بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نقطه که هیچ ... اگر تمام دلم را نقطه چین کنم باز برای ابراز ( دلتنگی ام ) جا تنگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالمو ببین... فقط ببین... گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز،میمیرم وزنده میشوم! وقتی که شیپور دلتنگی تو به صدا در می اید ودر دلم قیامتی به پا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه آدم که هیچی شونه تخم مرغم پیدا نمیشه،سرمونو بذاریم روش،گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته! خیلی... هر وقت میای نفس بکشی نمیذارن که! هی می گن هوا رو آلوده نکن ـ با غبار دلت !!هعییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟ آنقدر دوستت دارم که نیازی به من هم دوستت دارم تو نیست!!! من.. تو را.. برای خودم دوست داشتم نه برای بازی با کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن ايــــن روز هــــا" صــداي ثـانـيـه ثـانـيـه فــرامـوش شـدنـم را مـي شنـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست که سرجمع دو دقیقه هم نبوده امایه عمره یادش داره مارو نابود میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوی آدم را باید گاهی بتراشند تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود ، دلتنگی هایی که جایشان نه در دل که در گلوی آدم است ، دلتنگی هایی که میتوانند آدم را خفه کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام روی چوب بنویسم که چقدر دلم برات تنگ شده،بعد باهمون چوب اینقدر بزنمت تابفهمی دلتنگی چه دردی داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبس چشمای توچرخید،من ازچشم توافتادم. مقصرمن بودم آره،زیادبال وپرت دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی وَقتا اونقدر دِلِت میگیره که ؛ به خُداااا هَم میگی: "توروخدا""-/.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ورق برگرده میبینی این زندگی به من بدهکاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض میشود.... جای الو را خرمالومیگیرد،جای دلتنگی را دلتنگی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه می فهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«بود»... تلخترین کلمه... برای ترجمه ی تمام حسرت های دنیا... «بود»یعنی«دیگر نیست»...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نقطه که هیچ ... اگر تمام دلم را نقطه چین کنم باز برای ابراز ( دلتنگی ام ) جا تنگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حالمو ببین... فقط ببین... گفتنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز،میمیرم وزنده میشوم! وقتی که شیپور دلتنگی تو به صدا در می اید ودر دلم قیامتی به پا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه آدم که هیچی شونه تخم مرغم پیدا نمیشه،سرمونو بذاریم روش،گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته! خیلی... هر وقت میای نفس بکشی نمیذارن که! هی می گن هوا رو آلوده نکن ـ با غبار دلت !!هعییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟ آنقدر دوستت دارم که نیازی به من هم دوستت دارم تو نیست!!! من.. تو را.. برای خودم دوست داشتم نه برای بازی با کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن ايــــن روز هــــا" صــداي ثـانـيـه ثـانـيـه فــرامـوش شـدنـم را مـي شنـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست که سرجمع دو دقیقه هم نبوده امایه عمره یادش داره مارو نابود میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوی آدم را باید گاهی بتراشند تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود ، دلتنگی هایی که جایشان نه در دل که در گلوی آدم است ، دلتنگی هایی که میتوانند آدم را خفه کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام روی چوب بنویسم که چقدر دلم برات تنگ شده،بعد باهمون چوب اینقدر بزنمت تابفهمی دلتنگی چه دردی داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبس چشمای توچرخید،من ازچشم توافتادم. مقصرمن بودم آره،زیادبال وپرت دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضی وَقتا اونقدر دِلِت میگیره که ؛ به خُداااا هَم میگی: "توروخدا""-/.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ورق برگرده میبینی این زندگی به من بدهکاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض میشود.... جای الو را خرمالومیگیرد،جای دلتنگی را دلتنگی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه می فهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«بود»... تلخترین کلمه... برای ترجمه ی تمام حسرت های دنیا... «بود»یعنی«دیگر نیست»...