بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ..... خشن تر ، عصبی تر ، کلافه تر ، تلخ تر و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری نداری ! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که حس میکنی یه نفر عوضیه.... به حِسِت اعتماد کن! سَند و مدرکش کم کم جور میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن نمیدانی چه درد بدی است پیر شدن در خم کوچه های انتظار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے .. باز هَم دِلَت میخواهَد… بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها … بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده … هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی خیلی ها از خواستن من حرف میزنند جز تو... تویی ک ادعای دوست داشتنم را میکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه...اونی که مدعی بود عاشقته حالا عاشق دوستته... خندم میگیره بخدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست … یک دل … یک آسمان … یک بغض …  و  احساس ترک خورده !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن دنیـای مجـازی.... دنیــای واقعــیه خیـلیـارو خــراب کـرد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی می فهمید... وقت دلتنگی, وزن یک "آه" چقدر سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی جواب همه دلتنگیهات و نگرانیهات میشه یه جمله که کوبیده میشه تو صورتت... "بهم گیر نده ... حوصله ندارم"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و این خاطرات تکه تکه شده را جمع کن از روزگارم اینها که نباشند حالم بهتر است... دل من که مرض دلتنگی ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ظلم است من او را بیشتر از همه دوست بدارم  ولی  او مرا در حد دیگران ببیند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ظریفانه است خلقت قلب ادمی ...به کلامی میشکند به لحنی میسوزد به نگاهی جان میگیردو به یادی می ماند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی.... بی خیال من!! سهمم را بریز روی زمین!! بگذار جاده ها مست کنند ، شاید مسافرم را برایم پس آوردند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش!... ساده راه برو!... اما در برخورد با دیگران ساده نباش!... چرا که سادگیت را نشانه میگیرند،برای درهم شکستن غرورت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر، نمیتوان دلتنگی را از او گرفت.... مگر میشود خیسی را از آب گرفت؟!! گاهی میریزد و خرد میشود، گاهی هم ترک میخورد، اما باز دل میماند!!!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ..... خشن تر ، عصبی تر ، کلافه تر ، تلخ تر و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری نداری ! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که حس میکنی یه نفر عوضیه.... به حِسِت اعتماد کن! سَند و مدرکش کم کم جور میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن نمیدانی چه درد بدی است پیر شدن در خم کوچه های انتظار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے .. باز هَم دِلَت میخواهَد… بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها … بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده … هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی خیلی ها از خواستن من حرف میزنند جز تو... تویی ک ادعای دوست داشتنم را میکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه...اونی که مدعی بود عاشقته حالا عاشق دوستته... خندم میگیره بخدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ، پیچیده نیست … یک دل … یک آسمان … یک بغض …  و  احساس ترک خورده !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن دنیـای مجـازی.... دنیــای واقعــیه خیـلیـارو خــراب کـرد......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی می فهمید... وقت دلتنگی, وزن یک "آه" چقدر سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی جواب همه دلتنگیهات و نگرانیهات میشه یه جمله که کوبیده میشه تو صورتت... "بهم گیر نده ... حوصله ندارم"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و این خاطرات تکه تکه شده را جمع کن از روزگارم اینها که نباشند حالم بهتر است... دل من که مرض دلتنگی ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ظلم است من او را بیشتر از همه دوست بدارم  ولی  او مرا در حد دیگران ببیند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ظریفانه است خلقت قلب ادمی ...به کلامی میشکند به لحنی میسوزد به نگاهی جان میگیردو به یادی می ماند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی.... بی خیال من!! سهمم را بریز روی زمین!! بگذار جاده ها مست کنند ، شاید مسافرم را برایم پس آوردند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش!... ساده راه برو!... اما در برخورد با دیگران ساده نباش!... چرا که سادگیت را نشانه میگیرند،برای درهم شکستن غرورت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر، نمیتوان دلتنگی را از او گرفت.... مگر میشود خیسی را از آب گرفت؟!! گاهی میریزد و خرد میشود، گاهی هم ترک میخورد، اما باز دل میماند!!!...