بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك مي خواند مرا ... مي رسند كه در خاكم نهند اه شايد عاشقانم نيمه شب گل بر روي گور غم ناكم نهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمـانـم یادت پنجره احساسم را می کوبد زیرا در دلم هوای دلتنگی به پاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره خورشید... دلش به زمینی گرم است که هرسال دورش میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم نخندید... اما، تـا چـند روز بـعد از رفـتنش… گــوشـی کـه هــیچی..!! دستـه کلیـد تو جیــبم هم ویــبره مـیزد…! تـوهـــمـه احــمـقــانـه ایه…! دیــــــونه نیســـــتــــم......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی میشوم برای عبورت،به فکر تخریب من نباش،به اخر که رسیدی دست تکان بده خودم فرو میریزم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهایی را که از دست میدهیم یک روز برمیگردند.  اما........ روزی که یاد گرفته ایم چگونه بدون آنها زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز به پرستوی مهاجری گفتم چو به دیار عشق من میروی به او بگو دوستش دارم و منتظرش میمانم.... بهار سال بعد پرستوی نفس نفس زنان آمد و گفت دوستش بدار ولی منتظرش نباش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيزيك بعدتر ها ثابت ميكند در روز هاي باراني جاي خالي آدم ها بزرگتر ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبیست.....آدم را...آرام...آرام.....ناآرام میکند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی ازکنارمن.....نمونده بودقرارمن.....دل بکن که دیگه دیره یه روزبودی همه کسم خاطرهات برام بسن دل بکن که دیگه دیره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است يكرنگ ماندن دردنيايي كه آدماش براي پررنگ شدن حاضرندهزاررنگ باشند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تویعنی اینکه دیگری تودارد‏;نمیدانم نداشتنت سخت است یاتحمل اینکه دیگری توراداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره قلوه سنگی که از دست کودکی به سوی پرنده ای رها می شود مانده است پر پرنده را بشکند یا دل کودک را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نکن اگر شعر تازه ای برای تو نمی نویسم هیچ مدادی وقتی خیس می شود نمی نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دنیا دلم گرفته اونی که تمام زندگیم بودو ازم گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شادی زندگی من این است که هیچکس نمیداند چه اندازه غمگینم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك مي خواند مرا ... مي رسند كه در خاكم نهند اه شايد عاشقانم نيمه شب گل بر روي گور غم ناكم نهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمـانـم یادت پنجره احساسم را می کوبد زیرا در دلم هوای دلتنگی به پاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره خورشید... دلش به زمینی گرم است که هرسال دورش میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم نخندید... اما، تـا چـند روز بـعد از رفـتنش… گــوشـی کـه هــیچی..!! دستـه کلیـد تو جیــبم هم ویــبره مـیزد…! تـوهـــمـه احــمـقــانـه ایه…! دیــــــونه نیســـــتــــم......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی میشوم برای عبورت،به فکر تخریب من نباش،به اخر که رسیدی دست تکان بده خودم فرو میریزم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهایی را که از دست میدهیم یک روز برمیگردند.  اما........ روزی که یاد گرفته ایم چگونه بدون آنها زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز به پرستوی مهاجری گفتم چو به دیار عشق من میروی به او بگو دوستش دارم و منتظرش میمانم.... بهار سال بعد پرستوی نفس نفس زنان آمد و گفت دوستش بدار ولی منتظرش نباش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيزيك بعدتر ها ثابت ميكند در روز هاي باراني جاي خالي آدم ها بزرگتر ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبیست.....آدم را...آرام...آرام.....ناآرام میکند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی ازکنارمن.....نمونده بودقرارمن.....دل بکن که دیگه دیره یه روزبودی همه کسم خاطرهات برام بسن دل بکن که دیگه دیره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است يكرنگ ماندن دردنيايي كه آدماش براي پررنگ شدن حاضرندهزاررنگ باشند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تویعنی اینکه دیگری تودارد‏;نمیدانم نداشتنت سخت است یاتحمل اینکه دیگری توراداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره قلوه سنگی که از دست کودکی به سوی پرنده ای رها می شود مانده است پر پرنده را بشکند یا دل کودک را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نکن اگر شعر تازه ای برای تو نمی نویسم هیچ مدادی وقتی خیس می شود نمی نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دنیا دلم گرفته اونی که تمام زندگیم بودو ازم گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شادی زندگی من این است که هیچکس نمیداند چه اندازه غمگینم...