بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستای امروزی رو... باید جلوی جنس مخالف شناخت!!! نه تو سفر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من تنگ است دل تو سنگ شب ز دیدار تو دل تنگ است دل من خسته ز انتظارت در شب هر روز بدنبالت. گل من برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم به مسافر دل بستم یا مسافر شد انکه به او دل بستم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی به ما رسید فقط باعث تپش قلبمون شد!!!!!!!!!! شمام روش ! بفشار جانم!! اون قلب سمت چپو بفشار بی خیال وجدان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که مي رود حتی دست هم تکان نمی دهم !بدرقه، آدم ها را مغرورتر ميکند. هر که ماند جایش روی سرم هر که رفت... بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه ساحلو یه غروب افتاب از تو/یه اهنگ غمگینو یه دل پرو یه دریا اشک از من عجیب دلم هوای گریه کرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دل و جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد  غم من مایه ی آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی است مرا در دل که روان سوزد و جان کاهد هر دم آن مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐـــﺎﺵ... ﺻــﺪﺍﯼ ﺑـﻌــﻀـــﯽ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺭﻭ ﻣـﯿـــﺸــــﺪ "ﺑــــﻮﺳــﯿــــﺪ"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه قدر میروم نمیرسم نکند من باشم کلاغ اخر قصه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نده به انسان ها ، دل نده  تو که از خدایشان عاشق تر نیستی انها خدای خود را به نیمه نانی و تو را به نیمه شبی میفروشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماییم عشق رو به کسایی ارزونی میکنیم که از زندگی‌جز اب و علف روزانه نه میدونن و نه میخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه عبرتی از باختن دیروزم تو همه غیرتی از ساختن فردا باش روزی که تو بی عشق به سر خواهی برد ضایع تر از ان روز تورا روزی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی شبا از شدت دلتنگی گریه که هیچ,  دلت میخواد های های بمیری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی ، "یلدا" بلندترین شب سال نیست اوج دلتنگیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی آنقدر دلــم بــرایت تنگ میشــود، کـــه پیـــراهن تـــازه اتـــو کشیـــده ام... بـــر تنم چـــروک می نمایـــد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستای امروزی رو... باید جلوی جنس مخالف شناخت!!! نه تو سفر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من تنگ است دل تو سنگ شب ز دیدار تو دل تنگ است دل من خسته ز انتظارت در شب هر روز بدنبالت. گل من برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم به مسافر دل بستم یا مسافر شد انکه به او دل بستم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی به ما رسید فقط باعث تپش قلبمون شد!!!!!!!!!! شمام روش ! بفشار جانم!! اون قلب سمت چپو بفشار بی خیال وجدان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که مي رود حتی دست هم تکان نمی دهم !بدرقه، آدم ها را مغرورتر ميکند. هر که ماند جایش روی سرم هر که رفت... بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه ساحلو یه غروب افتاب از تو/یه اهنگ غمگینو یه دل پرو یه دریا اشک از من عجیب دلم هوای گریه کرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دل و جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد  غم من مایه ی آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی است مرا در دل که روان سوزد و جان کاهد هر دم آن مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐـــﺎﺵ... ﺻــﺪﺍﯼ ﺑـﻌــﻀـــﯽ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺭﻭ ﻣـﯿـــﺸــــﺪ "ﺑــــﻮﺳــﯿــــﺪ"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه قدر میروم نمیرسم نکند من باشم کلاغ اخر قصه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نده به انسان ها ، دل نده  تو که از خدایشان عاشق تر نیستی انها خدای خود را به نیمه نانی و تو را به نیمه شبی میفروشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماییم عشق رو به کسایی ارزونی میکنیم که از زندگی‌جز اب و علف روزانه نه میدونن و نه میخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه عبرتی از باختن دیروزم تو همه غیرتی از ساختن فردا باش روزی که تو بی عشق به سر خواهی برد ضایع تر از ان روز تورا روزی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی شبا از شدت دلتنگی گریه که هیچ,  دلت میخواد های های بمیری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی ، "یلدا" بلندترین شب سال نیست اوج دلتنگیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی آنقدر دلــم بــرایت تنگ میشــود، کـــه پیـــراهن تـــازه اتـــو کشیـــده ام... بـــر تنم چـــروک می نمایـــد!!!