بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود گاهی برای خودم همیشه برای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگـز تمامـت را بـرای کـسی رو نکـن بگـذار کمـی دستت نیافـتنی باشـی آدم هـا تمامـت که کنند رهـــــایت می کنـند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست  ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهضی وقتا دوس دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایینو اشکامو پاک کنه دستمو بگیره و بگه:آدما اذیتت میکنن؟!بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم بی تو سخت میگذرد... حرفم را پس میگیرم.... برگرد بی انصاف.... بی تو اصلا نمیگذرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به وسعت دریا ولی چه چاره اگر باز  غمی سماجت یک رودخانه داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــوختــــــم وقتــــــی شنیـــــدم خـــــونــــوادت خــــواستـــــن و تـــــــــو نخواستـــــــــــــی... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم چون بدون تو سخت است دلتنگم چون وجودم از توست دلتنگم چون بی تو زندگی بی معنیست  دوستت دارم عزیزترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم گاهی پدر می شوم ! خشمگین می گویم : بس کن تو دیگر بزرگ شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ....! داغ نیست اما .... میسوزاند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن و بگذار پشت در ! شکسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه دیوانه ام کرد.....وقتی تورادست به سینه دیدم!!!!من تمام راه رابرای اغوشت دویده بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... کمی خسته... کمی دلگیر من... بیخیال خیلی وقت است "من" دیگر مهم نیست... تو چه میکنی با "او" او که خیلی راحت جایم را گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوش آن نامحرمی را می خواهد که محرم بودنش را خودم میدانم و دلم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معنای هر لحظه دوست داشتن  و هر لحظه دلتنگی مرا میفهمیدی! نمیدانم  با این همه دلتنگی تو چه کنم؟!؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود گاهی برای خودم همیشه برای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگـز تمامـت را بـرای کـسی رو نکـن بگـذار کمـی دستت نیافـتنی باشـی آدم هـا تمامـت که کنند رهـــــایت می کنـند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست  ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهضی وقتا دوس دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایینو اشکامو پاک کنه دستمو بگیره و بگه:آدما اذیتت میکنن؟!بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم بی تو سخت میگذرد... حرفم را پس میگیرم.... برگرد بی انصاف.... بی تو اصلا نمیگذرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به وسعت دریا ولی چه چاره اگر باز  غمی سماجت یک رودخانه داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــوختــــــم وقتــــــی شنیـــــدم خـــــونــــوادت خــــواستـــــن و تـــــــــو نخواستـــــــــــــی... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگتم چون بدون تو سخت است دلتنگم چون وجودم از توست دلتنگم چون بی تو زندگی بی معنیست  دوستت دارم عزیزترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم گاهی پدر می شوم ! خشمگین می گویم : بس کن تو دیگر بزرگ شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هم حس جالبیست ....! داغ نیست اما .... میسوزاند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن و بگذار پشت در ! شکسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه دیوانه ام کرد.....وقتی تورادست به سینه دیدم!!!!من تمام راه رابرای اغوشت دویده بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... کمی خسته... کمی دلگیر من... بیخیال خیلی وقت است "من" دیگر مهم نیست... تو چه میکنی با "او" او که خیلی راحت جایم را گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوش آن نامحرمی را می خواهد که محرم بودنش را خودم میدانم و دلم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معنای هر لحظه دوست داشتن  و هر لحظه دلتنگی مرا میفهمیدی! نمیدانم  با این همه دلتنگی تو چه کنم؟!؟!