بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده میکنی ; گاهی در خواب به من سر میزنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ روزهایی شده که کسی را دوست نداشتم… چقدر خوب بود آن بیخیالی ها :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثی که رو اسمش میکنی... وقتی داری شماره های گوشیتو میای پایین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ … ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ، ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ . ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ " : ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ، … ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﻢ، ﻋﺒﻮﺭ میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل فــــقـــط دل تـــو... دل مــــن کـــه دل نــــیـــست... یــا مــــیـــشـــکــنه ... یــا مـــیـــگــــــیره... یــا تـــنــــــــــــــــگ مــــیـــشــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که زندگی زمین زده، دیگه از سر خوردن رو یخ نمی ترسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ خودم گشته وبس...  دلم را در کوچه پس کوچه های شهرت گذاشتم دیگر...نه  . . . آدم بیدل که عاشق نمی شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی به معنای وجود فاصله نیست… گاهی دلتنگی در اوج باهم بودن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزن دار نمے گویم قافیہِ هم نمے گذارم بی پرده و رک مے گویم دلتنگم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزگار... انقد به من سخت نگیر... آگاه باش که شکست من سخت نیست... غیر ممکن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر چی هر کی کس قسمت دادم حرف دلمو نشنیدی اما متوجه شدم سر میزنی به این این سایت ،شاید ببینی این مطابمو بدون خیلی دل تنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه اونیکه میبینه عشقش واسه یکی دیگه میخنده!امابغض گلوشوقورت میده ومیگه:بی معرفت چقدرقشنگ میخنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــه نـــــام . . .!! نـــــه چــــــــهره . . .!! نـــــه اثر انگـــــشت . . .!! آدم ها را از طرز ” آه ” کشیدن ‌شان بشناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افســـوس که هرگــز بــاور نکــــــــردم ؛ غریبه همیشــــه غریبه اســـــت حتـــــی اگــر مثــل تو مهربـــان باشـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟـﻢ ﻋــﺠــﻴــﺐ ﻫﻮﺍی ﻛـﺴــی ﺭﺍ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﺳت… ﮐـﺴـﻲ کـﻪ ﻫﻮﺍﻳﺶ ﺷبـﻴﻪ ﻫﻴـﭽـﻜـﺲ ﻧﯿـﺴـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب بعضی حرفا یه نفس عمیقه بزار تو دلت بمونه این جوری قشنگ تره.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده میکنی ; گاهی در خواب به من سر میزنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ روزهایی شده که کسی را دوست نداشتم… چقدر خوب بود آن بیخیالی ها :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثی که رو اسمش میکنی... وقتی داری شماره های گوشیتو میای پایین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ … ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ، ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ . ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ " : ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ، … ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﻢ، ﻋﺒﻮﺭ میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل فــــقـــط دل تـــو... دل مــــن کـــه دل نــــیـــست... یــا مــــیـــشـــکــنه ... یــا مـــیـــگــــــیره... یــا تـــنــــــــــــــــگ مــــیـــشــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که زندگی زمین زده، دیگه از سر خوردن رو یخ نمی ترسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ خودم گشته وبس...  دلم را در کوچه پس کوچه های شهرت گذاشتم دیگر...نه  . . . آدم بیدل که عاشق نمی شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی به معنای وجود فاصله نیست… گاهی دلتنگی در اوج باهم بودن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزن دار نمے گویم قافیہِ هم نمے گذارم بی پرده و رک مے گویم دلتنگم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزگار... انقد به من سخت نگیر... آگاه باش که شکست من سخت نیست... غیر ممکن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر چی هر کی کس قسمت دادم حرف دلمو نشنیدی اما متوجه شدم سر میزنی به این این سایت ،شاید ببینی این مطابمو بدون خیلی دل تنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه اونیکه میبینه عشقش واسه یکی دیگه میخنده!امابغض گلوشوقورت میده ومیگه:بی معرفت چقدرقشنگ میخنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــه نـــــام . . .!! نـــــه چــــــــهره . . .!! نـــــه اثر انگـــــشت . . .!! آدم ها را از طرز ” آه ” کشیدن ‌شان بشناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افســـوس که هرگــز بــاور نکــــــــردم ؛ غریبه همیشــــه غریبه اســـــت حتـــــی اگــر مثــل تو مهربـــان باشـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟـﻢ ﻋــﺠــﻴــﺐ ﻫﻮﺍی ﻛـﺴــی ﺭﺍ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﺳت… ﮐـﺴـﻲ کـﻪ ﻫﻮﺍﻳﺶ ﺷبـﻴﻪ ﻫﻴـﭽـﻜـﺲ ﻧﯿـﺴـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب بعضی حرفا یه نفس عمیقه بزار تو دلت بمونه این جوری قشنگ تره.