بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باید گفت: یکی از شرایط ناز کردن ، ناز بودنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید! غرورم را زیر پاهایش گذاشتم! باز هم نرسید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام،تو آمده ای،ولی آن روز . . . ولی آن روز نیامده هنوز ! ! ! تا به کی باید ماند به انتظار ما شدن ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیاااا دوره ای‌ هستند یک دوره، خیلی کوتاه در کنارت هستند و تکان نمیخورند سپس از کنارت به روی اعصابت نقل مکان کرده و تا ابد در آنجا باقی مانده و شروع به قدم زدن میکنند :|||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو یه سریام باید برچسب زد:  100 % خائن... که بعضیا با فیلماشون خام نشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داستان غم انگیزی که پیله ی کرم ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خجالتی ترین حرف دنیاست گاهی وقت ها خودم را می گیرم که نیافتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میخواستی بشی سنگ صبورم, تو شدی سنگ و من هنوز صبورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش نه یک روز هزاران سال، بگذار آوازه شادبودنت چنان در شهر بپیچد، که روسیاه شوند آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده را؛بی خیال شو لطفا؛ اگر سهم تو بود که گم نمیشد،نیمه ی پیدا شده رو دریاب*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از تنهایی از بیکسی... از آدمایی که فقط حرف خودشونو میفهمن... از بی عدالتی... منم آدمم منم نفس میکشم بفهمین چی میگم دیگه بریدم از این دنیای نامرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده بگويم دلم تنگ كسي هست كه ديگر نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را  تا زمانی که به یک خاطره تبدیل نشود نمیفهمی و چقدر دردناک است این جمله ی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه همان طـــراوت و گــــرمای ِ آغــــازینـــ ! عـزیـــــز مـــــی دارمــــشـــ تــــا آخــــــرین نــــبـض بـــــودن؛ تــــا لحـظـــــــه ی سـپـــــردن بـــه خــاک … !ــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب مایه ی حیات است اما پشت سر تو که ریخته شود مایه ی مرگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ببینم یه اهو رو شیر شکار کرده ناراحت نمیشم..اگه ببینم بال پرنده ای سنگ خورده ناراحت نمیشم..! اما ببینم حق کسی خورده شده جیگرم اتیش میگیره!....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باید گفت: یکی از شرایط ناز کردن ، ناز بودنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمیرسید! غرورم را زیر پاهایش گذاشتم! باز هم نرسید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام،تو آمده ای،ولی آن روز . . . ولی آن روز نیامده هنوز ! ! ! تا به کی باید ماند به انتظار ما شدن ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیاااا دوره ای‌ هستند یک دوره، خیلی کوتاه در کنارت هستند و تکان نمیخورند سپس از کنارت به روی اعصابت نقل مکان کرده و تا ابد در آنجا باقی مانده و شروع به قدم زدن میکنند :|||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو یه سریام باید برچسب زد:  100 % خائن... که بعضیا با فیلماشون خام نشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داستان غم انگیزی که پیله ی کرم ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خجالتی ترین حرف دنیاست گاهی وقت ها خودم را می گیرم که نیافتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میخواستی بشی سنگ صبورم, تو شدی سنگ و من هنوز صبورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش نه یک روز هزاران سال، بگذار آوازه شادبودنت چنان در شهر بپیچد، که روسیاه شوند آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گمشده را؛بی خیال شو لطفا؛ اگر سهم تو بود که گم نمیشد،نیمه ی پیدا شده رو دریاب*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از تنهایی از بیکسی... از آدمایی که فقط حرف خودشونو میفهمن... از بی عدالتی... منم آدمم منم نفس میکشم بفهمین چی میگم دیگه بریدم از این دنیای نامرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده بگويم دلم تنگ كسي هست كه ديگر نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را  تا زمانی که به یک خاطره تبدیل نشود نمیفهمی و چقدر دردناک است این جمله ی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه همان طـــراوت و گــــرمای ِ آغــــازینـــ ! عـزیـــــز مـــــی دارمــــشـــ تــــا آخــــــرین نــــبـض بـــــودن؛ تــــا لحـظـــــــه ی سـپـــــردن بـــه خــاک … !ــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب مایه ی حیات است اما پشت سر تو که ریخته شود مایه ی مرگ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ببینم یه اهو رو شیر شکار کرده ناراحت نمیشم..اگه ببینم بال پرنده ای سنگ خورده ناراحت نمیشم..! اما ببینم حق کسی خورده شده جیگرم اتیش میگیره!....