بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند.... . آخ اگــــــــر بــاشـــــــی..... . . . بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادمی که دلش گرفته علت نپرسین!! ادما وقتی نمیتونن دلیل دلتنگیشونو بگن بیشتر دلشون میگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از کلمات عاشقانه خسته شده ام... ساده بگویم.... . . . . دلتنگتـــــــــــــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی دورتر از دلتنگی... تو راوی بارانی... و من درگیر تشنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم از این لبخندهای خشک ، احوال‌ پرسی‌ های معمولی ! چشمانِ من تصویری از جنسِ تو می‌خواهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند تمام درد من این است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچ حســـــی قشنگتــــر از ایــــن نیست کـــه پنجــــره اتـــاقش روبـــه روی پنجــــره اتــــاقت باشه... اَه این خیابون چی میگه این وسط...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم، تمبر وپاکت هم هست ویک عالمه حرف نگفته کاشکی کسی جایی منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست عشق نایاب شده ... ادم به ظاهر عاشق زیاد شده ... درد عشق بی درمان شده .... ارزش عشق چقدر کم شده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــــدر تلخه بعد از سال ها انتـــــــــظار...! نیــــمه گم شـــده ات را کامـــل بیابی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذی دیگر... در جایگاه ابدی اش... کنار اتاقم..... در گوشه قلبم..... افتاد.... کاغذی دیگر... از دلتنگی هایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه پونه ها کناره های دلم ازدحام کرده ای و من چشمه ای که باید از تو بگذرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگی یـعـنـی کنار کسی که دوستش داری باشی امـا بـدونــی کـه رفـتـنـیـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تند رفت ! کودکی هایم...با آن دوچرخه ی قراضه اش کاش همیشه پنچر میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ، ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻤﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﯾﻢ ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند.... . آخ اگــــــــر بــاشـــــــی..... . . . بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ادمی که دلش گرفته علت نپرسین!! ادما وقتی نمیتونن دلیل دلتنگیشونو بگن بیشتر دلشون میگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از کلمات عاشقانه خسته شده ام... ساده بگویم.... . . . . دلتنگتـــــــــــــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی دورتر از دلتنگی... تو راوی بارانی... و من درگیر تشنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم از این لبخندهای خشک ، احوال‌ پرسی‌ های معمولی ! چشمانِ من تصویری از جنسِ تو می‌خواهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند تمام درد من این است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــــچ حســـــی قشنگتــــر از ایــــن نیست کـــه پنجــــره اتـــاقش روبـــه روی پنجــــره اتــــاقت باشه... اَه این خیابون چی میگه این وسط...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم، تمبر وپاکت هم هست ویک عالمه حرف نگفته کاشکی کسی جایی منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست عشق نایاب شده ... ادم به ظاهر عاشق زیاد شده ... درد عشق بی درمان شده .... ارزش عشق چقدر کم شده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــــدر تلخه بعد از سال ها انتـــــــــظار...! نیــــمه گم شـــده ات را کامـــل بیابی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذی دیگر... در جایگاه ابدی اش... کنار اتاقم..... در گوشه قلبم..... افتاد.... کاغذی دیگر... از دلتنگی هایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه پونه ها کناره های دلم ازدحام کرده ای و من چشمه ای که باید از تو بگذرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگی یـعـنـی کنار کسی که دوستش داری باشی امـا بـدونــی کـه رفـتـنـیـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تند رفت ! کودکی هایم...با آن دوچرخه ی قراضه اش کاش همیشه پنچر میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ، ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻤﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﯾﻢ ...!