بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــریـــدم پـــای مـــوهــــایـــــم را از خـیــالـــــــت!  بــه دسـتـهـــایـــت کــه نـــه لااقــــــل بــــه شـــانــه هــــایــــم می رسـنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به چه باشم؟وقتی  تمام چشم انداز پنجره ام  دیواری ست در انتهای باغچه ای خشکیده  که مرا  از خیابانی  که از آن خواهی آمد  جدا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستی ؛ چقدر دلم برایت تنگ شده...... با خودت میگفتی : وااااااااااااای چقد دلش برام تنگ شده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــاد تــحـویـلش بــگـیــری . . . عــاشــق بـی مـحلــی هـای دیــگـران مــیـشـود . . . مــیـدونـی چــرا؟؟ چــون . . . خـوب بــودنِ زیـادی دل نــمـیبـره . . . دل مــیـزنـه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یِکـــــــــیو مــــــــیخــوآم کِـــــــــــــه ، مَــــــــــنو نِمـــــــیخــوآد . . . هَمــــــــین . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اعصاب و دل من بازی نکن بخوام باهات بازی کنم شهر اسباب بازی میشوی لامصب من عاشق توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار هم که  از این شانه به ان شانه بغلتی این شب صبح نمیشود وقتی دلتنگ باشی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین امید هایت چتری برایم بفرست که خیس دلتنگی ات نباشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که نه... برای کسی که فکر میکردم تو بودی تنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی مثل دسته های صندلی سینما میمونن معلوم نیست ماله توعه یاماله بغل دستیت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدخدا گفته که این دهکده عاشقکده نیست هرکه عاشق شده از دهکده باید برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبرويان جهان رحم ندارد دلشان بايد از جان گذرد هر كه شود عاشقشان روز اول كه خدا ساخت سرشت و گِلشان سنگي اندر گِلشان بود، همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز هم زمان عاشق دونفر بودی،دومی انتخاب کن چون اگه واقعا عاشق بودی به دومی مبتلا نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫﺎﯼ روزگار ! ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺰﻧﯽ ! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻗﺼﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فک کرد همه مثه منن رفت سراغ بقیه  منم فک کردم همه مثه اونن خط کشیدم دور همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنید یه لحظه اروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو تحمل باید کنی !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــریـــدم پـــای مـــوهــــایـــــم را از خـیــالـــــــت!  بــه دسـتـهـــایـــت کــه نـــه لااقــــــل بــــه شـــانــه هــــایــــم می رسـنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به چه باشم؟وقتی  تمام چشم انداز پنجره ام  دیواری ست در انتهای باغچه ای خشکیده  که مرا  از خیابانی  که از آن خواهی آمد  جدا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستی ؛ چقدر دلم برایت تنگ شده...... با خودت میگفتی : وااااااااااااای چقد دلش برام تنگ شده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــاد تــحـویـلش بــگـیــری . . . عــاشــق بـی مـحلــی هـای دیــگـران مــیـشـود . . . مــیـدونـی چــرا؟؟ چــون . . . خـوب بــودنِ زیـادی دل نــمـیبـره . . . دل مــیـزنـه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یِکـــــــــیو مــــــــیخــوآم کِـــــــــــــه ، مَــــــــــنو نِمـــــــیخــوآد . . . هَمــــــــین . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اعصاب و دل من بازی نکن بخوام باهات بازی کنم شهر اسباب بازی میشوی لامصب من عاشق توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار هم که  از این شانه به ان شانه بغلتی این شب صبح نمیشود وقتی دلتنگ باشی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین امید هایت چتری برایم بفرست که خیس دلتنگی ات نباشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای تو که نه... برای کسی که فکر میکردم تو بودی تنگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی مثل دسته های صندلی سینما میمونن معلوم نیست ماله توعه یاماله بغل دستیت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدخدا گفته که این دهکده عاشقکده نیست هرکه عاشق شده از دهکده باید برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبرويان جهان رحم ندارد دلشان بايد از جان گذرد هر كه شود عاشقشان روز اول كه خدا ساخت سرشت و گِلشان سنگي اندر گِلشان بود، همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز هم زمان عاشق دونفر بودی،دومی انتخاب کن چون اگه واقعا عاشق بودی به دومی مبتلا نمیشدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫﺎﯼ روزگار ! ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺰﻧﯽ ! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻗﺼﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فک کرد همه مثه منن رفت سراغ بقیه  منم فک کردم همه مثه اونن خط کشیدم دور همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنید یه لحظه اروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو تحمل باید کنی !!