بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد به تو گفت  که تو تنها سخن شعر منی  کاش میشد به تو گفت  که نرو از بر من تو بماااان تاکه نمیرد دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ….! داغ نیست اما …. میسوزاند…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا انقدر دلت براي كسي تنگ ميشه كه فقط ميخواي از خاطرات و روياهات بياريش بيرون و محكم بغلش كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی سخت ترازاین نیست که بخاطر کارایی که کردی نتونی روزمادروباوجوده اینکه کنارته بهش تبریک بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصر آهسته ی عجیبی ست انگار هر چه پراکندگی ست آمده اند حوالیه همین بی حواس من جمع شده...می خواهندسربه سرم بگذارند. یعنی پاییزهمه ی پارک های جهان همیشه همین قدر خلوت است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتــر از آنچــه فکــر میکنــی دوســتت دارم تــویی کـه هیـچ وقـت بــه هیـچ چیـز... فکــر نمیکنــی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت من مانده ام و چهارتا هم صحبت این گوشه نشسته ایم و دل تنگ توئیم من،عشق،خدا،عقربه های ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من ادم برفی ای ست که عاشق افتاب شده و این خلاصه همه داستانهای عاشقانه جهان است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کودکی ام تنگ شده نه استرسی بود نه نگرانی نه غصه ای نه دلواپسی در دنیا :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش...ولی آهسته میگویم: خدایــــا بی اثر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی رسیدم گفتم او منطقی است چه می دانستم روزی خواهد گفت طبق منطقش برای تعیین آینده اش باید بازیم می داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هس که حتی پنهون کردن غصه هات زیر ماسک خندونت هم غیر ممکن میشه...! لعنت به این وقتها...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر بـار کـه میخــواهم بـه سمـتت بیــایم یـادم می افتــد ”دلتنگــی” هـرگـز بهــانه خـوبی بـرای تکــرار یـک ”اشتبــاه” نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که میخواهم به سمتت بیایم ، یادم می افتد ، دلتنگی هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست...؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت:  هی فلانی نردبان هوس را بردار و از اینجا برو. با این چیزها قدت به عشق نمیرسد!! عشق بال میخواهد که تو نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، از اين مني  كه هر لحظه دلتنگ توست  متنفرم....!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد به تو گفت  که تو تنها سخن شعر منی  کاش میشد به تو گفت  که نرو از بر من تو بماااان تاکه نمیرد دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ….! داغ نیست اما …. میسوزاند…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا انقدر دلت براي كسي تنگ ميشه كه فقط ميخواي از خاطرات و روياهات بياريش بيرون و محكم بغلش كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی سخت ترازاین نیست که بخاطر کارایی که کردی نتونی روزمادروباوجوده اینکه کنارته بهش تبریک بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصر آهسته ی عجیبی ست انگار هر چه پراکندگی ست آمده اند حوالیه همین بی حواس من جمع شده...می خواهندسربه سرم بگذارند. یعنی پاییزهمه ی پارک های جهان همیشه همین قدر خلوت است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتــر از آنچــه فکــر میکنــی دوســتت دارم تــویی کـه هیـچ وقـت بــه هیـچ چیـز... فکــر نمیکنــی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت من مانده ام و چهارتا هم صحبت این گوشه نشسته ایم و دل تنگ توئیم من،عشق،خدا،عقربه های ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من ادم برفی ای ست که عاشق افتاب شده و این خلاصه همه داستانهای عاشقانه جهان است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کودکی ام تنگ شده نه استرسی بود نه نگرانی نه غصه ای نه دلواپسی در دنیا :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش...ولی آهسته میگویم: خدایــــا بی اثر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی رسیدم گفتم او منطقی است چه می دانستم روزی خواهد گفت طبق منطقش برای تعیین آینده اش باید بازیم می داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هس که حتی پنهون کردن غصه هات زیر ماسک خندونت هم غیر ممکن میشه...! لعنت به این وقتها...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر بـار کـه میخــواهم بـه سمـتت بیــایم یـادم می افتــد ”دلتنگــی” هـرگـز بهــانه خـوبی بـرای تکــرار یـک ”اشتبــاه” نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که میخواهم به سمتت بیایم ، یادم می افتد ، دلتنگی هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست...؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت:  هی فلانی نردبان هوس را بردار و از اینجا برو. با این چیزها قدت به عشق نمیرسد!! عشق بال میخواهد که تو نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، از اين مني  كه هر لحظه دلتنگ توست  متنفرم....!!