بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را می کند . حالا که دگر هوایم را نداری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود........اینجا طعم دلتنگیتلخ تر از قهوه است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني... فراموش نكردن خاطرات خوبي كه الان ازهرطعم تلخي،تلخ تر شده باشه واست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی... وقتی داری شماره های گوشیتو میای پایین ... ناخداگاه رو اسمش مکث میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم چیزی بنویسم ... آن بالا از من عنوان مطلب میخواهد ... کمی پائینتر اندازه ی قلم ... دلتنگی نه عنوان میخواهد ، نه اندازه اش را با هیچ قلمی میتوان نوشت ... بگذریم اصلا نمی نویسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایِ داغی که دلم بود به دستت دادم آنقدر سرد شدم،از دهنت افتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دلمو خوش کنم به اون روزایی که دوسم داشتی یا به این که الان غرور داریو احساستو نمیگی!خودت بگو!بعد رفتنت دلمو به چی خوش کنم وقتی همه ی دلخوشیم تو بودی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیهایم انباشته شده اند دراین هوای بدون تو، "تو" که نیستی سفره دل برای چه کسی بگشایم؟برگرد...قبل ازاینکه این دل تنگی هاویرانه ای شود و زیرخاک بپوسد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانین علم را بر هم زده ای نبودنت وزن دارد...تهی...اما..سنگین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنــــــگی سهمــ ماستــ از خاطراتـــی که یک روز خاطـــره نبودند ....زندگــــــی بودنـــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی از روزی که اومدی هر لحظه دلتنگم ثانیه به ثانیه حسود تر کاش بدونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار! تا که تنهایی ات از دیدن آن جا بخورد و بداند که دل م باتوست... در همین یک قدمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم همه ی چیزایی که به دست آوردمو بدم ولی یه ساعت اون زندگی ساده ی سابقو تجربه کنم کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حکم غريزه عمل کردم دستي تکان دادم و رفتم ولي به حکم احتمال منتظر ميمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده ام .... بگذار سرنوشت راهش را برود ! من همین جا کنار حرفهایت  درست مقابل دوست داشتنت و در عمق دلتنگی هایم ایستاده ام....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را می کند . حالا که دگر هوایم را نداری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود........اینجا طعم دلتنگیتلخ تر از قهوه است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني... فراموش نكردن خاطرات خوبي كه الان ازهرطعم تلخي،تلخ تر شده باشه واست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی... وقتی داری شماره های گوشیتو میای پایین ... ناخداگاه رو اسمش مکث میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم چیزی بنویسم ... آن بالا از من عنوان مطلب میخواهد ... کمی پائینتر اندازه ی قلم ... دلتنگی نه عنوان میخواهد ، نه اندازه اش را با هیچ قلمی میتوان نوشت ... بگذریم اصلا نمی نویسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایِ داغی که دلم بود به دستت دادم آنقدر سرد شدم،از دهنت افتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دلمو خوش کنم به اون روزایی که دوسم داشتی یا به این که الان غرور داریو احساستو نمیگی!خودت بگو!بعد رفتنت دلمو به چی خوش کنم وقتی همه ی دلخوشیم تو بودی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیهایم انباشته شده اند دراین هوای بدون تو، "تو" که نیستی سفره دل برای چه کسی بگشایم؟برگرد...قبل ازاینکه این دل تنگی هاویرانه ای شود و زیرخاک بپوسد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانین علم را بر هم زده ای نبودنت وزن دارد...تهی...اما..سنگین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنــــــگی سهمــ ماستــ از خاطراتـــی که یک روز خاطـــره نبودند ....زندگــــــی بودنـــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی از روزی که اومدی هر لحظه دلتنگم ثانیه به ثانیه حسود تر کاش بدونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار! تا که تنهایی ات از دیدن آن جا بخورد و بداند که دل م باتوست... در همین یک قدمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم همه ی چیزایی که به دست آوردمو بدم ولی یه ساعت اون زندگی ساده ی سابقو تجربه کنم کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حکم غريزه عمل کردم دستي تکان دادم و رفتم ولي به حکم احتمال منتظر ميمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده ام .... بگذار سرنوشت راهش را برود ! من همین جا کنار حرفهایت  درست مقابل دوست داشتنت و در عمق دلتنگی هایم ایستاده ام....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود !