بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کــــن تا اخــــر "خــــط" میرفتـــــــــــــم اگه ســــــر راهــم "نقطـــــــــه " نمیگذاشتــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه یعنی یه بار دیگه بهش فرصت بدی...  یه بار دیگه باهاش صادق باشی و دوباره با همون روش قدیمی بهت ضربه بزنه....  بشینه روبه روت و از نجابت دختری حرف بزنه که جدیدا بهش علاقه مند شده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پراست،پر از جای خالی تو... دلم تنگ است،پرواز میخواهم... تا کجایش را نمیدانم! از زمین بیزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهــا… از شدت دلتنگیــــ ، گریهــ کهــــ هیچ…!!! دلـت می خــوآهــَد ؛ هــآی هــــآی بمیــــری…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند … فقط می گویم منم دلتنگم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و اینها ماندند تا ابد یک بغض لعنتی یک آه و یک سؤال بی جواب!  هنوز گاهی دلت برایم تنگ میشود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلتنگیهایم دست نزن میشکند بغضم یک وقت! انگاه غرق میشوی در سیلاب اشکهایم که بهانه روان شدنش هستی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آخرین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! آنهــــــــــم دیدن تو بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي يه اس ام اس مياد با كلي ذوق كه عشقمه ورميداري موبايلو ولي ميبيني كه اس ام اس تبليغاتيه ... چقدر سخته... هي خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می گفتی می خوامت دلم دیگه غصه نداشت شبا چشام خوابش می برد نیازی به قصه نداشت اگه می گفتی می خوامت تو دنیا چیزی کم نبود رو خاطرات خوبمون هاشور زرد غم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن هایت را با خیال بودنت به هم بافته ام چه سنگین شده این شال گردن دارد بغضم را در گلو خفه میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم  برای کسی که  مدتهاست بی انکه باشد هر لحظه زندگی اش کرده ام !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من گله میکنی که چرا حواسم به حرف هایت نیست کاش میدانستی صدایت آنقدر آرامم میکند که فراموش میکنم باید نفس بکشم چه برسد به اینکه بفهمم چه میگویی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشک های لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است " قسمت" تمام تقصیرهای ما را گردن میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسی معنی دلتنگی رادرک میکندکه طعم وابستگی راچشیده باشد. پس هیچ وقت به کسی وابسته نشوکه سرانجام آن وابستگی دلتنگیست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کــــن تا اخــــر "خــــط" میرفتـــــــــــــم اگه ســــــر راهــم "نقطـــــــــه " نمیگذاشتــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه یعنی یه بار دیگه بهش فرصت بدی...  یه بار دیگه باهاش صادق باشی و دوباره با همون روش قدیمی بهت ضربه بزنه....  بشینه روبه روت و از نجابت دختری حرف بزنه که جدیدا بهش علاقه مند شده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پراست،پر از جای خالی تو... دلم تنگ است،پرواز میخواهم... تا کجایش را نمیدانم! از زمین بیزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهــا… از شدت دلتنگیــــ ، گریهــ کهــــ هیچ…!!! دلـت می خــوآهــَد ؛ هــآی هــــآی بمیــــری…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند … فقط می گویم منم دلتنگم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و اینها ماندند تا ابد یک بغض لعنتی یک آه و یک سؤال بی جواب!  هنوز گاهی دلت برایم تنگ میشود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلتنگیهایم دست نزن میشکند بغضم یک وقت! انگاه غرق میشوی در سیلاب اشکهایم که بهانه روان شدنش هستی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آخرین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! آنهــــــــــم دیدن تو بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي يه اس ام اس مياد با كلي ذوق كه عشقمه ورميداري موبايلو ولي ميبيني كه اس ام اس تبليغاتيه ... چقدر سخته... هي خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می گفتی می خوامت دلم دیگه غصه نداشت شبا چشام خوابش می برد نیازی به قصه نداشت اگه می گفتی می خوامت تو دنیا چیزی کم نبود رو خاطرات خوبمون هاشور زرد غم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن هایت را با خیال بودنت به هم بافته ام چه سنگین شده این شال گردن دارد بغضم را در گلو خفه میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم  برای کسی که  مدتهاست بی انکه باشد هر لحظه زندگی اش کرده ام !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من گله میکنی که چرا حواسم به حرف هایت نیست کاش میدانستی صدایت آنقدر آرامم میکند که فراموش میکنم باید نفس بکشم چه برسد به اینکه بفهمم چه میگویی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشک های لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است " قسمت" تمام تقصیرهای ما را گردن میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسی معنی دلتنگی رادرک میکندکه طعم وابستگی راچشیده باشد. پس هیچ وقت به کسی وابسته نشوکه سرانجام آن وابستگی دلتنگیست.