بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـت هايـم يـــخ زده, برايــم هـــــا ميکني اي آرامِ جانــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی *تو*را باعروسکی پر می کنم همانند توست مرا*دوست ندارد* احساس ندارد!!! اما هر چه هست*دل شکســــــــــتن *بلد نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟حواست ب گریه های زیرپتویم هست...یاتوهم فکر میکنی خوابم...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد بی درمون اینروزای من دل تنگیه ..... دل تنگم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تو که می آیی غم ها می روند خیلی ازت عذر می خواهم اما تو مترسک غم های من هم هستی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که وقتی اشک پسرش رو دید بغض کرد ولی گریه نکرد و با لبخند به پسرش گفت : نترس من پیشتم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقـــویم امســـالم داره تمـــوم میشــــه بســـه بــرگــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان باشد قدمش را می بوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هیاهوی زندگی، دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد، نمی شود؛ “به همین سادگی”! کاش نه می دویدم و نه غصه می خوردم، کاش فقط او را می خواندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعـضی ها گفـت ناراحـت چـی هسـتی؟ دنـیا که به آخـر نرسـیده من نـشد یـکی دیـگـه تـو کــه عـادت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین بار بگو که دوستم داری نترس من اسمان را گرفتم که به زمین نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان باانداختن سنگ های پی در پی تصوماه را از حافظه ی اب پاک کرد! پس هیچوقن فکر نکن از یادم رفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه چیز مرا یاد تو می اندازد... هوای بهاری...صدای موزیک...چند بیت عاشقانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ! " احساسی " بنام "دلتنگی " وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ!! ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ... ﯾﮏ ﺍﺳﻢ ﯾﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ “ ﭘﺎﺭﻩ ” ﻣﯿﺸﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست با یک عالمه قندیل دلتنگی از گوشه ی دلم آویزان‏!‏ آهای! کافی ست کمی “ها” کنید تا که “آب” شوم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـت هايـم يـــخ زده, برايــم هـــــا ميکني اي آرامِ جانــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی *تو*را باعروسکی پر می کنم همانند توست مرا*دوست ندارد* احساس ندارد!!! اما هر چه هست*دل شکســــــــــتن *بلد نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟حواست ب گریه های زیرپتویم هست...یاتوهم فکر میکنی خوابم...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد بی درمون اینروزای من دل تنگیه ..... دل تنگم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تو که می آیی غم ها می روند خیلی ازت عذر می خواهم اما تو مترسک غم های من هم هستی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که وقتی اشک پسرش رو دید بغض کرد ولی گریه نکرد و با لبخند به پسرش گفت : نترس من پیشتم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقـــویم امســـالم داره تمـــوم میشــــه بســـه بــرگــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان باشد قدمش را می بوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هیاهوی زندگی، دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد، نمی شود؛ “به همین سادگی”! کاش نه می دویدم و نه غصه می خوردم، کاش فقط او را می خواندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعـضی ها گفـت ناراحـت چـی هسـتی؟ دنـیا که به آخـر نرسـیده من نـشد یـکی دیـگـه تـو کــه عـادت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین بار بگو که دوستم داری نترس من اسمان را گرفتم که به زمین نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان باانداختن سنگ های پی در پی تصوماه را از حافظه ی اب پاک کرد! پس هیچوقن فکر نکن از یادم رفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه چیز مرا یاد تو می اندازد... هوای بهاری...صدای موزیک...چند بیت عاشقانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ! " احساسی " بنام "دلتنگی " وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ!! ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ... ﯾﮏ ﺍﺳﻢ ﯾﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ “ ﭘﺎﺭﻩ ” ﻣﯿﺸﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست با یک عالمه قندیل دلتنگی از گوشه ی دلم آویزان‏!‏ آهای! کافی ست کمی “ها” کنید تا که “آب” شوم!