بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم من ضعیفم یادلم ! که بی حضورت من ناتوان می شوم و دلم می گیرد............ چنان که دیگر در خواب دیدنت هم اثر ندارد خودت باید باشی با یک بلیت یک طرفه..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آزمون دشواریست!!!!!!!!!!! قلبت را سمت چپ بگذارند و بگویند: برو به راه راست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا وقتی بوی نم داره دلم خیلی میگیره میدونستی گل یاس من دلم بی تو میمیره منو سپردی به پرسه های بارون رفتی از لحظه هامون آسون هنوز کنار یاس گلدون به اتظارتم تو ایوون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرحی از ماه مانده بر پیشانی ام بسکه در شب های دوری، سجده کرده ام روی زیبایت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ ... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺍﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﻪ :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف این روزهای جوونی که همش داره با بی حوصلگی میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور که می شوم نزدیکتر می آید نزدیک که می شوم دورتر می رود انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نرو... بگذار روزگار از رو رود... همچون رود روان... تو بمان... مثل تخته سنگ... در دل رود روان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته... حتی با گوش دادن یه اهنگ شاد هم... اشک توی چشمات جمع بشه.. و دلتنگیت دوباره شروع شه و غمت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دلتنگی هایم به من بدهکاری ...! وعده ی ما باشد ، روزی که دلتنگم شدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه همراهم می آید  مثل سایه بی ردپا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرآبروی دلم را خریده اند این سه نقطه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غم زاده شده  و با غم از دنیا خواهیم رفت زندگی اگر زیبا بود با گریــــــــــــــــــــهـ آغاز نمیشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته عاشق کسی بشی که همه عاشقشن اونا جلوتو عشقم عشقم راه بندازن تو واسه درو دیوار اتاقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯽﺗﻮﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم من ضعیفم یادلم ! که بی حضورت من ناتوان می شوم و دلم می گیرد............ چنان که دیگر در خواب دیدنت هم اثر ندارد خودت باید باشی با یک بلیت یک طرفه..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آزمون دشواریست!!!!!!!!!!! قلبت را سمت چپ بگذارند و بگویند: برو به راه راست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا وقتی بوی نم داره دلم خیلی میگیره میدونستی گل یاس من دلم بی تو میمیره منو سپردی به پرسه های بارون رفتی از لحظه هامون آسون هنوز کنار یاس گلدون به اتظارتم تو ایوون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرحی از ماه مانده بر پیشانی ام بسکه در شب های دوری، سجده کرده ام روی زیبایت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻢ ... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺍﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﻪ :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف این روزهای جوونی که همش داره با بی حوصلگی میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور که می شوم نزدیکتر می آید نزدیک که می شوم دورتر می رود انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی تنها نصیب من بود از تمام زیبایی هایت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نرو... بگذار روزگار از رو رود... همچون رود روان... تو بمان... مثل تخته سنگ... در دل رود روان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته... حتی با گوش دادن یه اهنگ شاد هم... اشک توی چشمات جمع بشه.. و دلتنگیت دوباره شروع شه و غمت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دلتنگی هایم به من بدهکاری ...! وعده ی ما باشد ، روزی که دلتنگم شدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه همراهم می آید  مثل سایه بی ردپا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرآبروی دلم را خریده اند این سه نقطه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غم زاده شده  و با غم از دنیا خواهیم رفت زندگی اگر زیبا بود با گریــــــــــــــــــــهـ آغاز نمیشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته عاشق کسی بشی که همه عاشقشن اونا جلوتو عشقم عشقم راه بندازن تو واسه درو دیوار اتاقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ... ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯽﺗﻮﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ ...