بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باور نکنید اما این یکی از آرزوهایم شده که فقط... فقط یک روز توی خانه مان دعوا نباشه. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه بی تو روزایی که هر لحظه ش یه دنیا بود نمیشه بی تو خندیدو نمیشه فکر فردا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوم تنها پناهم  عکسهای توست چقدر خوب نگاهم میکنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داره...دوسش داری...اما نمیتونی بهش بگی...نمیدونی چه دردیه نمیدونی:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام..نمیدانم برای تو یا برای دیروز های که باتوبودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دل مرا شکست بعد نمازش را مسافر است دیگر ؛ گاهی می آید که برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه "قهوه" سفارش می داد می گفت:به نیت چشمان "تو"... شیرینش می کرد می گفت:مثل این روزهای ما اما.. شنیده ام حالا چای "سبز" سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب عزیزم لطفا خفه شو و توی همه کارا دخالت نکن! همین که خون پمپاژ میکنی کافیه ... اگرم خسته شدی اجباری نیس به کارت ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی برای داشتن تو.. ! دلی را به دریا زدم که از آب هم واهمه داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد ! شبها می بافم خیالت را روزها می کشم دردهای نبودنت را و غروب ها هم، وای غروب ها میرقصم با ساز دلتنگی هایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جناق شکسته ام با همه مردم شهر ن دل ب کسی میدهم و ن دل میبرم از کسی چون هنوز‌ یادت را فراموش نکرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندگیم نیشخند نزن.من هم روزی نه چندان دور کسی را داشتم که با تمام وجود صدایم میزد"نفسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مِثل دریا آرومی.../ . . . . . ولی نگفتی که دریا ی موقعی طوفانی میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به سمت تلفن می رود و بر میگردد مانند کودکی که به او گفته اند شیرینی روی میز برای مهمان هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام گذاشته ... ‏. ‏. ‏. ‏. ولی من هنوز دلتنگشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب و هوای دلم انقدر بارانیست که رختهای دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست اینگونه است که دلم برایت همیشه  تنگ است ........!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باور نکنید اما این یکی از آرزوهایم شده که فقط... فقط یک روز توی خانه مان دعوا نباشه. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه بی تو روزایی که هر لحظه ش یه دنیا بود نمیشه بی تو خندیدو نمیشه فکر فردا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوم تنها پناهم  عکسهای توست چقدر خوب نگاهم میکنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داره...دوسش داری...اما نمیتونی بهش بگی...نمیدونی چه دردیه نمیدونی:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام..نمیدانم برای تو یا برای دیروز های که باتوبودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دل مرا شکست بعد نمازش را مسافر است دیگر ؛ گاهی می آید که برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه "قهوه" سفارش می داد می گفت:به نیت چشمان "تو"... شیرینش می کرد می گفت:مثل این روزهای ما اما.. شنیده ام حالا چای "سبز" سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب عزیزم لطفا خفه شو و توی همه کارا دخالت نکن! همین که خون پمپاژ میکنی کافیه ... اگرم خسته شدی اجباری نیس به کارت ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی برای داشتن تو.. ! دلی را به دریا زدم که از آب هم واهمه داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد ! شبها می بافم خیالت را روزها می کشم دردهای نبودنت را و غروب ها هم، وای غروب ها میرقصم با ساز دلتنگی هایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جناق شکسته ام با همه مردم شهر ن دل ب کسی میدهم و ن دل میبرم از کسی چون هنوز‌ یادت را فراموش نکرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندگیم نیشخند نزن.من هم روزی نه چندان دور کسی را داشتم که با تمام وجود صدایم میزد"نفسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مِثل دریا آرومی.../ . . . . . ولی نگفتی که دریا ی موقعی طوفانی میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به سمت تلفن می رود و بر میگردد مانند کودکی که به او گفته اند شیرینی روی میز برای مهمان هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام گذاشته ... ‏. ‏. ‏. ‏. ولی من هنوز دلتنگشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب و هوای دلم انقدر بارانیست که رختهای دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست اینگونه است که دلم برایت همیشه  تنگ است ........!