بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه گرفته بودم گفتم مرا بترسان دستانم را رها کرد نفسم بند آمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال قلبت باش اما عقلتم با خودت ببر این روزا تا قلبتو شکستن میگن عاقل باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم . . . . برای کسے ک آن سوی شهرهاست ! و نمیدانم ... میداند یا نمیداند ، هنوز هم بهانه تپیدن دلم .. اوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یک نفر تنگ است....  نه میدانم نامش چیست...  و نه میدانم چه می کند...  حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم....  رنگ موهایش را نمی دانم...  لبخندش را ...  فقط میدانم که باید باشد و نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه فراموشت کنم وقتی تمام آسمان به رنگ چشمهای توست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یک حس کشنده ی لذت بخش است … مثل لیسیدن عسل از لبه شکسته لیوان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گیرم از دست خودم باور عجیبی داشتم او یک مررررد است او گفت من دختر خوبی بودم خب چه اشکال دارد شاید مرررردها هم گاهی بگویند به دنبال کسی هستند که مثل من نباشد یعنی خوب نخواهند خوبی نخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم درد دارم اما افسوس... او هم به مانند دیگران پنداشت دردم درد جسمیست ندانست دردم درد تنهایی و دوری از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپای کسی که یک عمر آرامشم را گرفته بود دنبال کردم .............. سرانجام به خودم رسیدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خیابان طولانی باشد... تا بشود تمام دلتنگی هایت را قدم بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ يعني؛ رو به روي دريا ايستاده باشي  ولي خاطره ي يه خيابون خفه ات كنه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نه زنگ میزنه نه جواب اساتو میده مثبت فکر کن شاید مرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عاشق نیستم . . . فقط گاهی حرف تو که می شود ، دلم مثل اینکه تب کند ، گرم و سرد می شود … آب می شود . . . تنگ می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم خاموشند اما کاش غوغای درونم را میشنیدی و باورم میکردی که دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است ..... دلتنگیت را میگویم ! از گوشه ی دلم  جم نمیخورد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی آدم به آدم نه دیدن بعضی آدما ، داغ دلتو تازه میکنه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه گرفته بودم گفتم مرا بترسان دستانم را رها کرد نفسم بند آمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال قلبت باش اما عقلتم با خودت ببر این روزا تا قلبتو شکستن میگن عاقل باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم . . . . برای کسے ک آن سوی شهرهاست ! و نمیدانم ... میداند یا نمیداند ، هنوز هم بهانه تپیدن دلم .. اوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یک نفر تنگ است....  نه میدانم نامش چیست...  و نه میدانم چه می کند...  حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم....  رنگ موهایش را نمی دانم...  لبخندش را ...  فقط میدانم که باید باشد و نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه فراموشت کنم وقتی تمام آسمان به رنگ چشمهای توست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یک حس کشنده ی لذت بخش است … مثل لیسیدن عسل از لبه شکسته لیوان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گیرم از دست خودم باور عجیبی داشتم او یک مررررد است او گفت من دختر خوبی بودم خب چه اشکال دارد شاید مرررردها هم گاهی بگویند به دنبال کسی هستند که مثل من نباشد یعنی خوب نخواهند خوبی نخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم درد دارم اما افسوس... او هم به مانند دیگران پنداشت دردم درد جسمیست ندانست دردم درد تنهایی و دوری از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپای کسی که یک عمر آرامشم را گرفته بود دنبال کردم .............. سرانجام به خودم رسیدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خیابان طولانی باشد... تا بشود تمام دلتنگی هایت را قدم بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ يعني؛ رو به روي دريا ايستاده باشي  ولي خاطره ي يه خيابون خفه ات كنه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نه زنگ میزنه نه جواب اساتو میده مثبت فکر کن شاید مرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عاشق نیستم . . . فقط گاهی حرف تو که می شود ، دلم مثل اینکه تب کند ، گرم و سرد می شود … آب می شود . . . تنگ می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم خاموشند اما کاش غوغای درونم را میشنیدی و باورم میکردی که دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است ..... دلتنگیت را میگویم ! از گوشه ی دلم  جم نمیخورد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی آدم به آدم نه دیدن بعضی آدما ، داغ دلتو تازه میکنه !