بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غمگینه غمگینه خرابات تو اینجا هست نگات بی ارزشم کرده غرورم دیگه رفت از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كبريت هاي سوخته هم روزي درخت هاي شادابي بوده اند! مثل ما كه روزگاري ميخنديديم قبل از اينكه عشق روشنمان كند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی ام که دلتنگ نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی ساعت ها راه رفتن تو اتاق چند متریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد اگه يه سيلي محكم ميخوردتو گوشت؛ به خودت ميومدی و حاليت ميشد كه داري من و كسي كه ميگي هنوزعاشقي و زندگيتو از دست ميدي‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زمین محبت بودندو من جاذبه اش راوقتی فهمیدم که ... که سیب درخت دلم زمین افتاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که اس ام است اومد و نوشته بودی دلم یه دنیا برات تنگ شده... دلم آروم گفت: منم همین طور. ولی عقلم اینقد ازت بد گفت تا دوباره سردش کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر به دیر یادم میکنه نگرانش نمیشم چون شاد بوده که از یادش رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر دلم هوایت را میکند،شک میکنم به اینکه این دل مال من است یا تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواد داد بزنم بگم ...... و..... و اینکه....... اما تهش میشه اینکه دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مغرور بود  دور از دسترس.. با ید مبهم بود و سرسنگین.... خاکی که باشی آسفالتت می کنند و از رویت رد می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه داشتم قشنگ خندیدنو ازت یاد میگرفتم اشکمو درآوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اکنون آرزویم را فقط در یک چشم برهم زدن خلاصه کرده ام  و آن هم دیدن تو ، حتی اگر در خواب و رویا باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــــربتـــــــــــــــــــــ... یعنی؛ از گرمی نفس های کسی که دوستش داری، دور باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خارج از قواعد نگارش است امــا همیشه بعد از تـــو. نقطه میگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که ز ما دور ولی در دل و جانند  بسیار گرامی تر از آنند که دانند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غمگینه غمگینه خرابات تو اینجا هست نگات بی ارزشم کرده غرورم دیگه رفت از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كبريت هاي سوخته هم روزي درخت هاي شادابي بوده اند! مثل ما كه روزگاري ميخنديديم قبل از اينكه عشق روشنمان كند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی ام که دلتنگ نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی ساعت ها راه رفتن تو اتاق چند متریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد اگه يه سيلي محكم ميخوردتو گوشت؛ به خودت ميومدی و حاليت ميشد كه داري من و كسي كه ميگي هنوزعاشقي و زندگيتو از دست ميدي‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زمین محبت بودندو من جاذبه اش راوقتی فهمیدم که ... که سیب درخت دلم زمین افتاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که اس ام است اومد و نوشته بودی دلم یه دنیا برات تنگ شده... دلم آروم گفت: منم همین طور. ولی عقلم اینقد ازت بد گفت تا دوباره سردش کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر به دیر یادم میکنه نگرانش نمیشم چون شاد بوده که از یادش رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر دلم هوایت را میکند،شک میکنم به اینکه این دل مال من است یا تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواد داد بزنم بگم ...... و..... و اینکه....... اما تهش میشه اینکه دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مغرور بود  دور از دسترس.. با ید مبهم بود و سرسنگین.... خاکی که باشی آسفالتت می کنند و از رویت رد می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه داشتم قشنگ خندیدنو ازت یاد میگرفتم اشکمو درآوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اکنون آرزویم را فقط در یک چشم برهم زدن خلاصه کرده ام  و آن هم دیدن تو ، حتی اگر در خواب و رویا باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــــربتـــــــــــــــــــــ... یعنی؛ از گرمی نفس های کسی که دوستش داری، دور باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خارج از قواعد نگارش است امــا همیشه بعد از تـــو. نقطه میگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که ز ما دور ولی در دل و جانند  بسیار گرامی تر از آنند که دانند