بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر… هر بار که به من نزدیک میشوی… باور میکنم هنوز میتوان زندگی را دوست داشت از من فاصله بگیر… خسته ام از امید های کوتاه… از زندگی در خیال…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار عالم است؛؛ وقتی حرف های بسیار؛؛ داشته و نتوانی؛؛ بیان کنی؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف از گذشته ها که میشود، سوت ممتدی مغزم را فریاد میزند... . . حس تنفر همیشگی ام به احساسات دخترانه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکـــــــیه بــده.... امــا! بـه شـانـه های کســـی کــه اگــر خوابـتــــــــــ بـــــرد ،  ســـــرت را زمیـــــــن نگــــذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ! دلتنگی توست که لرزه انداخته چهارستون دلم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ توام..... دل تنگ نگاهت . . .صدایت. . . حتی تکیه کلامهایت چون فقط تکیه کلام تو نیست . . .  من هم به ان تکیه کرده ام . . . .! دل تنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا وداع كنيم اگر بنا باشد كسى از ما بماند ، همان به كه تو بمانى كينه ى تو به كار اين دنيا بيشتر مى آيد تا عشق من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: چه دل پاکی داری تو! به عادت همیشگی گفتم قابلی ندارد... و او نفهمید که این فقط یک تعارف بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن … دلم تو را می خواهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدآیــا دلم آرامش میخوآهد یک آرامش دآئمی نـــه از آن آرامشهآی قبل طــوفان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب هايم پر شده از خــــــــــــــــواب هايي که در بيداري انــــتظارش را مي کشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار...دلتنگش باشم! وقتی حتی در خیالش هم نیستم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانت، چشمان دلم را میدیدند  تا به فکر فرو برندت در این شب تار  که چگونه میگذرد حال بی حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از دلتنگی روی کاغذ می نویسم دستهایش و روی آن دست می کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلو میست قـــــــســـــــــــــمـــــــــــــــت .... تمام نامردی ها را گردن میگیرد!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نــــمــیـ رســـمـ بــهـ قـــــرار مـنــتـظــــر نـــبــاشـ ! ســالـ هـاسـتـ از قــــرار رفــتـــهـ امــ ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر… هر بار که به من نزدیک میشوی… باور میکنم هنوز میتوان زندگی را دوست داشت از من فاصله بگیر… خسته ام از امید های کوتاه… از زندگی در خیال…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار عالم است؛؛ وقتی حرف های بسیار؛؛ داشته و نتوانی؛؛ بیان کنی؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف از گذشته ها که میشود، سوت ممتدی مغزم را فریاد میزند... . . حس تنفر همیشگی ام به احساسات دخترانه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکـــــــیه بــده.... امــا! بـه شـانـه های کســـی کــه اگــر خوابـتــــــــــ بـــــرد ،  ســـــرت را زمیـــــــن نگــــذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ! دلتنگی توست که لرزه انداخته چهارستون دلم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ توام..... دل تنگ نگاهت . . .صدایت. . . حتی تکیه کلامهایت چون فقط تکیه کلام تو نیست . . .  من هم به ان تکیه کرده ام . . . .! دل تنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا وداع كنيم اگر بنا باشد كسى از ما بماند ، همان به كه تو بمانى كينه ى تو به كار اين دنيا بيشتر مى آيد تا عشق من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: چه دل پاکی داری تو! به عادت همیشگی گفتم قابلی ندارد... و او نفهمید که این فقط یک تعارف بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن … دلم تو را می خواهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدآیــا دلم آرامش میخوآهد یک آرامش دآئمی نـــه از آن آرامشهآی قبل طــوفان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب هايم پر شده از خــــــــــــــــواب هايي که در بيداري انــــتظارش را مي کشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار...دلتنگش باشم! وقتی حتی در خیالش هم نیستم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانت، چشمان دلم را میدیدند  تا به فکر فرو برندت در این شب تار  که چگونه میگذرد حال بی حال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از دلتنگی روی کاغذ می نویسم دستهایش و روی آن دست می کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلو میست قـــــــســـــــــــــمـــــــــــــــت .... تمام نامردی ها را گردن میگیرد!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نــــمــیـ رســـمـ بــهـ قـــــرار مـنــتـظــــر نـــبــاشـ ! ســالـ هـاسـتـ از قــــرار رفــتـــهـ امــ ... ! "