بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم...  ولی میخندم به سختی به قول فروغ که میگفت: شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیــــدانــــم آلـــزایـــمر بـــودی یا عشــــــق از روزیـــ کهــ مبتــــلایــتــ شــدم ... خود را از یــــــاد بـــــردمــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که جز تو، کسی را ندارم! ولی چرا... حواسم نبود تو را هم ندارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضے در گلو دارم...خروشان تر از یک سیل هرچھ بیشتر سعی میکنم قورتش دهم بیشتر نفسم را بند مے آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز زیر باران به انتظارت میمانم امارهگذران گمان میکنن دیوانه ام دلم میخواهددادبزنم که من دیوانه نیستم فقط منتظرم منتظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش اختیار زمان دست من بود تا انقدر زمان با تو بودن را طولانی کنم که زمانی برای دور از تو بودن  نمانده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــــــاران مـــیــبـارد و مـــــــن تـــــمـــامِ روز را بـــدونِ چــــــتــر بـــه تــــــــو فــکــــر مــی کــــــردم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیه یک مَرد, مُخدری هست بنام زن نبودن و دوریش خُماری می آورد.. آب میکُند اُبُهت مَرد را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخـــم ها هـــیچوقــت درســت نمیشن یا جـــاشون میمونه یا یــــادشــــون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـتـنـت را صـاحـب اخـتـیـار بـودی امـا . . . هــرگــــز فــــرامــــوش نــــکــــن ! قــرار نـبــود ایـنــطــور تـمـــام شـــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه تمام شيرها پاكتي اند وقتي كه تمام پتنگها صورتي اند وقتي كه دوپينگ پهلوان ميسازد ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دنیا دنیــــــای سردیست از محبت تو گرفته تا عشق من که روزی داغ داغ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نمی کند عزیزم...! در خوب ترین جای جهان جا داری نفسم...! جایی که دست هیچ کسی به تو نمی رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو فکر تو شب و بیداری منو مرور کارای تو و بیتابی بگو جایی بجز تختت نمیخوابی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست!! دلتنگی توست که به لرزه انداخته... چهار ستون دلم را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم...  ولی میخندم به سختی به قول فروغ که میگفت: شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیــــدانــــم آلـــزایـــمر بـــودی یا عشــــــق از روزیـــ کهــ مبتــــلایــتــ شــدم ... خود را از یــــــاد بـــــردمــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که جز تو، کسی را ندارم! ولی چرا... حواسم نبود تو را هم ندارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضے در گلو دارم...خروشان تر از یک سیل هرچھ بیشتر سعی میکنم قورتش دهم بیشتر نفسم را بند مے آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز زیر باران به انتظارت میمانم امارهگذران گمان میکنن دیوانه ام دلم میخواهددادبزنم که من دیوانه نیستم فقط منتظرم منتظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش اختیار زمان دست من بود تا انقدر زمان با تو بودن را طولانی کنم که زمانی برای دور از تو بودن  نمانده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــــــاران مـــیــبـارد و مـــــــن تـــــمـــامِ روز را بـــدونِ چــــــتــر بـــه تــــــــو فــکــــر مــی کــــــردم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیه یک مَرد, مُخدری هست بنام زن نبودن و دوریش خُماری می آورد.. آب میکُند اُبُهت مَرد را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخـــم ها هـــیچوقــت درســت نمیشن یا جـــاشون میمونه یا یــــادشــــون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـتـنـت را صـاحـب اخـتـیـار بـودی امـا . . . هــرگــــز فــــرامــــوش نــــکــــن ! قــرار نـبــود ایـنــطــور تـمـــام شـــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه تمام شيرها پاكتي اند وقتي كه تمام پتنگها صورتي اند وقتي كه دوپينگ پهلوان ميسازد ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دنیا دنیــــــای سردیست از محبت تو گرفته تا عشق من که روزی داغ داغ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نمی کند عزیزم...! در خوب ترین جای جهان جا داری نفسم...! جایی که دست هیچ کسی به تو نمی رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو فکر تو شب و بیداری منو مرور کارای تو و بیتابی بگو جایی بجز تختت نمیخوابی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست!! دلتنگی توست که به لرزه انداخته... چهار ستون دلم را