بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که گر جور فراق تو نویسم فریاد برآید ز دل هر که بخواند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسته ها نفرين هم بكنند گيرا نيست... نفرين ته دل ميخواهد دل شكسته هم كه ديگر سر و ته ندارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ات  جریمه کدام گناهست که هر شب در چشمانم نوشته میشود  خواب بی خواب ...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که بی‌عاطفه هستند ، روزگاری بسیار عاشق بودند ... هلن رولند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کہ ھمیشہ قلبم مخاطبت بودہ  در خزانے دیگر بہ من خواھے پیوست  زمانے کہ زوزہ ھاے باد صداے مرا بہ تو خواھند رساند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای تهران شده ام، باران زده ای که همچنان آلودست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بدو بستیم و زان پس  غم پشت غصه ای ولیک یک دم نادم نگشتیم  زین خیال پریشان خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر خوب وقشنگی که به هنگام جدایی حیفم امد که تورا دست خدا بسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افتخار اوناییکه حسشون داغ بود اما طرفشون اصن تو باغ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مارا نمی آرد به خاطر ای عجب یاد عالم میکنیم اما  فراموشیم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن خاطرات خاک گرفته را  شاید غبارش  احساست را به سرفه در اورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گوشه ی ِ خالی ِ دلت که هیچکس پیدایش نمی کند هیچ کس آنجا را برای ِ من بگذار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک کلمه برای توصیف حالم کافیست خنده هایم درد میکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم میخواهی به دلتنگیم پایان دهی اخه اون روز تو برف هم وقتی دستتو گرفتم هوا همین قدر گرم شده بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که گر جور فراق تو نویسم فریاد برآید ز دل هر که بخواند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسته ها نفرين هم بكنند گيرا نيست... نفرين ته دل ميخواهد دل شكسته هم كه ديگر سر و ته ندارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ات  جریمه کدام گناهست که هر شب در چشمانم نوشته میشود  خواب بی خواب ...........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که بی‌عاطفه هستند ، روزگاری بسیار عاشق بودند ... هلن رولند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کہ ھمیشہ قلبم مخاطبت بودہ  در خزانے دیگر بہ من خواھے پیوست  زمانے کہ زوزہ ھاے باد صداے مرا بہ تو خواھند رساند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای تهران شده ام، باران زده ای که همچنان آلودست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بدو بستیم و زان پس  غم پشت غصه ای ولیک یک دم نادم نگشتیم  زین خیال پریشان خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر خوب وقشنگی که به هنگام جدایی حیفم امد که تورا دست خدا بسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افتخار اوناییکه حسشون داغ بود اما طرفشون اصن تو باغ نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مارا نمی آرد به خاطر ای عجب یاد عالم میکنیم اما  فراموشیم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن خاطرات خاک گرفته را  شاید غبارش  احساست را به سرفه در اورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گوشه ی ِ خالی ِ دلت که هیچکس پیدایش نمی کند هیچ کس آنجا را برای ِ من بگذار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک کلمه برای توصیف حالم کافیست خنده هایم درد میکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم میخواهی به دلتنگیم پایان دهی اخه اون روز تو برف هم وقتی دستتو گرفتم هوا همین قدر گرم شده بود