بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم کاش می فهمیدی گاهی همین نگاه سردت... روی زمستان را هم کم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سختی رو میگذرونم وقتی که نیستی همه چیز تنگ می شود نفسم دنیایم دلم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حكايتيست.. حواسم را هرجا كه برت ميكنم ،باز هم كنار تو مي افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد که باشی... زیادی میشی ... تکراری میشی ... و در آخر فراموش میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی در برابر دلگرمی چیزی نیست دلگرمی یک بودن حتی از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد همه هستی من! زندگیم محتاج نفسهای توست...m

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم از دلتنگی ام ... گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم ...! میفهمی؟!؟! فقط خوابت را ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیرتو نیست حتمأ اشتباه از متصدی آرزوها بوده که تو نصیب دیگری شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمیکشد هوا .. قدم نمیزند زمین .. سکوت میکند غزل .. بدون ِ تو یعنـی همیـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم دفتر دلتنگی ام را خیس میکند هر شب..... اینها که میبینی دلنوشته های خیس روزها و شبهای تکراری من است ..... با اینها عاشقی میکنم .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با نبودنت كنار می آيم فقط‏;‏ با بودنت كنارش كنار نمی آيد دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آجر می نویسم که دلم برایت تنگ شده است و آجر را پرت می کنم به امید اینکه روی سر تو بیفتد تا بدانی دلتنگ فرد خاصی مثل تو بودن چقدر درد دارد دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دلتنگ نباش..... دلتنگی مثل نوشتنش دل  تنگی خودش را دارد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم کاش می فهمیدی گاهی همین نگاه سردت... روی زمستان را هم کم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سختی رو میگذرونم وقتی که نیستی همه چیز تنگ می شود نفسم دنیایم دلم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حكايتيست.. حواسم را هرجا كه برت ميكنم ،باز هم كنار تو مي افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد که باشی... زیادی میشی ... تکراری میشی ... و در آخر فراموش میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی در برابر دلگرمی چیزی نیست دلگرمی یک بودن حتی از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد همه هستی من! زندگیم محتاج نفسهای توست...m

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم از دلتنگی ام ... گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم ...! میفهمی؟!؟! فقط خوابت را ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیرتو نیست حتمأ اشتباه از متصدی آرزوها بوده که تو نصیب دیگری شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمیکشد هوا .. قدم نمیزند زمین .. سکوت میکند غزل .. بدون ِ تو یعنـی همیـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهایم دفتر دلتنگی ام را خیس میکند هر شب..... اینها که میبینی دلنوشته های خیس روزها و شبهای تکراری من است ..... با اینها عاشقی میکنم .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم با نبودنت كنار می آيم فقط‏;‏ با بودنت كنارش كنار نمی آيد دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آجر می نویسم که دلم برایت تنگ شده است و آجر را پرت می کنم به امید اینکه روی سر تو بیفتد تا بدانی دلتنگ فرد خاصی مثل تو بودن چقدر درد دارد دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دلتنگ نباش..... دلتنگی مثل نوشتنش دل  تنگی خودش را دارد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجاکه هستم تا آنجاکه هستی وجب به وجب دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...هماننددلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : یه شب دلت بمونه رو دستت و نفهمی چطور می تونی ، بدون اون آرومش کنی ...!!!