بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــوشهــایم را مــــی گـــیرم... چـــشم هــایم را مـــی بـــندم... زبــــــانــــم را گـــاز مـــی گـــیرم... امـــا حـــریف افـــکارم نمـــی شوم چـــه بی اندازه دردنـــاک اســـت "فــــهمـــیدن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... مث وقتی که اگه دستتو دراز کنی میتونی دستشو بگیری...ولی یهو متوجه میشی خیلی دورتر از اونیه که حتی بتونه ببینتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم را به که بگویم.... حالا که تو نیستی بغض می شود در گلو دردی که در دلم می ماند بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــن ناشناس ترین نقاش زمینم فقط آه می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما حافظه شون ضعيف نيست ! بلكه طاقت و تحمله اينو ندارن تا بعضي خاطرات تلخ رو يادشون نگه دارن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که عشقشون رو مثل کانال تلویزیون عوض میکنن آخرش باید بشینن برفک تماشا کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه در مقابل دردات سکوت کنی خدا حرفاتو میزنه...مشکل اینجاست که من به اندازه خدا صبرو تحمل ندارم...خداجون یه چیزی بگو لطفا،پشتم فقط به تو گرمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله زندگی : ....اما دوستت دارم بدترین جمله زندگی: دوستت دارم اما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد نگاهت داره دیونم میکنه بی انصاف خاطره هات آتیش بجونم میزنه بی انصاف من که همه ی دنیا رو زیر پات گذاشتم  جز دل خستم بخدا چیزی نداشتم بی انصاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا محکــم تر در آغوش خود بگیـر … مــن هنــوز هم نـمی خواهم تــو را به دسـت خاطرات ” لــعنـتـی ” بسپـارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی را دوست میداشتم هنگام تولد گریه نمی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســت داشتنت گنــاه باشد یا اشتبـــاه.. گنـاه میکنم تـــو را حتــی به اشتبــاه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن بـــا تــــو حتــــی... در خــــانه ای کــــه هــــرگز در آن بـــا مــــن زندگــــی نکــــرده ام هــــم... خــــاطره دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن :دل به دل راه داره اگه واقعیت اینه که تو هم الان باید  مثل خودم "دلتنگ" باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از تو چقدر انتظار زیبا بود و من نمیدانستم! هیچ میدانستی با آمدنت تنها بهانه ام را ازبین یردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون سرد و پر ستاره ی قلبم وجود یه ماهی مثل تو, نوری از مهربونی رو به تموم قلبم میتابونه و باعث کم نوری ستاره ها میشه .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــوشهــایم را مــــی گـــیرم... چـــشم هــایم را مـــی بـــندم... زبــــــانــــم را گـــاز مـــی گـــیرم... امـــا حـــریف افـــکارم نمـــی شوم چـــه بی اندازه دردنـــاک اســـت "فــــهمـــیدن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی... مث وقتی که اگه دستتو دراز کنی میتونی دستشو بگیری...ولی یهو متوجه میشی خیلی دورتر از اونیه که حتی بتونه ببینتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم را به که بگویم.... حالا که تو نیستی بغض می شود در گلو دردی که در دلم می ماند بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــن ناشناس ترین نقاش زمینم فقط آه می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما حافظه شون ضعيف نيست ! بلكه طاقت و تحمله اينو ندارن تا بعضي خاطرات تلخ رو يادشون نگه دارن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که عشقشون رو مثل کانال تلویزیون عوض میکنن آخرش باید بشینن برفک تماشا کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه در مقابل دردات سکوت کنی خدا حرفاتو میزنه...مشکل اینجاست که من به اندازه خدا صبرو تحمل ندارم...خداجون یه چیزی بگو لطفا،پشتم فقط به تو گرمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله زندگی : ....اما دوستت دارم بدترین جمله زندگی: دوستت دارم اما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد نگاهت داره دیونم میکنه بی انصاف خاطره هات آتیش بجونم میزنه بی انصاف من که همه ی دنیا رو زیر پات گذاشتم  جز دل خستم بخدا چیزی نداشتم بی انصاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا محکــم تر در آغوش خود بگیـر … مــن هنــوز هم نـمی خواهم تــو را به دسـت خاطرات ” لــعنـتـی ” بسپـارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی را دوست میداشتم هنگام تولد گریه نمی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســت داشتنت گنــاه باشد یا اشتبـــاه.. گنـاه میکنم تـــو را حتــی به اشتبــاه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن بـــا تــــو حتــــی... در خــــانه ای کــــه هــــرگز در آن بـــا مــــن زندگــــی نکــــرده ام هــــم... خــــاطره دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن :دل به دل راه داره اگه واقعیت اینه که تو هم الان باید  مثل خودم "دلتنگ" باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از تو چقدر انتظار زیبا بود و من نمیدانستم! هیچ میدانستی با آمدنت تنها بهانه ام را ازبین یردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون سرد و پر ستاره ی قلبم وجود یه ماهی مثل تو, نوری از مهربونی رو به تموم قلبم میتابونه و باعث کم نوری ستاره ها میشه .