بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است! اتفآقے رآ انتظآر بڪشے که خودت هم بدآنے... در رآه نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نیمکت اولین قرارمان … جای تو نشسته ام تا جای خودم خالی باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَعنی فِلفِل نَبین چِ ریز اَست رآ... روزی فَهمیدم... کِ اَشک هآیَم بِ این کوچَکی ... پَر از حَرف هآ و غَم هآی بَزَرگ شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزی دل ز غم دوری نجست و غم ز دل مهربانتر زین دویار مهربان پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسی دوست بودم که گذشت را خوب بلد بود ! حتی ازمنم گذشت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو یــا تــــو! دو رویــ ســکـهــ ایــ کـــهــ تـــمــامــ زنـــدگــیــ امــ بــــود ، و هـــیــچــ وقـــتــ نـــیــامـــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درمعرفت يكتانبودي دلم بيهوده دلتنگت نميشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان از دوریت بیمارم... که دلتنگی برایم آرزوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام اهن ...یه مدت سراغشو نگیری خودش زنگ میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه..  بین موندن و رفتن شک داری... "بــــرو" به سلامت. چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز حال من اگر پرسی... به جز دوری ملالی هم اگر باشد تو خوش باشی خیالی نیست.... نمیدانم که از خاطر بردی نام مرا یا نه.... ولی این را بدان هرگز... خیالم از تو خالی نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که آمد نماند و رفت و پایان داد به هرچه داشتم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدم نمیدانم !برای تو یا شاید برای دیروزهایی که با تو بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها..... هيچىوقت دوست داشتن راكمرنگ نمي كند،بلكه دلتنگي را بيشترمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میگـــــــی دیگه برای همیـــــشه فراموشــش کردی و هیچ احتــیاجی بهـــش نداری و تمام بد و بیـــراهه های دنیا رو نصیـــبش میکنی دقیقا همـــون زمانیه که بیشتر از همیشه دلت براشــ تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهايم خاموشند اما اى كاش غوغاى درونم راميشنيدى وباورم ميكردى ك دلتنگتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است! اتفآقے رآ انتظآر بڪشے که خودت هم بدآنے... در رآه نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نیمکت اولین قرارمان … جای تو نشسته ام تا جای خودم خالی باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَعنی فِلفِل نَبین چِ ریز اَست رآ... روزی فَهمیدم... کِ اَشک هآیَم بِ این کوچَکی ... پَر از حَرف هآ و غَم هآی بَزَرگ شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزی دل ز غم دوری نجست و غم ز دل مهربانتر زین دویار مهربان پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسی دوست بودم که گذشت را خوب بلد بود ! حتی ازمنم گذشت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو یــا تــــو! دو رویــ ســکـهــ ایــ کـــهــ تـــمــامــ زنـــدگــیــ امــ بــــود ، و هـــیــچــ وقـــتــ نـــیــامـــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درمعرفت يكتانبودي دلم بيهوده دلتنگت نميشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان از دوریت بیمارم... که دلتنگی برایم آرزوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام اهن ...یه مدت سراغشو نگیری خودش زنگ میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه..  بین موندن و رفتن شک داری... "بــــرو" به سلامت. چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز حال من اگر پرسی... به جز دوری ملالی هم اگر باشد تو خوش باشی خیالی نیست.... نمیدانم که از خاطر بردی نام مرا یا نه.... ولی این را بدان هرگز... خیالم از تو خالی نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که آمد نماند و رفت و پایان داد به هرچه داشتم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدم نمیدانم !برای تو یا شاید برای دیروزهایی که با تو بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها..... هيچىوقت دوست داشتن راكمرنگ نمي كند،بلكه دلتنگي را بيشترمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که میگـــــــی دیگه برای همیـــــشه فراموشــش کردی و هیچ احتــیاجی بهـــش نداری و تمام بد و بیـــراهه های دنیا رو نصیـــبش میکنی دقیقا همـــون زمانیه که بیشتر از همیشه دلت براشــ تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهايم خاموشند اما اى كاش غوغاى درونم راميشنيدى وباورم ميكردى ك دلتنگتم