بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل زدن به صــــفحه گوشی... وقتـی میدانی که دیگـــر نیست... دیــــوانگی مــــــحض است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر خیلی زود بود... ولی دعایت گرفت... پیر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آجی جونم دلم واست تنگ شده کاش بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این زندگی بامن چیه؟ محکوم شدم اونی که دوستش ندارم ودوستم داره روهرروزببینم امااونی که عاشقشم ویه زمانی دوستم داشت روحتی تصادفی حتی توخوابم نمیبینم اماهنوزچشمای من دنبالشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دیرینم دلم برات تنگ شده....کاشکی این حالمو میفهمیدی.....چقدر بی تو دنیا نخواستنی شده و پاییز تنفرانگیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ضربه خوردم تا قوی تر شم.... فردای من میتونه زیبا شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق هارت و پورت است.... چیزی در دل ابر نیست جز اشک جز باران.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... خوشه انگورسیاه است.... لگدکوبش کن...لگدکوبش کن... بگذارساعتی سربسته بماند...مستت میکنداندوه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى وقتى قشنگه که دلى برا دلى تنگ بشه...الان زندگیم خیلى قشنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت با برگ های خشک و شاخه های شکسته هم هنوز درخت است... اما آدم که " دلش بشکند " دیگر آدم نمی شود.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ مادرم هست تنگ آغوشش تنگ خنده هایش  تنگ دعواهایش تنگ بوسه های بعده دعوا مادرم کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و دلتنگم..اما میگویم :بی خیال... حال که عمر را ، با بی خیال گفتن می گذرانیم.. این گفته نیز افزون شود به پیش گفتن ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ...  واژه ای است که خیلی بی صدا جور اشک را می کشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی جرم نیست یک بیماری ست با ما مهربان باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از این شهر که آدمهایش ، همچون هوایش ناپایدارند ... گاه آنقدر گرم که نفست می گیرد ....  گاه چنان سرد که بدنت می لرزد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــوصــلــه ام بـــرفـــے ســــت ، بــا یـــک عــالمــه قنــدیـــل "دلتـــنگــــے" از گـــوشــه هــاے دلـــــم آویــــزان! آهـاے! کــافـــے ســت کــمـــے "هــا" کنــــے کــه "آب" شــــوم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل زدن به صــــفحه گوشی... وقتـی میدانی که دیگـــر نیست... دیــــوانگی مــــــحض است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر خیلی زود بود... ولی دعایت گرفت... پیر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آجی جونم دلم واست تنگ شده کاش بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این زندگی بامن چیه؟ محکوم شدم اونی که دوستش ندارم ودوستم داره روهرروزببینم امااونی که عاشقشم ویه زمانی دوستم داشت روحتی تصادفی حتی توخوابم نمیبینم اماهنوزچشمای من دنبالشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دیرینم دلم برات تنگ شده....کاشکی این حالمو میفهمیدی.....چقدر بی تو دنیا نخواستنی شده و پاییز تنفرانگیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ضربه خوردم تا قوی تر شم.... فردای من میتونه زیبا شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق هارت و پورت است.... چیزی در دل ابر نیست جز اشک جز باران.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... خوشه انگورسیاه است.... لگدکوبش کن...لگدکوبش کن... بگذارساعتی سربسته بماند...مستت میکنداندوه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى وقتى قشنگه که دلى برا دلى تنگ بشه...الان زندگیم خیلى قشنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت با برگ های خشک و شاخه های شکسته هم هنوز درخت است... اما آدم که " دلش بشکند " دیگر آدم نمی شود.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ مادرم هست تنگ آغوشش تنگ خنده هایش  تنگ دعواهایش تنگ بوسه های بعده دعوا مادرم کجایی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و دلتنگم..اما میگویم :بی خیال... حال که عمر را ، با بی خیال گفتن می گذرانیم.. این گفته نیز افزون شود به پیش گفتن ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ...  واژه ای است که خیلی بی صدا جور اشک را می کشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی جرم نیست یک بیماری ست با ما مهربان باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از این شهر که آدمهایش ، همچون هوایش ناپایدارند ... گاه آنقدر گرم که نفست می گیرد ....  گاه چنان سرد که بدنت می لرزد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــوصــلــه ام بـــرفـــے ســــت ، بــا یـــک عــالمــه قنــدیـــل "دلتـــنگــــے" از گـــوشــه هــاے دلـــــم آویــــزان! آهـاے! کــافـــے ســت کــمـــے "هــا" کنــــے کــه "آب" شــــوم!