بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری ام کرد .... اونی که به قلیون کشیدنم گیر میداد  سلام بچه ها منم از این به بعد این بخش پلاسم :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون مرد زندگی نیست . . . واسه هوس میخوادت . . . اون لحظه ای که میخوایش . . .  نمیرسه به دادت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امــروزی ... بی نام، قابل انتقال به غیر ... و معاف از احساس میباشند مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادم احساس میکند این جمله: (گریه ماله مرد نیس) را یک نامرد ساخته تا مردها را از درون ویران کند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش به من میگفت ولی صدای بوغ پشت خطش امان نمیداد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را باید قطع کرد! او دزد آرزوهای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح ديدم گونه ـهاي دلم کبود شده از سيلي ـهايي که شب ِ پيش خورده بود از براي بيقراري اش براي خواستن ِ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر کـی پـرسـیـد سـلام ، چـطـوری ؟! جـواب یـک کـلام ، دکـوری ... شُـکـر ... یـعـنـی داغـونـی ، مـمـکـنـه از زنـدگـی هـر آن بِـبُـری ... هِـــی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار حال و هوای من دوباره مثله اول شه, از این سر درگمی خسته ام ,بذار روزای بد سرشه, تو خلوت من امشب چقدر جای تو خالیه, نمیدونی که دلتنگی چه رنگیی و چه حالیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمsmsنصف شبی میخواد هموناكه یهو از خواب بیدارت میكنه تامطمن بشی یكی تو بی خوابیش؛ به یادته... دلم ازونامیخواد كه همرو میپیچونه فقط بخاطر تو! ازونا كه پشت خطیشو بخاطر تو قطع میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ھمہ میگن لعنت ب نفر سوم؟ اونکہ تقصیری ندارہ!! لعنت ب اونیکہ ب نفر سوم چراغ سبز نشون داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــــــدترین کـــــــاری که یه نفــــــر می تــــــونه با دلــــــت بکنــــــه , اینــــــــه کــــــــه باعــــــــث بشــــــه دیگـــــــــه ذوق نکنــــــی , از بــــــودن هیچـــــــکس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي... خوشه انگور سياه است لگد كوبش كن..لگد كوبش كن.. بگذار ساعتي سربسته بماند... مستت مي كند اندوه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصابم اين روزها عين بسكويت شده از اون بسكويتهايي كه يه هفته ميمونه ته كيفت كه يادت ميره بخوريش...همون ته له ميشه ...خوردميشه...بوووووووودر ميشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي.....! روزگار.....! من ترك تحصيل كرده ام.....! ديگه امتحان واسه چيه........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عاشقانه ها را بايد  ازپنجره تف كرد ودرها را به روي همه بست... گاهي هيچكس ارزش دچار شدن را ندارد...‏!‏‏!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری ام کرد .... اونی که به قلیون کشیدنم گیر میداد  سلام بچه ها منم از این به بعد این بخش پلاسم :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون مرد زندگی نیست . . . واسه هوس میخوادت . . . اون لحظه ای که میخوایش . . .  نمیرسه به دادت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امــروزی ... بی نام، قابل انتقال به غیر ... و معاف از احساس میباشند مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادم احساس میکند این جمله: (گریه ماله مرد نیس) را یک نامرد ساخته تا مردها را از درون ویران کند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش به من میگفت ولی صدای بوغ پشت خطش امان نمیداد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را باید قطع کرد! او دزد آرزوهای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح ديدم گونه ـهاي دلم کبود شده از سيلي ـهايي که شب ِ پيش خورده بود از براي بيقراري اش براي خواستن ِ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر کـی پـرسـیـد سـلام ، چـطـوری ؟! جـواب یـک کـلام ، دکـوری ... شُـکـر ... یـعـنـی داغـونـی ، مـمـکـنـه از زنـدگـی هـر آن بِـبُـری ... هِـــی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار حال و هوای من دوباره مثله اول شه, از این سر درگمی خسته ام ,بذار روزای بد سرشه, تو خلوت من امشب چقدر جای تو خالیه, نمیدونی که دلتنگی چه رنگیی و چه حالیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمsmsنصف شبی میخواد هموناكه یهو از خواب بیدارت میكنه تامطمن بشی یكی تو بی خوابیش؛ به یادته... دلم ازونامیخواد كه همرو میپیچونه فقط بخاطر تو! ازونا كه پشت خطیشو بخاطر تو قطع میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ھمہ میگن لعنت ب نفر سوم؟ اونکہ تقصیری ندارہ!! لعنت ب اونیکہ ب نفر سوم چراغ سبز نشون داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــــــدترین کـــــــاری که یه نفــــــر می تــــــونه با دلــــــت بکنــــــه , اینــــــــه کــــــــه باعــــــــث بشــــــه دیگـــــــــه ذوق نکنــــــی , از بــــــودن هیچـــــــکس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي... خوشه انگور سياه است لگد كوبش كن..لگد كوبش كن.. بگذار ساعتي سربسته بماند... مستت مي كند اندوه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصابم اين روزها عين بسكويت شده از اون بسكويتهايي كه يه هفته ميمونه ته كيفت كه يادت ميره بخوريش...همون ته له ميشه ...خوردميشه...بوووووووودر ميشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي.....! روزگار.....! من ترك تحصيل كرده ام.....! ديگه امتحان واسه چيه........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي عاشقانه ها را بايد  ازپنجره تف كرد ودرها را به روي همه بست... گاهي هيچكس ارزش دچار شدن را ندارد...‏!‏‏!‏