بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات ,مجبوریم بپذیریم که... برخی از ادم ها... فقط میتوانند درقلبمان بمانند نه در زندگیمان.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها باید یقه احساسات رو بگیری و بزنی تو گوشش و با تمام قدرت سرش فریاد بکشی بگی خفه شو دیگه بسه هرچی کشیدم به خاطر تو بود بکوب لایک رو بیشمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــَمـــه ی شــَهر تو کــه نیستی شــُـــــــده زِنــــدونـ...!!!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـــتــباه نگــیــــــر !.! وقـــتی مُـــقـــصــری و مــعذرت خـــواهـــی نمـــی کـــنی ..... اســــمـــش "غرور " نـــیست ؛ عُـــــــقدســـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم .......  مردی را میگویم که وقتی مرا نخواست رهایم کرد. ولعنت....... به مردی که مرا نمیخواهد اما ادعای دوست داشتنش جهان را پرکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو می خندی غمم از دل گریزد چو می رنجی ز جانم ناله خیزد ز دوری چون درختم زیر باران  که با هر لرزش خود اشک ریزد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته صبور باشی و از هیچ حرفی نرنجی ولی مجبور باشی با طرف مقابلت طوری حرف بزنی و رفتار کنی که نرنجه.واقعا خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا شدن را خوب میدانم.! آدم نمیبینم تا جعبه جعبه سیب های بهشت را فدایش کنم... آدم ها برفی اند...لایه ی ازون پاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه كسي رو داشتم ،ديگه دربه در نبودم، باغم وغربت و اندوه ديگه همسفر نبودم، اگه زخم نخورده بودم تورو باور نميكردم، پشت اين حصار غربت با غمت سر نميكردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایش اتشی در قلبم افکند/ حضورش مهر سرشاری پراز عطر/مرا یک شب به اسایش رسانید/دلم را سوی ارمش کشانید/ من از دلتنگی دیدار رویش/دلم را میکشم هر لحظه سویش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن اگـــر دخـتر نفـرین شـده تقــدیرم اگــر از راز جــــهان وارث یــــک احســــاسم تــو همـــان آدمـــک چــوبی پیــمان شــکنی کــه فقــط لایــق آتــــــش زدنــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ عاشق شده بود ...... عاشق طعمه اش  نزدیکش شد بوییدش بوسیدش و با دندان گلویش را درید.... افسوس.... «ذات»احساس نمیشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخــــوشی یعنــــی بــرگــــرده نگـــات کنـــه حتـــی یــــــــه بــار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار زمین و آسمون جاهاشونو بدن به هم دیوونتم بذار برم به همه دنیا بگم فقط بدون،بدون تو فرقی برام نمی کنه تو سرنوشت خط خطیم غصه زیاد باشه یا کم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست که رخت های دلتنگیم فرصتی برای خشک شدن ندارن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات ,مجبوریم بپذیریم که... برخی از ادم ها... فقط میتوانند درقلبمان بمانند نه در زندگیمان.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها باید یقه احساسات رو بگیری و بزنی تو گوشش و با تمام قدرت سرش فریاد بکشی بگی خفه شو دیگه بسه هرچی کشیدم به خاطر تو بود بکوب لایک رو بیشمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــَمـــه ی شــَهر تو کــه نیستی شــُـــــــده زِنــــدونـ...!!!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـــتــباه نگــیــــــر !.! وقـــتی مُـــقـــصــری و مــعذرت خـــواهـــی نمـــی کـــنی ..... اســــمـــش "غرور " نـــیست ؛ عُـــــــقدســـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم .......  مردی را میگویم که وقتی مرا نخواست رهایم کرد. ولعنت....... به مردی که مرا نمیخواهد اما ادعای دوست داشتنش جهان را پرکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو می خندی غمم از دل گریزد چو می رنجی ز جانم ناله خیزد ز دوری چون درختم زیر باران  که با هر لرزش خود اشک ریزد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته صبور باشی و از هیچ حرفی نرنجی ولی مجبور باشی با طرف مقابلت طوری حرف بزنی و رفتار کنی که نرنجه.واقعا خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا شدن را خوب میدانم.! آدم نمیبینم تا جعبه جعبه سیب های بهشت را فدایش کنم... آدم ها برفی اند...لایه ی ازون پاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه كسي رو داشتم ،ديگه دربه در نبودم، باغم وغربت و اندوه ديگه همسفر نبودم، اگه زخم نخورده بودم تورو باور نميكردم، پشت اين حصار غربت با غمت سر نميكردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایش اتشی در قلبم افکند/ حضورش مهر سرشاری پراز عطر/مرا یک شب به اسایش رسانید/دلم را سوی ارمش کشانید/ من از دلتنگی دیدار رویش/دلم را میکشم هر لحظه سویش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن اگـــر دخـتر نفـرین شـده تقــدیرم اگــر از راز جــــهان وارث یــــک احســــاسم تــو همـــان آدمـــک چــوبی پیــمان شــکنی کــه فقــط لایــق آتــــــش زدنــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ عاشق شده بود ...... عاشق طعمه اش  نزدیکش شد بوییدش بوسیدش و با دندان گلویش را درید.... افسوس.... «ذات»احساس نمیشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخــــوشی یعنــــی بــرگــــرده نگـــات کنـــه حتـــی یــــــــه بــار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار زمین و آسمون جاهاشونو بدن به هم دیوونتم بذار برم به همه دنیا بگم فقط بدون،بدون تو فرقی برام نمی کنه تو سرنوشت خط خطیم غصه زیاد باشه یا کم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست که رخت های دلتنگیم فرصتی برای خشک شدن ندارن