بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت علامت رضاست.. درست. ولی.. رضایت برای ماندن یا رضایت برای رفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من ازتو عشق نیست;ذوق نیست;اشتیاق نیست...همان دلتنگی بی پایانی است که...روزها،دیوانه ام میکند!@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم را محکم تــر فشار بــده عشــق مــن! اینجـا خیلی ها سر جــدایی تــو ومــن شرط بسته انــد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هـنـوز گـاهـی یـواشـکـی خـواب تـو را مـی بـیـنـم ... یـواشـکـی نـگـاهـت مـی کـنـم ... صـدایـت مـی کـنـم ... بـیـن خـودمـان بـاشـد امـا مـن هـنـوز تـو را یـواشـکـی دوسـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را پنهان میکنی تا مردانگیت خدشه دار نشود،اخم میکنی تا مهربانیت را پنهان کنی،مرا شما خطاب میکنی تا هوایی نشوم،اما نمیدانی چقدر اینها به تو می آیند؛ من دیوانه تر میشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من میگیرد از ندیدن هایت و تو انگار مرا یادت نیست راستی چرا دلت برایم تنگ نمیشود؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی... "مهم" که باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو به چه کارت می آید؛ خوابی که از چشمانم ربوده ای!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه راهی پیش روم وا کن/ دوباره فکر آغازم/ میخوام پیروز شم اینبار /به این دشمن نمیبازم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اینجا شروع شد... درشب آرزوها،  من او را آرزو کردم و او دیگری را..... اکنون فقط "من" ماندم و یک خروار "دلتنگی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می‌آورد می‌خواهم فراموش‌ات کنم اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره‌ها پاک نمی‌شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر ميكنم به شب. به شب هايي كه با ياد توسر كردم. اما تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونو ولش کن اون مرد بسته اس با همه راه اومده تیکه پاره تو درد از بس ، جنگیده بار اومده اونو ولش کن اون مرد خستس اون دیگه زانو زده اون مرد دیگه زانو زده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزای خوب اینقدر دیر اتفاق می فتن که رو به آسمان میکنی ومیگی مال خودت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت، اگه برگرده از دوست داشتن نیست  واسه اینه که بهترشو پیدا نکرده......!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ جـوری در آغـوشـتـــ مـــــے‌خـوابـمـــ کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد! خـیـال کـنـد! اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت علامت رضاست.. درست. ولی.. رضایت برای ماندن یا رضایت برای رفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من ازتو عشق نیست;ذوق نیست;اشتیاق نیست...همان دلتنگی بی پایانی است که...روزها،دیوانه ام میکند!@!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم را محکم تــر فشار بــده عشــق مــن! اینجـا خیلی ها سر جــدایی تــو ومــن شرط بسته انــد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هـنـوز گـاهـی یـواشـکـی خـواب تـو را مـی بـیـنـم ... یـواشـکـی نـگـاهـت مـی کـنـم ... صـدایـت مـی کـنـم ... بـیـن خـودمـان بـاشـد امـا مـن هـنـوز تـو را یـواشـکـی دوسـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را پنهان میکنی تا مردانگیت خدشه دار نشود،اخم میکنی تا مهربانیت را پنهان کنی،مرا شما خطاب میکنی تا هوایی نشوم،اما نمیدانی چقدر اینها به تو می آیند؛ من دیوانه تر میشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من میگیرد از ندیدن هایت و تو انگار مرا یادت نیست راستی چرا دلت برایم تنگ نمیشود؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی... "مهم" که باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو به چه کارت می آید؛ خوابی که از چشمانم ربوده ای!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه راهی پیش روم وا کن/ دوباره فکر آغازم/ میخوام پیروز شم اینبار /به این دشمن نمیبازم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اینجا شروع شد... درشب آرزوها،  من او را آرزو کردم و او دیگری را..... اکنون فقط "من" ماندم و یک خروار "دلتنگی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می‌آورد می‌خواهم فراموش‌ات کنم اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره‌ها پاک نمی‌شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر ميكنم به شب. به شب هايي كه با ياد توسر كردم. اما تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونو ولش کن اون مرد بسته اس با همه راه اومده تیکه پاره تو درد از بس ، جنگیده بار اومده اونو ولش کن اون مرد خستس اون دیگه زانو زده اون مرد دیگه زانو زده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزای خوب اینقدر دیر اتفاق می فتن که رو به آسمان میکنی ومیگی مال خودت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت، اگه برگرده از دوست داشتن نیست  واسه اینه که بهترشو پیدا نکرده......!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ جـوری در آغـوشـتـــ مـــــے‌خـوابـمـــ کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد! خـیـال کـنـد! اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...!