بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که تنگ باشد مرد و زن ندارد-اشک می دود تاچشمانت و سر می خوردروی گونه ها-دلت که تنگ باشد تنهایی اتاقت را با *خدا* هم تقسیم نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی  وسطای یه آهنگ شاد گریه ت بگیره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازی دل دادیم واقعی درد و رنج کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برات،خیلی تنگه بخدا، بیا که نمی توووووووووونم... . . . . . . . اینو واسه کسی نوشتم که خودش می دونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ارام رفت, انقدر ارام که حتی... روزی دلش برای صدای قدمهایت تنگ شود, انقدر ارام که ازاین ارامشت... دق کند, این سزای کسی است که قدرت را نمیداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از درد نبودنت عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی مینویسم...  و تو.... عاشقانه هایت را در گوش دیگری زمزمه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به اجبار باورم شده که بر نمی گردی... شوخی تلخی بود که کم کم به آن عادت کرده ام... خاطر جمع باش که دیگر جز در رویا های شبانه توقع دیدارت را ندارم... خاطر جمع باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساز دلت که کوک نباشد فرقی نمیکند کجا باشی.....خانه پدری....سرزمین مادری یا غربت...همه یک رنگ دارند .....رنگ دلتنگی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي "باختم" مسير را يافتم  در بزرگراه زندگي همواره  راهت "راحت" نخواهد بود  هر چاله اي "چاره اي " به من خواهد اموخت... براي جلوگيري از "پس رفت " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شبیه به من است... او مرا میفهمد..... او زخم قلبم را میفهمد.... او معنای اشتباه عاشق شدن را میفهمد... پروانه ای که به دور چراغ میگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو ای باد،بگو از عشق فرهاد که تیشه باهر ضربه میزد فریاد،فریاد شیرین موبایلشو باز خاموش کرده فرهاد شاید شیرین دوباره تو را برده از یاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب...شیشه ی خالیشان هم بوی خوب میدهد... درست مثل جای خالی تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی نیمه گمشده م را بیش از همیشه حس میکنم این روزها که اکثرمردم در تلاشند ، تا نیمه دیگری را به زور به خود قالب کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هراس از هجوم مکرر دلتنگی نگاه خسته انتظار تلخی دقایق نبودنت را از قاب خالی پنجره رصد می کند.. کاش از عمق جاده های دور یک شب / صدای خسته پاهایت غافلگیرم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض اینکه احساس کردین غرورتون بازیچه کسی شده کوله بار آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک! داغ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه بزارین...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که تنگ باشد مرد و زن ندارد-اشک می دود تاچشمانت و سر می خوردروی گونه ها-دلت که تنگ باشد تنهایی اتاقت را با *خدا* هم تقسیم نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی  وسطای یه آهنگ شاد گریه ت بگیره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازی دل دادیم واقعی درد و رنج کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برات،خیلی تنگه بخدا، بیا که نمی توووووووووونم... . . . . . . . اینو واسه کسی نوشتم که خودش می دونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ارام رفت, انقدر ارام که حتی... روزی دلش برای صدای قدمهایت تنگ شود, انقدر ارام که ازاین ارامشت... دق کند, این سزای کسی است که قدرت را نمیداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از درد نبودنت عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی مینویسم...  و تو.... عاشقانه هایت را در گوش دیگری زمزمه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به اجبار باورم شده که بر نمی گردی... شوخی تلخی بود که کم کم به آن عادت کرده ام... خاطر جمع باش که دیگر جز در رویا های شبانه توقع دیدارت را ندارم... خاطر جمع باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساز دلت که کوک نباشد فرقی نمیکند کجا باشی.....خانه پدری....سرزمین مادری یا غربت...همه یک رنگ دارند .....رنگ دلتنگی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي "باختم" مسير را يافتم  در بزرگراه زندگي همواره  راهت "راحت" نخواهد بود  هر چاله اي "چاره اي " به من خواهد اموخت... براي جلوگيري از "پس رفت " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شبیه به من است... او مرا میفهمد..... او زخم قلبم را میفهمد.... او معنای اشتباه عاشق شدن را میفهمد... پروانه ای که به دور چراغ میگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو ای باد،بگو از عشق فرهاد که تیشه باهر ضربه میزد فریاد،فریاد شیرین موبایلشو باز خاموش کرده فرهاد شاید شیرین دوباره تو را برده از یاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر های خوب...شیشه ی خالیشان هم بوی خوب میدهد... درست مثل جای خالی تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی نیمه گمشده م را بیش از همیشه حس میکنم این روزها که اکثرمردم در تلاشند ، تا نیمه دیگری را به زور به خود قالب کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هراس از هجوم مکرر دلتنگی نگاه خسته انتظار تلخی دقایق نبودنت را از قاب خالی پنجره رصد می کند.. کاش از عمق جاده های دور یک شب / صدای خسته پاهایت غافلگیرم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض اینکه احساس کردین غرورتون بازیچه کسی شده کوله بار آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک! داغ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه بزارین...!!