بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی روزها آنقدر دلم میگیرد که شک میکنم نکند جمعه ای پر از انتظار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز تو را .... مثل تمام شدن مشق شب  بچگی هایم  دوست دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـــــنجا صدایت میـــــکنم ! تو از آنــــــجا بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباحت متفاوتی بین ماست: تو دل شکسته ای، من دلشکسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی شانه هایت دوش به دوشم باشد اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم... حسرت یعنی تو که در عین بودنت، داشتنت را آرزو می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که موجبات خنده و شادی مارو فراهم میارن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است! حتی رفتگر با نفرت نگاهم میکند،انگار ریختن برگها هم تقصیر من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎیــــﺪ یــــﮏ ﺭﻭﺯ ... یــــﮏ ﻧﻔﺮ ... یــــﮏ ﺟﻮﺭـے ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳتـــﻨﺶ ﺑﻪ ِ ﺍیــــﻦ ﺭﺍﺣتــــے ﻫﺎ تـــمــــﺎمــــ ﻧﺸﻮﺩ ! شایــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ، احساست حس میکنه ، ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ؛ ﺑﺘﺮﺱ ! ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﺰﻧﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـس از "تـــو" ، خط قرمز میگذارم پس از "بی تـو" ، هرگز میگذارم مبادا واژه ها دستت بگیرند ! ( تــو ) را در یک پرانتز میگذارم ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شب ها خیالبافی می کنم ... ، روزها روزگار رج به رج َ ش را می شکافد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها عاشق می شوند ... بعضی ها عاق ... ، می بینی ... گاهی یک حرف خیلی روی ِ آدم تاثیر دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیهـا بـاس گـفـت: تـا جـایـی کـه دلـت مـیـخـواد واسـم شـاخ شـو مـن عـاشـق گـاو بـازیـم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمم نکن در گوشه ای از حافظه ات آرام  مینشینم فقط بگذار بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دست هایم به کسانی که دوستشان دارم نمیرسد همیشه با دعاهایم آن هارا در اغوش میگیرم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی روزها آنقدر دلم میگیرد که شک میکنم نکند جمعه ای پر از انتظار باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز تو را .... مثل تمام شدن مشق شب  بچگی هایم  دوست دارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـــــنجا صدایت میـــــکنم ! تو از آنــــــجا بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباحت متفاوتی بین ماست: تو دل شکسته ای، من دلشکسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی شانه هایت دوش به دوشم باشد اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم... حسرت یعنی تو که در عین بودنت، داشتنت را آرزو می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که موجبات خنده و شادی مارو فراهم میارن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است! حتی رفتگر با نفرت نگاهم میکند،انگار ریختن برگها هم تقصیر من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎیــــﺪ یــــﮏ ﺭﻭﺯ ... یــــﮏ ﻧﻔﺮ ... یــــﮏ ﺟﻮﺭـے ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳتـــﻨﺶ ﺑﻪ ِ ﺍیــــﻦ ﺭﺍﺣتــــے ﻫﺎ تـــمــــﺎمــــ ﻧﺸﻮﺩ ! شایــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ، احساست حس میکنه ، ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ؛ ﺑﺘﺮﺱ ! ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﺰﻧﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـس از "تـــو" ، خط قرمز میگذارم پس از "بی تـو" ، هرگز میگذارم مبادا واژه ها دستت بگیرند ! ( تــو ) را در یک پرانتز میگذارم ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شب ها خیالبافی می کنم ... ، روزها روزگار رج به رج َ ش را می شکافد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها عاشق می شوند ... بعضی ها عاق ... ، می بینی ... گاهی یک حرف خیلی روی ِ آدم تاثیر دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیهـا بـاس گـفـت: تـا جـایـی کـه دلـت مـیـخـواد واسـم شـاخ شـو مـن عـاشـق گـاو بـازیـم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمم نکن در گوشه ای از حافظه ات آرام  مینشینم فقط بگذار بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دست هایم به کسانی که دوستشان دارم نمیرسد همیشه با دعاهایم آن هارا در اغوش میگیرم....