بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی دل کندن از چیز هایی که دوستشون داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند اشک بریز خالی میشوی... خالی که نشدم هیچ...پر شدم از بی کسی که چرا کسی اشک هایم را پاک نمیکند و بگوید اشک نریز تو من را داری...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران... عاشقانه اش نکن... بغضم را نترکان... خاطرات را زنده نکن... من و او دیگر کنار هم نیستیم... او زیر چتر دیگری و من خیس خاطراتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی! کوچکترین میز تک نفره ی کافه ات را نشانم بده... بد جوری جای خالی اش عذاب آور شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالبه!!! درست وقتی که فهمید دلِ من براش تنگ میشه،دلش از سنگ شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل نه غمی.. نه غم گساری.... نه به انتظار یاری... ...نه ز یار انتظاری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است صدایم خیس و بارانیست نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبيست که از تو دورم. و آسمان اين شب ها چقدر پرستاره است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای فاصله سرد است،برایت از کلاف دلم ، خیال گرم میبافم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سایه ی مثلثی در نیمه باز... روی زمین دراز کشیده ام... و به سقف دلتنگی هایم خیره نگاه میکنم...! کاش بودی و چراغ این اتاق روشن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تودر زیرباران نرفته ام اما... باران که می بارد دلم برایت تنگ تر میشود  راه می افتم... بدون چتر...  من بغض می کنم و اسمان نیرمیگرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم"تا ازتو دوربودن رااحساس نکنم"اما"باز دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــردم ایـــــن شهــر دردی دارنــد ابـ ــــــــــدی اسمـــش را گـــــذاشتـــــه اند "یـــــــ ـــــــــار" هــــم در بــــــودنـش مــی نـــالنــــد هــــم از نبــــودنـش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار دلتنگش باشم حتی وقتی در خیالشم نیستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم شبیه روزهای بارانیست: دلتنگ و ابری و خیس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی بود که زندگیم معنا گرفته بود... گذشت... دیگه نه اون روزا برمیگرده نه عشقم......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی دل کندن از چیز هایی که دوستشون داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند اشک بریز خالی میشوی... خالی که نشدم هیچ...پر شدم از بی کسی که چرا کسی اشک هایم را پاک نمیکند و بگوید اشک نریز تو من را داری...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران... عاشقانه اش نکن... بغضم را نترکان... خاطرات را زنده نکن... من و او دیگر کنار هم نیستیم... او زیر چتر دیگری و من خیس خاطراتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی! کوچکترین میز تک نفره ی کافه ات را نشانم بده... بد جوری جای خالی اش عذاب آور شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالبه!!! درست وقتی که فهمید دلِ من براش تنگ میشه،دلش از سنگ شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل نه غمی.. نه غم گساری.... نه به انتظار یاری... ...نه ز یار انتظاری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است صدایم خیس و بارانیست نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبيست که از تو دورم. و آسمان اين شب ها چقدر پرستاره است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای فاصله سرد است،برایت از کلاف دلم ، خیال گرم میبافم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سایه ی مثلثی در نیمه باز... روی زمین دراز کشیده ام... و به سقف دلتنگی هایم خیره نگاه میکنم...! کاش بودی و چراغ این اتاق روشن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تودر زیرباران نرفته ام اما... باران که می بارد دلم برایت تنگ تر میشود  راه می افتم... بدون چتر...  من بغض می کنم و اسمان نیرمیگرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را با دلم پیوند زدم"تا ازتو دوربودن رااحساس نکنم"اما"باز دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــردم ایـــــن شهــر دردی دارنــد ابـ ــــــــــدی اسمـــش را گـــــذاشتـــــه اند "یـــــــ ـــــــــار" هــــم در بــــــودنـش مــی نـــالنــــد هــــم از نبــــودنـش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... نگذار دلتنگش باشم حتی وقتی در خیالشم نیستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم شبیه روزهای بارانیست: دلتنگ و ابری و خیس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی بود که زندگیم معنا گرفته بود... گذشت... دیگه نه اون روزا برمیگرده نه عشقم......