بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه حتی وقتایی که باهاش نیستی و ازت دوره،خیالت راحته که یه جایی توی قلبش هست که سند مالکیتش به اسم خودته..... عشق یعنی همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اینکه میگن دل به دل راه داره اعتقاد دارم چون بهم ثابت شده پس وقتی دلت هواشو کرد مطمئن باش هنوز توی قلبش هستی بهت تبریک میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشکید و کویر لوت شد دریامان امروز بد و از آن بتر فردامان زین تیره دل دیو سفت مشتی شمر چون آخرت یزید شد دنیامان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که می خواهی اینده ای بسازی که گذشته ات مقابلش زانو بزند... بساز اینده ات را روی ویرانه های حال من... اما بدان که من بر می خیزم و آینده ای خواهم ساخت که یک لحظه با من بودن ارزویت خواهد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودمیمانم...نه ,انگارصدایش قطع ووصل شده بود... گفته بودمهمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشم، مستم اگر ساکن می خانه نباشم، دوست آن نیست که هر لحظه کنارش باشی، دوست آن است که هر لحظه به یادش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای منکه ترامیخواند، شکل پرنده می شود برسطرسیم ها... وازدرخت هاهجوم می آوردمثل پرندگان "هیچکاک" سمت سکوت تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها در من حالتِ فوق العاده اعلام شده است... بیش از حد مجاز دلتنگ شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار اویختن تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمی دانند نام تو حک شده ی قلب من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ناچار به گریختنی تازه میفهمی که شهر چقدر بن بست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اشکهایم برروی زمین ریخت توهرگز ندیدی که چگونه میگریم،تو دلم را با بی کسی تنها گذاشتی و چشمانم را به انتظار نگاهت گریان گذاشتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل باغ تو ام/ از باغ بیرونم نکن گر که دور افتاده ام/ از باغ بیرونم نکن رنگ زردم را ببین/ برگ خزان را یاد کن با بزرگان کم نشین/ بیچارگان را یاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت را دوست دارم که هرگز وقت خداحافظی مهربانی شان را از من دریغ نمیکنند.........وپیراهنت راکه همیشه ازعطرنارنج وخاطره سرشار است.................ابتدای خوش ماجرای من!دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عطر و بوی کسی که دیگه تو دنیات نیست یادت بمونه کم کم متلاشی میشی و دیگه باید با زندگیت خداحافظی کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ... خشن تر،عصبی تر،کلافه تر،تلخ تر ... و جالب اینکه با اطراف هم کاری نداری! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گفتم از خیرش می گذرم... شنیدم زیر لب گفت........ از شرش راحت شدم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه حتی وقتایی که باهاش نیستی و ازت دوره،خیالت راحته که یه جایی توی قلبش هست که سند مالکیتش به اسم خودته..... عشق یعنی همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اینکه میگن دل به دل راه داره اعتقاد دارم چون بهم ثابت شده پس وقتی دلت هواشو کرد مطمئن باش هنوز توی قلبش هستی بهت تبریک میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشکید و کویر لوت شد دریامان امروز بد و از آن بتر فردامان زین تیره دل دیو سفت مشتی شمر چون آخرت یزید شد دنیامان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که می خواهی اینده ای بسازی که گذشته ات مقابلش زانو بزند... بساز اینده ات را روی ویرانه های حال من... اما بدان که من بر می خیزم و آینده ای خواهم ساخت که یک لحظه با من بودن ارزویت خواهد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودمیمانم...نه ,انگارصدایش قطع ووصل شده بود... گفته بودمهمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشم، مستم اگر ساکن می خانه نباشم، دوست آن نیست که هر لحظه کنارش باشی، دوست آن است که هر لحظه به یادش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای منکه ترامیخواند، شکل پرنده می شود برسطرسیم ها... وازدرخت هاهجوم می آوردمثل پرندگان "هیچکاک" سمت سکوت تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها در من حالتِ فوق العاده اعلام شده است... بیش از حد مجاز دلتنگ شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار اویختن تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمی دانند نام تو حک شده ی قلب من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ناچار به گریختنی تازه میفهمی که شهر چقدر بن بست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اشکهایم برروی زمین ریخت توهرگز ندیدی که چگونه میگریم،تو دلم را با بی کسی تنها گذاشتی و چشمانم را به انتظار نگاهت گریان گذاشتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل باغ تو ام/ از باغ بیرونم نکن گر که دور افتاده ام/ از باغ بیرونم نکن رنگ زردم را ببین/ برگ خزان را یاد کن با بزرگان کم نشین/ بیچارگان را یاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت را دوست دارم که هرگز وقت خداحافظی مهربانی شان را از من دریغ نمیکنند.........وپیراهنت راکه همیشه ازعطرنارنج وخاطره سرشار است.................ابتدای خوش ماجرای من!دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عطر و بوی کسی که دیگه تو دنیات نیست یادت بمونه کم کم متلاشی میشی و دیگه باید با زندگیت خداحافظی کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی ... خشن تر،عصبی تر،کلافه تر،تلخ تر ... و جالب اینکه با اطراف هم کاری نداری! همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گفتم از خیرش می گذرم... شنیدم زیر لب گفت........ از شرش راحت شدم...