بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من کسی را پاشویه میکردم که از عشق دیگری میسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی .... تنها سه نقطه  سه نقطه ای به وسعت دل ... سه نقطه ای به وسعت بغض ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی رفتن کسی از زندگی جا را برای آمدن آدم بهتری باز می کند از رفتنش ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگتم ، اما … نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم که “خیلی” دیده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي يه كلمه نيست بعضي وقتا خيلي معني داره... كجايي يعني چرا سراغم نمياي؟چكار ميكني؟ چرانيستي؟دلم تنگت شده...يعني برام مهمي...يعني بيادتم...يعني نگرانتم..و يعني.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي لازمه يكي كنارت باشه!!! كاري نكنه و حرفي نزنه...... "فقط باشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دو دلباخته بودیم من و تو! اکنون تو ز من دلزده ای! من ز تو دلتنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم کودکیست که بی تو بودنش را نق میزند من هیچ لااقل بهانه ی او باش نباشی دلم که هیچ، دنیا هم تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود،درآن زمان که آب ازسرمن گذشته بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی وجودت دلتنگشی شماره اش رو هم میگیری اما دکمه ی سبز رو فشار نمیدی چون میدونی اون خیلی پیش از این حرفا فراموشت کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی بـرای او چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی بـعـد پـاک مـی کـنـی . . او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را نـمی خـوانـد امـا تـو تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای بری ؟! خب برو ... از گرما بمیرم بهتر از اینه که از سرما یخ بزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط" میرفتم اگه سر راهم" نقطه" نمیگذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها قطره نیستند،بلکه کلماتی  هستند که می افتند... فقط به خاطر اینکه : پیدا نمیکنند کسی را  که معنی این کلمات را بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلم که برای کسی تنگ شده که حتی روحشم از این  دلتنگی خبر نداره....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حجم دلتنگیهایم انقدر زیاد میشود که  دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من کسی را پاشویه میکردم که از عشق دیگری میسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی .... تنها سه نقطه  سه نقطه ای به وسعت دل ... سه نقطه ای به وسعت بغض ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی رفتن کسی از زندگی جا را برای آمدن آدم بهتری باز می کند از رفتنش ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگتم ، اما … نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم که “خیلی” دیده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي يه كلمه نيست بعضي وقتا خيلي معني داره... كجايي يعني چرا سراغم نمياي؟چكار ميكني؟ چرانيستي؟دلم تنگت شده...يعني برام مهمي...يعني بيادتم...يعني نگرانتم..و يعني.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي لازمه يكي كنارت باشه!!! كاري نكنه و حرفي نزنه...... "فقط باشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دو دلباخته بودیم من و تو! اکنون تو ز من دلزده ای! من ز تو دلتنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم کودکیست که بی تو بودنش را نق میزند من هیچ لااقل بهانه ی او باش نباشی دلم که هیچ، دنیا هم تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود،درآن زمان که آب ازسرمن گذشته بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی وجودت دلتنگشی شماره اش رو هم میگیری اما دکمه ی سبز رو فشار نمیدی چون میدونی اون خیلی پیش از این حرفا فراموشت کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی بـرای او چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی بـعـد پـاک مـی کـنـی . . او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را نـمی خـوانـد امـا تـو تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای بری ؟! خب برو ... از گرما بمیرم بهتر از اینه که از سرما یخ بزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط" میرفتم اگه سر راهم" نقطه" نمیگذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها قطره نیستند،بلکه کلماتی  هستند که می افتند... فقط به خاطر اینکه : پیدا نمیکنند کسی را  که معنی این کلمات را بفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلم که برای کسی تنگ شده که حتی روحشم از این  دلتنگی خبر نداره....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حجم دلتنگیهایم انقدر زیاد میشود که  دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود!!!