بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی را با چه اندازه می گیرند................ دلتنگم............. از اینجا تا تو..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارَم تـــَــن مــیــــــــدَم بــِه کـــاری کــِه بــِه مــِـــیــلـَم نـــیــســت امـــــــا  مــیــگـَـن صــَلاحــَمـــِه.... خــُـدایــا پـَـشــیــمــونـَـم نــَــکــُــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدنت  همانند دکتریست که من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم ! جالب اینجاست که من هر روز مریضم . . .و دکتر هم تسکین بلند مدت نمیدهد. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راتنها کسانی شکستند که هرگز دلم راضی به شکستن دلشان نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا کِــــرِم تَــرَکــــ دل نداریم؟؟؟؟؟ ینی پاشنه ی پا از دلمون مهمتره؟؟؟؟ دلم داره میترکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چونکه با احساسم هرچی بدتر میشی،بازم روت حساسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام احساس دلتنگی ات را یک به من چه پاسخ میگیری به کسی چه که چقدر غمگینی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم باید از مادرم بپرسم شاید پنج شنبه ب دنیا امده ام ک ب هر چه دل میبندم باید فاتحه اش را بخوانم .  ههههییی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ کسی باش که فرصت دلتنگی بهت نده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني: بازيگوشي تو،توي خيال من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخي از آدم ها بــــــاران را احساس مي كنند . . . بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه فقط خيس مي شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها پر است از لحظه هایی که دوستشان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم وسوسه... چه طعنه ها که نشنیدی حوا...! پس از تو همه تا توانستند ادم شدند... چه صادقانه حوا بودی وچه ریا کارانه ادمیم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب بعضی حرف ها یه نفس عمیقه اونم بذار تو دلت بمونه ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی...فکر می کنم... بعضی ها!!!همان بعضی هااا بمانند بهتر است...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــــــه مـ ـے گفتنــــد سختــــــے ها نمکـــ زندگــ ـیستــ امــــا چــــرا کسـے نفهمیـــــد “نمکـــــ” براے من که خاطـــــراتم زخمــ ـےستــــ شور نیستــــ مـــــزه “درد” مـے دهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی را با چه اندازه می گیرند................ دلتنگم............. از اینجا تا تو..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارَم تـــَــن مــیــــــــدَم بــِه کـــاری کــِه بــِه مــِـــیــلـَم نـــیــســت امـــــــا  مــیــگـَـن صــَلاحــَمـــِه.... خــُـدایــا پـَـشــیــمــونـَـم نــَــکــُــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدنت  همانند دکتریست که من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم ! جالب اینجاست که من هر روز مریضم . . .و دکتر هم تسکین بلند مدت نمیدهد. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راتنها کسانی شکستند که هرگز دلم راضی به شکستن دلشان نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا کِــــرِم تَــرَکــــ دل نداریم؟؟؟؟؟ ینی پاشنه ی پا از دلمون مهمتره؟؟؟؟ دلم داره میترکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چونکه با احساسم هرچی بدتر میشی،بازم روت حساسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام احساس دلتنگی ات را یک به من چه پاسخ میگیری به کسی چه که چقدر غمگینی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم باید از مادرم بپرسم شاید پنج شنبه ب دنیا امده ام ک ب هر چه دل میبندم باید فاتحه اش را بخوانم .  ههههییی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ کسی باش که فرصت دلتنگی بهت نده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي يعني: بازيگوشي تو،توي خيال من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برخي از آدم ها بــــــاران را احساس مي كنند . . . بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه فقط خيس مي شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها پر است از لحظه هایی که دوستشان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم وسوسه... چه طعنه ها که نشنیدی حوا...! پس از تو همه تا توانستند ادم شدند... چه صادقانه حوا بودی وچه ریا کارانه ادمیم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب بعضی حرف ها یه نفس عمیقه اونم بذار تو دلت بمونه ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی...فکر می کنم... بعضی ها!!!همان بعضی هااا بمانند بهتر است...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــــــه مـ ـے گفتنــــد سختــــــے ها نمکـــ زندگــ ـیستــ امــــا چــــرا کسـے نفهمیـــــد “نمکـــــ” براے من که خاطـــــراتم زخمــ ـےستــــ شور نیستــــ مـــــزه “درد” مـے دهد