بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناك است دوست بداري و گمان كني دوستت دارند.......... حال انكه او يگانه هستي تو باشدوتو يكي از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم نکن خواهش میکنم وقتی نگاه میکنی و با بی تفاوتی نگاهت را برمیداری… از خودم از دلم خجالت میکشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه براي هر كسي...براي كسي كه هيچكسم نبود همه كسم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرش نیستَم که کَمان بدست گیرَم اما لحظه های با تو بودن را خوب شکار میکنَم از بین خاطراتَم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه برای هرکس... برای کسی که هیچ کسم نبود و همه کسم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگتم... اونقدر که گاهی باورم نمی شه آدم بتونه برای کسی اینقدر دلتنگ باشه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش از اندوه هجران بهتر است  بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟  یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دوستت دارم همیشه خدایا مرسی که تو تمام لحظه های دلتنگی حی و حاضر بودی خدایا بیش از پیش محکمه محکم دستمو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموش میکنم اذیت هات را,ک بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی کاش زنده بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دلتنگتم ک حتی ابلیس،بروسعت این دلتنگی سجده میکند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نمیایی تاج و تختی برای خودش ب هم می زند . . . دلتنگـــــــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خیلی دل تنگ میشه وقتی یه حرفایی بعد از دعوا تو دلش مونده باشه و وقتی میخواد بزن میترسه این بار دوستش رو از دست بده و فقط بتونه چند تا اس ام اس دلتنگی از چار جوک براش بفرسته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم  تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش به کول بکشد بدون هیچ خمی بر ابرو اما افسوس که داده را پس نمیگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که عجیب دلم گرفته است انگار حتی راه آسمان را هم بسته اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــــاش یا بودی یا اصلا نبودی .. حس اینکه هستی ولی پیش من نیستی داره دیوونم میکنه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حس غریبیه وقتی کسی از کنارت رد میشه بوی عطر اونی ک دوسش داری رو بده دیوونه کنندس.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناك است دوست بداري و گمان كني دوستت دارند.......... حال انكه او يگانه هستي تو باشدوتو يكي از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم نکن خواهش میکنم وقتی نگاه میکنی و با بی تفاوتی نگاهت را برمیداری… از خودم از دلم خجالت میکشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه براي هر كسي...براي كسي كه هيچكسم نبود همه كسم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرش نیستَم که کَمان بدست گیرَم اما لحظه های با تو بودن را خوب شکار میکنَم از بین خاطراتَم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم نه برای هرکس... برای کسی که هیچ کسم نبود و همه کسم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگتم... اونقدر که گاهی باورم نمی شه آدم بتونه برای کسی اینقدر دلتنگ باشه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش از اندوه هجران بهتر است  بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟  یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دوستت دارم همیشه خدایا مرسی که تو تمام لحظه های دلتنگی حی و حاضر بودی خدایا بیش از پیش محکمه محکم دستمو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموش میکنم اذیت هات را,ک بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی کاش زنده بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دلتنگتم ک حتی ابلیس،بروسعت این دلتنگی سجده میکند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نمیایی تاج و تختی برای خودش ب هم می زند . . . دلتنگـــــــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خیلی دل تنگ میشه وقتی یه حرفایی بعد از دعوا تو دلش مونده باشه و وقتی میخواد بزن میترسه این بار دوستش رو از دست بده و فقط بتونه چند تا اس ام اس دلتنگی از چار جوک براش بفرسته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم  تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش به کول بکشد بدون هیچ خمی بر ابرو اما افسوس که داده را پس نمیگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که عجیب دلم گرفته است انگار حتی راه آسمان را هم بسته اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــــاش یا بودی یا اصلا نبودی .. حس اینکه هستی ولی پیش من نیستی داره دیوونم میکنه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حس غریبیه وقتی کسی از کنارت رد میشه بوی عطر اونی ک دوسش داری رو بده دیوونه کنندس.