بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش بامن، چشم هايش در خيابان و دلش... اين را نمي خواهم بدانم ولي لعنت به دل هرزه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام ... که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از دلخوشيهايى ک ديگه نيست، "ها" کردن دستاش از پشت تلفنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با من يكرنگ بودي... سياهم مي كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... اینهمه دل در دنیا هست , که هیچ کدام برایم تنگ نمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را وقت دلتنگی خود دارم و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شـناخت آدمـا فقـط کافیـه خـلاف میلـشون عـمل کنـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــه همیــن بــوده دعــاهای بیهــوده در آغــوش تکــرار خــواب و بیــداری تـــــو و مــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدهم به هرزبانی که باشدبغضم رامیشکند... نمیدانم بغضم ب چند زبان زنده دنیازنده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تا زودس برگرد این دل هر روز برایت تنگ تر میشود  نکند روزی بیایی که از تنگی دلم جایی برایت نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها… دلت نمی خواهد بیدار شوی.. از تنبلی نیست! خسته ای از زندگی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دیگر حوصله ای نیست، تورا هم نيست؛خوب ميدانم! اما چه مي توان كرد،زندگيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، از خودت و اشتباهاتت با هم میگذرن اونام آدمن دیگه، خوب بودنشان حدی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میـزد گلـم و من گلـی بودم در باغـچه ی دلش امـا او باغبـان عاشقی نبـود گاهی سـر می زد و دل مـی برد! بعدها دانـستم که مـن تنـها نبودم او باغـبان گل هـای زیـادی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست انقدر بخـــاطر ضبدرهای جلوی اسمم چوب روزگــار را خوردم که تبـــدیل شـدم به ساکــــــــــت ترین شاگـــــرد کلاس زنـــدگی :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها " یه شب " چند روز طول میکشه از سر دلتنگی........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش بامن، چشم هايش در خيابان و دلش... اين را نمي خواهم بدانم ولي لعنت به دل هرزه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام ... که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد قدمش را میبوسم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از دلخوشيهايى ک ديگه نيست، "ها" کردن دستاش از پشت تلفنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با من يكرنگ بودي... سياهم مي كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... اینهمه دل در دنیا هست , که هیچ کدام برایم تنگ نمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را وقت دلتنگی خود دارم و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شـناخت آدمـا فقـط کافیـه خـلاف میلـشون عـمل کنـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــه همیــن بــوده دعــاهای بیهــوده در آغــوش تکــرار خــواب و بیــداری تـــــو و مــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدهم به هرزبانی که باشدبغضم رامیشکند... نمیدانم بغضم ب چند زبان زنده دنیازنده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تا زودس برگرد این دل هر روز برایت تنگ تر میشود  نکند روزی بیایی که از تنگی دلم جایی برایت نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها… دلت نمی خواهد بیدار شوی.. از تنبلی نیست! خسته ای از زندگی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دیگر حوصله ای نیست، تورا هم نيست؛خوب ميدانم! اما چه مي توان كرد،زندگيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، از خودت و اشتباهاتت با هم میگذرن اونام آدمن دیگه، خوب بودنشان حدی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میـزد گلـم و من گلـی بودم در باغـچه ی دلش امـا او باغبـان عاشقی نبـود گاهی سـر می زد و دل مـی برد! بعدها دانـستم که مـن تنـها نبودم او باغـبان گل هـای زیـادی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست انقدر بخـــاطر ضبدرهای جلوی اسمم چوب روزگــار را خوردم که تبـــدیل شـدم به ساکــــــــــت ترین شاگـــــرد کلاس زنـــدگی :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها " یه شب " چند روز طول میکشه از سر دلتنگی........