بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با او هم قدم شدن خار به پایم رفت! اما به جای خار کشیدم دندان لقی را که خیلی وقت بود احساسم را با دردهای احمقانه به بازی گرفته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده، نه گرفته است دلم... فقط هوای تو را کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم و من بچگی کنم به وسعت تمام آغوش مردانه ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم روزی بخواهی به هم برسیم که دیگر میلی در رسیدن در من نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برایم مثل آب خوردن بود !!! از همان آبهایی كه می پرد توی گلو و سالها سرفه میكنیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت ولی تو: ای که از کوچه معشوقه ما میگذری/ بر حذر باش که سر میشکند دیوارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلــامـتـی اونـایــی کـه دلـه شـکـسـتـشـونـو پـشـت کـلـمـاتـه... عـیـبـی نـداره... مـهـم نـیـسـت... هـمـون بـهـتـر کـه رفــت... بـیـخـیـال... قـایـم مـیـکـنـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی و می فهمیدی برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانی پاروی کدام خانه گداشتی که اینگونه خانه ات ویران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که وقتی میخواد از خیابون یکطرفه رد بشه، هم سمت راستو نگا میکنه هم سمت چپ... دیوونه نیس... این هم از دشمن زخم خورده هم از دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل رد پای باران ست... ویرانه ردپای طوفان... و من رد پای "تو"ام... تمام می شوم... همیشه پشت در خانه ات...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط خاموشه؛اما بهش پیام میدم ، زنگ هم میزنم!و چند کلمه حرف!!! از دلخوشی های منه برای پر کردن این فاصله ی زمانی ومکانی،تاوقتی که برگردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت انگار تنها پناهم گشته  در این فریادهای دروغین باور!  لحظه ای سکوت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دلتنگم شوی که رفتم... نه اینکه با خیال راحت دست او را بگیری بی انصاف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبیست که گاهی تورا به یادم می آورد... گاهی یعنی همیشه... گاهی یعنی الان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم نیامد دامن وصلت به دستم هر چه کوشیدم  ز کویت عاقبت با دامنی خون جگر رفتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با او هم قدم شدن خار به پایم رفت! اما به جای خار کشیدم دندان لقی را که خیلی وقت بود احساسم را با دردهای احمقانه به بازی گرفته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده، نه گرفته است دلم... فقط هوای تو را کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم و من بچگی کنم به وسعت تمام آغوش مردانه ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم روزی بخواهی به هم برسیم که دیگر میلی در رسیدن در من نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برایم مثل آب خوردن بود !!! از همان آبهایی كه می پرد توی گلو و سالها سرفه میكنیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت ولی تو: ای که از کوچه معشوقه ما میگذری/ بر حذر باش که سر میشکند دیوارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلــامـتـی اونـایــی کـه دلـه شـکـسـتـشـونـو پـشـت کـلـمـاتـه... عـیـبـی نـداره... مـهـم نـیـسـت... هـمـون بـهـتـر کـه رفــت... بـیـخـیـال... قـایـم مـیـکـنـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی و می فهمیدی برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیدانی پاروی کدام خانه گداشتی که اینگونه خانه ات ویران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که وقتی میخواد از خیابون یکطرفه رد بشه، هم سمت راستو نگا میکنه هم سمت چپ... دیوونه نیس... این هم از دشمن زخم خورده هم از دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل رد پای باران ست... ویرانه ردپای طوفان... و من رد پای "تو"ام... تمام می شوم... همیشه پشت در خانه ات...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط خاموشه؛اما بهش پیام میدم ، زنگ هم میزنم!و چند کلمه حرف!!! از دلخوشی های منه برای پر کردن این فاصله ی زمانی ومکانی،تاوقتی که برگردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت انگار تنها پناهم گشته  در این فریادهای دروغین باور!  لحظه ای سکوت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دلتنگم شوی که رفتم... نه اینکه با خیال راحت دست او را بگیری بی انصاف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبیست که گاهی تورا به یادم می آورد... گاهی یعنی همیشه... گاهی یعنی الان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم نیامد دامن وصلت به دستم هر چه کوشیدم  ز کویت عاقبت با دامنی خون جگر رفتم