بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاش خیلی کنارم شادی ها و غمام خالیه،کاش زودتر برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اونی که قرار بود تا آخر دنیا باهام بمونه رفت، دیگه به آخر دنیا اعتقادی ندارم.. با رفتنش اعتقادم هم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد آور ترین لحظه وقتیه که بی اختیار اسم کسی رو که دیگه پیشت نیست رو بگی... دردشو کشیدم که میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مثلی هست میگه:نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم...شنیدی؟خوش به حالت من دیدم...لمس کردم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت!عمرا... بفهمند داری جان میکنی،تا حرمتهارا نگه داری..!!! دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد . . . یه زمانی دلش واسم تنگ می شد . یه زمانی اگه یک ثانیه ازم خبر نداشت زمین و زمان و بهم می دوخت . راحت بگم . . . یه زمانی عزیز دل کَسی بودم . . . . ولـــــــــــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهدیـــــگر به تــــو فکـــر نـــمیـــکنـــم !گنـــاه اســـت ؛چـــــشم داشــــتن به مــــالِ غــــریبــــه هــــا ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید!دنیا پرشده از قاصدک هایی که راهشان را گم کرده اند!!!!! نه میتوانی خبر بدهی نه میتوانی خبر بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزار باش از معشوقی که اسم هرزگی هایش را بگذارد "آزادی " ،اسم نگرانی هایت را بگذارد " گیر دادن " و برای بی تفاوتی اش " اعتماد داشتن به تو "را بهانه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آینــــــده کـــــدام بود که ... بهـــــترین روزهــــای عمـــــر را .... حــــرامِ دیـدارش کــــــردم...؟ "حسین پنـــــاهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايت را با دنيايم عوض ميكني؟ فقط چند ساعت... ميخواهم بدانم انكه تمام دنیاي من است  در دنيايش چه سهمي دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه “دوستت دارم”هایی هم هست …میدونی دروغه ها … ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ادامه داده ام بی هدف... بی مفهوم... بی امید... کاش دنیایم بدون بعضی ها جور دیگری سپری می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاس هایت را دوباره بریز!!! این جفت((یک)) ارزش دو را ندارد!!! به هم نخواهیم رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی تنگ شده برا اون وقتایی که دلت برام تنگ میشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی شود نوشت که این روزها چقدر عاشقانه باختم... نمی شود نوشت....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاش خیلی کنارم شادی ها و غمام خالیه،کاش زودتر برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اونی که قرار بود تا آخر دنیا باهام بمونه رفت، دیگه به آخر دنیا اعتقادی ندارم.. با رفتنش اعتقادم هم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد آور ترین لحظه وقتیه که بی اختیار اسم کسی رو که دیگه پیشت نیست رو بگی... دردشو کشیدم که میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مثلی هست میگه:نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم...شنیدی؟خوش به حالت من دیدم...لمس کردم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که می مانی... میگذارند به حساب جواب نداشتنت!عمرا... بفهمند داری جان میکنی،تا حرمتهارا نگه داری..!!! دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد . . . یه زمانی دلش واسم تنگ می شد . یه زمانی اگه یک ثانیه ازم خبر نداشت زمین و زمان و بهم می دوخت . راحت بگم . . . یه زمانی عزیز دل کَسی بودم . . . . ولـــــــــــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهدیـــــگر به تــــو فکـــر نـــمیـــکنـــم !گنـــاه اســـت ؛چـــــشم داشــــتن به مــــالِ غــــریبــــه هــــا ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید!دنیا پرشده از قاصدک هایی که راهشان را گم کرده اند!!!!! نه میتوانی خبر بدهی نه میتوانی خبر بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزار باش از معشوقی که اسم هرزگی هایش را بگذارد "آزادی " ،اسم نگرانی هایت را بگذارد " گیر دادن " و برای بی تفاوتی اش " اعتماد داشتن به تو "را بهانه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آینــــــده کـــــدام بود که ... بهـــــترین روزهــــای عمـــــر را .... حــــرامِ دیـدارش کــــــردم...؟ "حسین پنـــــاهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايت را با دنيايم عوض ميكني؟ فقط چند ساعت... ميخواهم بدانم انكه تمام دنیاي من است  در دنيايش چه سهمي دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه “دوستت دارم”هایی هم هست …میدونی دروغه ها … ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ادامه داده ام بی هدف... بی مفهوم... بی امید... کاش دنیایم بدون بعضی ها جور دیگری سپری می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاس هایت را دوباره بریز!!! این جفت((یک)) ارزش دو را ندارد!!! به هم نخواهیم رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی تنگ شده برا اون وقتایی که دلت برام تنگ میشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی شود نوشت که این روزها چقدر عاشقانه باختم... نمی شود نوشت....!