بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون ذهن من هرگز نمیمیرد کسی / مرگ احساس مرا ماتم نمیگیرد کسی / رفته ام من سالها از خاطرات این و آن / یک سراغ ساده هم از من نمیگیرد کسی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل می نوشتند... صدا کردنت کافی نیست .... شکوه اسم تو را باید لمس کرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان “تو”  چیزی نمی خواهم به جز گاهی نگاهی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا با اوم عظمتش منو ندید... از بنده هاش انتظاری ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروبــــــــــ غم انگیز خورشید را وقتی دوست دارم كه بدانم فردایش تو را میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای! از این فاصله  تو  حتی صدایم را نمیشنوی چه برسد به دلتنگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــــــت ترین کار ... بی خـــــبر بودن ! از آن کس که دوستش داری .. و دلتنگــــــشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه نمی آورم جدایی درد دارد....دلتنگی دارد... جدایی مصیبت است!!! اما بهانه نمی آورم هنوزم حرف فقط حرف توست فقط بیا و کمی برایم بخند دلم برای خندیدنت تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـــــــــــــــی مثل شکستگی روی عینکه... هرکجا که نگاه میکنی میبینیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم ثانیه شمار ساعت اتاقم سنگین شده است یا هضم این لحظات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عطر تو را زده بود در خیابان از کنارم گذشت و این یعنی : قتل غیر عمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشتر روزگار! کر شدم... بس که نبودنش را فریاد میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنو هَم نَزَنید... غمـهـآیِ تـﮧ نـِ شین شُده ، مَنو شیرین نِمیکنـﮧ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض می کنم از ترس روزهایی که سهممان از هم یک یادش بخیر ساده باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت ستاره اش را چندان چراغ وسوسه خواهد كرد تا من به آفتاب بگويم:نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته نگات که میکردم اخم میکردی.... ولی بازم نگات میکردم....  یه دفعه پرسیدی چرا.... اون روز نگفتم ولی حال میگم چون اخماتم خوشگل بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون ذهن من هرگز نمیمیرد کسی / مرگ احساس مرا ماتم نمیگیرد کسی / رفته ام من سالها از خاطرات این و آن / یک سراغ ساده هم از من نمیگیرد کسی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل می نوشتند... صدا کردنت کافی نیست .... شکوه اسم تو را باید لمس کرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان “تو”  چیزی نمی خواهم به جز گاهی نگاهی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا با اوم عظمتش منو ندید... از بنده هاش انتظاری ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غروبــــــــــ غم انگیز خورشید را وقتی دوست دارم كه بدانم فردایش تو را میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای! از این فاصله  تو  حتی صدایم را نمیشنوی چه برسد به دلتنگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــــــت ترین کار ... بی خـــــبر بودن ! از آن کس که دوستش داری .. و دلتنگــــــشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه نمی آورم جدایی درد دارد....دلتنگی دارد... جدایی مصیبت است!!! اما بهانه نمی آورم هنوزم حرف فقط حرف توست فقط بیا و کمی برایم بخند دلم برای خندیدنت تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـــــــــــــــی مثل شکستگی روی عینکه... هرکجا که نگاه میکنی میبینیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم ثانیه شمار ساعت اتاقم سنگین شده است یا هضم این لحظات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عطر تو را زده بود در خیابان از کنارم گذشت و این یعنی : قتل غیر عمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشتر روزگار! کر شدم... بس که نبودنش را فریاد میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنو هَم نَزَنید... غمـهـآیِ تـﮧ نـِ شین شُده ، مَنو شیرین نِمیکنـﮧ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض می کنم از ترس روزهایی که سهممان از هم یک یادش بخیر ساده باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت ستاره اش را چندان چراغ وسوسه خواهد كرد تا من به آفتاب بگويم:نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته نگات که میکردم اخم میکردی.... ولی بازم نگات میکردم....  یه دفعه پرسیدی چرا.... اون روز نگفتم ولی حال میگم چون اخماتم خوشگل بود