بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به جمله هایه سنگین نیست چقدر ساده میگویم دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از چند گاهی نگاهم را میچرخانم شاید شب سیاه من روشن شود،چه ساده باورم من که انتظار دارم با انتظار اقبال من عوض شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال "من "دیدن داردوقتی کسی حال "تو" را می پرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو بی هیچ امیدی برای داشتنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و به آنـان که در هجران و انتظار روزگار گـذراندند بفهمن که مــرگ در تنهایی و قریبی بسیار ناگوارتر و تلــخ تر از انتظار بی انجام اسـت **

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تفسیر کن دلتنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم؛ برای نگاهش،صدایش... دعواهایش،گیرهایش... با من نبود اما برایش آرزوها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش تـوی دنـیـا یـــــــکــــــی بــود ... کــه بـا دو تــا نـــــــبـــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط " می رفتم اگر ، سر راهم نقطه نمی گذاشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌تو در شب‌های شعرخوانی من فروغی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشـی بــا خــوبـی فـــرق داره بــه خــاطــر خـوبــی هــا از خــیــلــی خـوشـی هـا، بــایــد گــذشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارجمعه به دنیا امده ام ،دل به هرچی میبندم تعطیل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هم ، اه ها هم هرچقدر هم از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود....، امروز من پر از همان ، آها هستم.....،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز تو هم معناى بى محلى را ميفهمى ، برو با "هم محلى"هايت خوش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای شهر تهران شده ام باران زده ای که همچنان آلوده س!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به جمله هایه سنگین نیست چقدر ساده میگویم دلم تنگته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از چند گاهی نگاهم را میچرخانم شاید شب سیاه من روشن شود،چه ساده باورم من که انتظار دارم با انتظار اقبال من عوض شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال "من "دیدن داردوقتی کسی حال "تو" را می پرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو بی هیچ امیدی برای داشتنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و به آنـان که در هجران و انتظار روزگار گـذراندند بفهمن که مــرگ در تنهایی و قریبی بسیار ناگوارتر و تلــخ تر از انتظار بی انجام اسـت **

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تفسیر کن دلتنگی هایم را برای کسی که قد دلتنگی های دنیا دلتنگشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم؛ برای نگاهش،صدایش... دعواهایش،گیرهایش... با من نبود اما برایش آرزوها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش تـوی دنـیـا یـــــــکــــــی بــود ... کــه بـا دو تــا نـــــــبـــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن تا آخر " خط " می رفتم اگر ، سر راهم نقطه نمی گذاشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌تو در شب‌های شعرخوانی من فروغی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشـی بــا خــوبـی فـــرق داره بــه خــاطــر خـوبــی هــا از خــیــلــی خـوشـی هـا، بــایــد گــذشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگارجمعه به دنیا امده ام ،دل به هرچی میبندم تعطیل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هم ، اه ها هم هرچقدر هم از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود....، امروز من پر از همان ، آها هستم.....،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز تو هم معناى بى محلى را ميفهمى ، برو با "هم محلى"هايت خوش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای شهر تهران شده ام باران زده ای که همچنان آلوده س!