بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگنی دادم ... تا فهمیدم... کسی که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ درد دلـــــــــــت را با کســــــــــی نگو یاد می گیرد چگونه دلت را به درد آورد ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با تلخی راه ، گاه با یک گل سرخ «گاه با یک دل تنگ» گاه باید رویید در میان باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرند روز هایی که مال ما نیست..... روزگار باتو هستم. روز ما هم میرسد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ها عیبی ندارد مهم نیست... کنایه است که آدم را ویران می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هستی ... گاهی نه ... گاهی دوستت دارم ... گاهی نه ... تو کیستی و از کجایی .... ک هر غروب دلتنگت میشوم ... ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه شدن یعنی: دلتنگ کسی باشی که نیست... حوصله کسی و نداشته باشی که هست.. @

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم دوباره هوای گریه داره ........... دستی بکش رو ابراش بذار آروم بباره...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩِﻕ ﮐَــــﺮﺩَﻡ .. ﭘُﺸﺖِ ﺧَﻨـــﺪﻩ ﻫﺂﯼِ ﺗَﻠﺨـــﯽ ﮐِﻪ ﻫﯿﭽـــﮕﺂﻩ ﮐَﺴﯽ ﺑِﻪ ﺁﻥ ﺷَــﮏ ﻧَﮑـــﺮﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شعر دارم را _____ میفروشم با پولش ... تمام بلندگو های اطرافم را میخرم خاموششان میکنم تا وقتی آرام میگویم : دلم ... گرفته ... است ، صدایم به خودم برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند ... ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﮔﺬﺷﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای ک چند بار فتح شود بی شک تفریحگاه عمومی میشود... مراقب دلت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها درگیرند و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق دلتنگی .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلَـــمْ پُـــرْ اَزْ حَــرْفـــْهــآييســـْـتْ كـــه هيچْــكَــسْ حـآضِــرْ بــه گــوشْـ دادَنَــشْ نيســـْتْ جُـــزْ... בفْتَـ ــ ــرِ خــ ــ ــآطــِرآتَـ ــ ــمْ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی چشمانم حاکی از انتظاریست که برای امدنت میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف، برف، برف میباره ، قلب من امشب بیقراره برف ، برف، برف میباره ، خاطره هاتو یادم میاره شک ندارم تو هم فکرم هستی ، تنهایی تو اتاقت نشستی گفته بودی دلت تنگ نمیشه ، پس چرا هی میای پشت شیشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگنی دادم ... تا فهمیدم... کسی که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ درد دلـــــــــــت را با کســــــــــی نگو یاد می گیرد چگونه دلت را به درد آورد ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با تلخی راه ، گاه با یک گل سرخ «گاه با یک دل تنگ» گاه باید رویید در میان باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگذرند روز هایی که مال ما نیست..... روزگار باتو هستم. روز ما هم میرسد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ها عیبی ندارد مهم نیست... کنایه است که آدم را ویران می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هستی ... گاهی نه ... گاهی دوستت دارم ... گاهی نه ... تو کیستی و از کجایی .... ک هر غروب دلتنگت میشوم ... ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه شدن یعنی: دلتنگ کسی باشی که نیست... حوصله کسی و نداشته باشی که هست.. @

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم دوباره هوای گریه داره ........... دستی بکش رو ابراش بذار آروم بباره...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩِﻕ ﮐَــــﺮﺩَﻡ .. ﭘُﺸﺖِ ﺧَﻨـــﺪﻩ ﻫﺂﯼِ ﺗَﻠﺨـــﯽ ﮐِﻪ ﻫﯿﭽـــﮕﺂﻩ ﮐَﺴﯽ ﺑِﻪ ﺁﻥ ﺷَــﮏ ﻧَﮑـــﺮﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه شعر دارم را _____ میفروشم با پولش ... تمام بلندگو های اطرافم را میخرم خاموششان میکنم تا وقتی آرام میگویم : دلم ... گرفته ... است ، صدایم به خودم برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند ... ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﮔﺬﺷﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای ک چند بار فتح شود بی شک تفریحگاه عمومی میشود... مراقب دلت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها درگیرند و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق دلتنگی .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلَـــمْ پُـــرْ اَزْ حَــرْفـــْهــآييســـْـتْ كـــه هيچْــكَــسْ حـآضِــرْ بــه گــوشْـ دادَنَــشْ نيســـْتْ جُـــزْ... בفْتَـ ــ ــرِ خــ ــ ــآطــِرآتَـ ــ ــمْ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی چشمانم حاکی از انتظاریست که برای امدنت میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف، برف، برف میباره ، قلب من امشب بیقراره برف ، برف، برف میباره ، خاطره هاتو یادم میاره شک ندارم تو هم فکرم هستی ، تنهایی تو اتاقت نشستی گفته بودی دلت تنگ نمیشه ، پس چرا هی میای پشت شیشه