بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی حالم را پرسید گفتم روبه راهم………… اما نفهمید که رو به کدام راهم………….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلتنگی من هیچ نمیدانی از احساسی که به تو دارم .... هیچ .... نمیدانی ! فقط با غرور و خودخواهی ات  مرا به سوی مرگ میکشانی این عادلانه نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــانــــدھـــ بــــــودے اگـــــر نازنینــــم زنــــدگــــے رنــــگ و بــــوے دگــــر داشــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــــــــدر دردناک... حـــــس خواســـــتن کسی که به تو هیــــــچ حـــــــس خاصی نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از میان دستگاه های موسیقی دلم فقط شور میزند! شور دلتنگیت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن.... اجابت مهم نیست،نیاز من به آرامشی است مه بدانم به یادم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت هر چیزی از نزدیک حس میشه، جز عظمت دلتنگی که فقط با دور بودن حس میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه غم انگیز من این است  من باشم یا نباشم او دلتنگم نمیشود این دردناک است ............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه.. جايي.. باشيندن.. يك حرف.. از يك ناشناس.. ياد قديمي ترين شناس،ناشناس شده أش مي افتد... . دلتنگي براي من يعني همين!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد"-/.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت جنگ ویتنام است...هر کس رفت...یا برنگشت...یا دیوانه برگشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه..چونکه ما عاشقش نشدیم......  غریبه بنده ی لایقش نشدیم..... غریبه...... چونکه راحت گناه کردیم.... غریبه........  نامه فقط سیاه کردیم.. خدا نفهمیدیم.....خدا نفهمیدیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــتنـگم !! بــــــــرای او نـــه , برای منه قبــــل از او چقــــدر قشنـــگ بــــودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽِ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻤﺶ ﻭ ﻧﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﺸﯿﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم در انجماد بسر میبرد چه کرده ای با من و احساسم ؟؟! زجر میکشم .... من .... تنها .... و تو .... به تنها چیزی که فکر نمیکنی .... من هستم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یا بودی یا از اول نبودی... اینکه هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند... دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوبترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی حالم را پرسید گفتم روبه راهم………… اما نفهمید که رو به کدام راهم………….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلتنگی من هیچ نمیدانی از احساسی که به تو دارم .... هیچ .... نمیدانی ! فقط با غرور و خودخواهی ات  مرا به سوی مرگ میکشانی این عادلانه نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــانــــدھـــ بــــــودے اگـــــر نازنینــــم زنــــدگــــے رنــــگ و بــــوے دگــــر داشــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــــــــدر دردناک... حـــــس خواســـــتن کسی که به تو هیــــــچ حـــــــس خاصی نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از میان دستگاه های موسیقی دلم فقط شور میزند! شور دلتنگیت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن.... اجابت مهم نیست،نیاز من به آرامشی است مه بدانم به یادم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت هر چیزی از نزدیک حس میشه، جز عظمت دلتنگی که فقط با دور بودن حس میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه غم انگیز من این است  من باشم یا نباشم او دلتنگم نمیشود این دردناک است ............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه.. جايي.. باشيندن.. يك حرف.. از يك ناشناس.. ياد قديمي ترين شناس،ناشناس شده أش مي افتد... . دلتنگي براي من يعني همين!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد"-/.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت جنگ ویتنام است...هر کس رفت...یا برنگشت...یا دیوانه برگشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه..چونکه ما عاشقش نشدیم......  غریبه بنده ی لایقش نشدیم..... غریبه...... چونکه راحت گناه کردیم.... غریبه........  نامه فقط سیاه کردیم.. خدا نفهمیدیم.....خدا نفهمیدیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــتنـگم !! بــــــــرای او نـــه , برای منه قبــــل از او چقــــدر قشنـــگ بــــودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽِ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻤﺶ ﻭ ﻧﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﺸﯿﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم در انجماد بسر میبرد چه کرده ای با من و احساسم ؟؟! زجر میکشم .... من .... تنها .... و تو .... به تنها چیزی که فکر نمیکنی .... من هستم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یا بودی یا از اول نبودی... اینکه هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند... دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوبترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند...