همان کسی که فکرمیکنی باهمه فرق میکند زودترازهمه تنهات میذاره...:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم یاد رویت میکند گاه با دیدار گل یاد بویت میکندگاه با دلواپسی در کنار پنجره از هزاران قاصدک پرس و جویت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ب دور از تمام قانون ها ... جدا از باید ها و نباید ها... دلم برایت تنگ است امشب میخاهم تنها ب تو بیندیشم.. تنها ب تو"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی....دلم براش تنگ شده اما هیچ غلطی نمی تونم بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه بهش گفتم نرو من دوستدارم با خنده گفت! میرم خب منم دوسش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قلبــت گنجشــک مضطربــی سـت .. سکوت کرده ای و او .. به در و دیــوار میکوبــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! سرنوشتی که برام بافتی قسمت یقه اش یه خورده تنگه قربون دستت یه کم شلش کن دارم خفه میشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غــرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ایــــــن بــــارون دلــــ❤ـــــتنگیـــــــو تنهایــــــے.... بِهــــــــم چیــــــــزے بِگـــــــو بِفهـــــــــمَم  اینجایـــــــے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف زیاداست و برای گفتن مجالی نیست میروم تو فکر کن کم آورده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــوصـلـــه اتـــــ کـــــه ســـــر مـی رود; بـا دلـــــم بـــــازی نـــــکـن، مـن در بـی حــــوصـلـگـــــی هـایـم با تـــــو زنـــــدگـــــی کـردم لـعـنـتـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" در " باز و بسته شد... باز باد بازی اش گرفته...ادای آمدنت را درمیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است. جایی که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای...به جای همدردی برایت پول خرد می اندازند