بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي دلتنگ روزهايي هستم كه كنار دريا بوديم و دريارو نميديديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک تک ثانیه هایم به انتظاری میگذرد که تو در آن سهیمی... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها رو ؛ خیلی راحت میبخشی ! چون دوس داری ، بازم تو زندگیت باشن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد دلتنگم که دلتنگیم تو واژه دلتنگتم جا نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم... تا تمام شود همه ی آن هوایی ک سراغ تو را میگیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام! نمیدانم برای شما یا برای دیرروزهایی که با شما گذشت :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـــا چـــه زود عاشق می شوند و چه زود پرت می کنند سیــــب نیم خورده را به هوای سیبی ديــــگر به هوای حوايــــــی دیگر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن به اینه که هرجا دلش بخواد سرک میکشه! این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری .دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنع تو و تو یعنی تمام دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعضی ادمها خاطره میماند از بعضی های دیگر هیچ خاطره ساختن لیاقت میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋـﺖ ﮐـﻪ ﺯﻧـﮓ ﻣـﯽﺯﻧـﺪ ... ﻣـُﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾـﻦ ﻓـﮑﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ ﺗــﻮ ﺍﺯ ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﻢ ﮐـﻤﺘـﺮﯼ ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لحظه هایم پر شده از خواستن های بی حساب، دلتنگی های بی امان، و دردهای بی پایان...  و من دل سپرده ام تنها به این سکوت بی پژواک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم را ب لبم رساندی از بس نامش را شنیدی و زار زدی.... دلت برایش ب تنگ آمده برو پی اش انقدر سراغش را از چشمانم مگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل.....این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت تمام ناگفته هانقطه دار میشود....لکه دار میشود! تنگ میشود ازبس واژه های نقطه دار را در خودش تلنبار میکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدم.. هر زبانی که باشه..  بغضم را می شکند.. نمیدانم این بغض لعنتی به چند زبان مسلط است..؟!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي دلتنگ روزهايي هستم كه كنار دريا بوديم و دريارو نميديديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک تک ثانیه هایم به انتظاری میگذرد که تو در آن سهیمی... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها رو ؛ خیلی راحت میبخشی ! چون دوس داری ، بازم تو زندگیت باشن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد دلتنگم که دلتنگیم تو واژه دلتنگتم جا نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم... تا تمام شود همه ی آن هوایی ک سراغ تو را میگیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام! نمیدانم برای شما یا برای دیرروزهایی که با شما گذشت :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـــا چـــه زود عاشق می شوند و چه زود پرت می کنند سیــــب نیم خورده را به هوای سیبی ديــــگر به هوای حوايــــــی دیگر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن به اینه که هرجا دلش بخواد سرک میکشه! این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری .دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنع تو و تو یعنی تمام دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعضی ادمها خاطره میماند از بعضی های دیگر هیچ خاطره ساختن لیاقت میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋـﺖ ﮐـﻪ ﺯﻧـﮓ ﻣـﯽﺯﻧـﺪ ... ﻣـُﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾـﻦ ﻓـﮑﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﻢ ﮐـﻪ ﺗــﻮ ﺍﺯ ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﻢ ﮐـﻤﺘـﺮﯼ ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لحظه هایم پر شده از خواستن های بی حساب، دلتنگی های بی امان، و دردهای بی پایان...  و من دل سپرده ام تنها به این سکوت بی پژواک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم را ب لبم رساندی از بس نامش را شنیدی و زار زدی.... دلت برایش ب تنگ آمده برو پی اش انقدر سراغش را از چشمانم مگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل.....این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت تمام ناگفته هانقطه دار میشود....لکه دار میشود! تنگ میشود ازبس واژه های نقطه دار را در خودش تلنبار میکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدم.. هر زبانی که باشه..  بغضم را می شکند.. نمیدانم این بغض لعنتی به چند زبان مسلط است..؟!!!!